voorbereiding partijraad 15 juni 2013

Onderstaand een berichtje van onze vertegenwoordigers in de partijraad. Eventuele reacties graag direct naar Kees of Gerrie.

Beste GrienLinkser,

‘De kansen die mensen krijgen in hun leven verschillen enorm en zijn afhankelijk van het land waarin ze zijn geboren. Deze geboorteloterij is fundamenteel oneerlijk. Helaas kan niet van de ene op de andere dag een rechtvaardiger verdeling van kansen worden gerealiseerd. Maar zou het kind uit Niger, als het eenmaal in staat is eigen keuzes te maken, niet ten minste de mogelijkheid moeten hebben om naar Nederland te verhuizen en zijn kansen in het leven te verbeteren?’
Uit ‘Het beste halen uit arbeidsmigratie’ geschreven door Judith Sargentini [ms-word doc]:

Hierover gaat de Partijraad praten in haar volgende bijeenkomst op 15 juni. Om dit debat en de andere agendapunten samen met jullie voor te bereiden, beleggen we wederom een bijeenkomst in café Wouters in Leeuwarden tegen over het station. We nodigen je uit om op 12 juni om 20.00 uur onderstaande agendapunten met ons door te spreken. In de bijlagen vind je de motie en toelichting over arbeidsmigratie (zie punt 2, debat over…) en het verslag van de vorige Partijraad van 23 mei 2013. (Verslag partijraad 23 maart 2013) [pdf]

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag je mening met ons willen delen, dan kun je ons natuurlijk mailen.

Met vriendelijke groet,
Kees Iepema (k.r.iepema@hetnet.nl)
Gerrie Rozema (gerrierozemagroenlinks@upcmail.nl)

———

Te bespreken agenda onderdelen Partijraad 15 juni:
1. Kort debat over geslachtsregistratie in de gemeentelijke basis administratie (GBA)
We beginnen met een kort debat met als doel het formuleren van een GroenLinks standpunt over geslachtsregistratie in de GBA. Naar aanleiding van onderstaand amendement en gebaseerd op de bijlagen die daaronder staan.

Amendement verkiezingsprogramma inzake afschaffen verplichte geslachtsregistratie in de gemeentelijke basis administratie
na punt 12 toevoegen (nieuw punt) GroenLinks streeft ernaar om op de lange termijn de verplichte registratie van geslacht in de gemeentelijke basisadministratie volledig af te schaffen.
[ Sekseregistratie in de GBA stamt uit de tijd van ongelijke rechten M/V. Die tijd is voorbij. Als de overheid écht wil uitdragen dat seksediscriminatie tot het verleden behoort, ligt het voor de hand om op termijn geslacht niet meer te registreren, net als nu etniciteit, seksuele voorkeur of handicap. Bovendien veroorzaakt het grote problemen voor transgenders en transseksuelen.

Advies Partijbestuur: Niet overnemen. Het onderwerp geslachtsregistratie vergt een fundamentele discussie in de partij. We willen deze discussie in de partij verder brengen voordat we dit in een programma vastleggen.

Bijlagen:
Geslachtsregistratie heeft weinig nut meer [bureaudehelling.nl]
Behandeling van: Wijziging Boek 1 BW [www.parlementairemonitor.nl]

2. Debat over arbeidsmigratie
Na een inleiding door Judith Sargentini en de werkgroep Kleurrijk Platform vindt een plenaire discussie plaats over de ‘bouwstenen’ van een GroenLinks visie op arbeidsmigratie.

Bijlagen:
Motie arbeidsmigratie 2012 [ms-word doc]
Het beste halen uit arbeidsmigratie, Judith Sargentini [ms-word doc]

3. Politiek gesprek
Gesprek met het partijbestuur over de verkiezingen 2014, het werkplan van het Partijbestuur en de strategische agenda, plus overige projecten & debatten in 2013.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *