Voorbereiding partijraad 23 maart 2013

Beste leden,
Gerrie Rozema en Kees Iepema nodigen iedereen uit voor een voorbereidingsbijeenkomst voor de partijraad. De bijeenkomst is op donderdag 21 maart om 20 uur bij Wouterse in Leeuwarden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kees: k.r.iepema@hetnet.nl.
Met vriendelijke groet,
Simone de Vries

De agenda van de partijraad 23 maart 2013 is als volgt:

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda (11.00 uur)

2. Verantwoording Eurodelegatie (11.15 uur)

Na een inleiding door Bas Eickhout vragen en discussie over de verantwoording van de Eurodelegatie. (bijlage volgt)

3. Verkiezingsplan Europees Parlement (12.00 uur)

Uiterlijk elf maanden voor het congres, waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld moet de partijraad instemmen met het voorstel van het partijbestuur voor het verkiezingsplan. (bijlage volgt)

4. Lunch (12.30 uur)

5. Een nieuw bestuur (13.30 uur)

Drie weken na het congres waar het nieuwe partijbestuur is gekozen en een reeks voorstellen is aangenomen in vervolg op de evaluatie van de verkiezingsnederlaag bespreekt de partijraad in twee ronden de plannen van het partijbestuur. Eerst in algemene zin na een korte inleiding door de partijvoorzitter en daarna toegespitst op de ledeninbreng en de rol van de partijraad in de komende maanden. Nadere mededelingen over de wijze waarop deze bespreking wordt vorm gegeven, volgen nog.

Op Linkedin (Partijraad GroenLinks) kan als voorbereiding gediscussieerd worden over deze onderwerpen en het gewenste vervolg op het congres van 3 maart.

6. Terugblik en afscheid (15.00 uur)

7. Rondvraag en sluiting (16.00 uur)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *