Extra editie, februari 2015

Vijftig tinten groen

Beste GrienLinksers,
18 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten én voor het bestuur van het Wetterskip Fryslân. Ook deze verkiezingen zijn weer enorm belangrijk voor een groene en sociale provincie. In december hebben we het programma en de kandidatenlijst vastgesteld. Gelukkig ging dat met de nodige discussies gepaard en moesten we op de vergadering hier en daar wat improviseren. Is het niet geweldig om met zoveel actieve geestverwanten na te denken over hoe we energie kunnen besparen en op een duurzame manier kunnen opwekken? Nadenken over het sociale beleid en de rol die de provincie daarin speelt. We houden elkaar scherp en kunnen trots zijn op een doorwrocht verkiezingsprogramma. Retze van der Honing en Corrie Dam voeren een indrukwekkende lijst aan. Ik ben ervan overtuigd dat we de afgelopen maanden de basis hebben gelegd voor een stevig GrienLinks geluid in Provinciale Staten. Wat zou het geweldig zijn als de fractie groter zou worden. De campagnecommissie bereidt een korte maar krachtige campagne voor. Ik wil iedereen oproepen daaraan mee te werken, meer zetels in de provincie en nog meer zeggenschap in de Eerste Kamer……nog meer kansen voor een sociaal beleid en een gevarieerder grien Fryslân. Op naar 18 maart!

Jochem Knol
Voorzitter provinciaal bestuur GrienLinks

Campagnenieuws

Het kernteam campagne is hard aan het werk. Annet Bakker, Henk Keuning, Bauke Sikkes, Andries Bergsma en Irona Groeneveld hebben al flink wat voorwerk gedaan, zoals de stemwijzer voorbereiden (de stem van Fryslân), spotjes op Omrop Fryslân boeken, het campagnemateriaal in orde maken en bestellen, debatten inplannen, etc.
Maar er komen ook concrete acties aan. Hieronder een overzicht. Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet en benader Annet ( 06-30477550) of Irona (06-36468459). Of mail naar Andries Bergsma: bestuursmedewerker@gmail.com

Bram in Leeuwarden op 14 februari 2015
Bram van Ojik gaat bij alle provincies op bezoek in het kader van de campagne. Op zaterdag 14 februari komt hij in Leeuwarden. Hij arriveert om 10.40 uur op het station en van daar uit gaan we de stad in om te flyeren tot 11.50 uur. Het zou te gek zijn als de binnenstad groen kleurt van de GL-hesjes. Dus: heb je een uurtje over, kom dan ook! Hesjes en flyers zijn aanwezig, je hoeft alleen jezelf mee te nemen.
Aansluitend gaat Bram van Ojik met de top 5 van onze lijst en de GL-raadsleden van Harlingen en Franekeradeel naar Wijnaldum om de gevolgen van de bodemdaling daar - door gas- en zoutwinning - te bekijken. Daarna moet Bram verder naar Assen en gaat onze top 5 op bezoek bij Frisia Zout om meer te weten te komen over zoutwinning.
>>>Kom flyeren met Bram op zaterdag 14 februari van 10.40 - 11.50 uur. Verzamelpunt: station Leeuwarden

Campagnemateriaal bestellen
Alle afdelingen hebben aangegeven hoeveel plakposters ze nodig hebben. Geef ook door hoeveel flyers en folders je kunt gebruiken! We hebben de eerste bestelling al gedaan en komen - als je dat wilt - het materiaal langsbrengen.

Provinciale start campagne op vrijdag 27 februari 2015
Op vrijdag 27 februari trappen we provinciaal af met de campagne. We organiseren een feest in het Tromptheater in Leeuwarden, met live muziek van Jord Brinkhuis (www.jordbrinkhuis.nl). Natuurlijk zit daar ook een actie aan vast, die iedereen laat zien dat GrienLinks klaar is voor de verkiezingen op 18 maart. Wat dat is, dat horen jullie nog in een volgende campagnemail.
>>>Reserveer alvast in je agenda: vrijdag 27 februari om 20.00 uur Tromptheater Leeuwarden.

Verdere concrete acties
Het kernteam is een aantal concrete acties aan het voorzien van een draaiboek, zodat je die als afdeling zo kunt gaan uitvoeren. Wij zorgen voor het materiaal, de afdeling hoeft alleen te besluiten of de actie uitgevoerd wordt en wanneer. Wel zo makkelijk! We komen daar binnenkort op terug in een aparte campagnemail. We hebben iets bedacht dat makkelijk uit te voeren is bij het flyeren in de eerste twee weekeinden van maart. En natuurlijk gaat onze top 5 nog aan de bak!

Debatten
Onze top 5 zal de diverse debatten gaan bemensen. Tot nu toe hebben we nog niet veel debat-aanvragen gehad. Wat we tot nu toe weten vind je hieronder. Bij alle debatten is support welkom!
12 maart - LTO debat in het WTC Leeuwarden
17 maart - op Omrop Fryslân - tv-debat tussen de lijsttrekkers - uitgezonden vanuit het Provinciehuis in Leeuwarden
18 maart - uitslagenavond in het Provinciehuis in Leeuwarden
19 maart - debat op Omrop Fryslân over de uitslagen - uitgezonden vanuit het gebouw van Omrop Fryslân - beperkt aantal mensen welkom
We houden jullie via de campagnemails op de hoogte van de debatten die gehouden worden en wie daar naartoe gaan.

Facebook
Kijk ook eens op onze GrienLinks Fryslan Facebookpagina en 'like' ons!
We hebben nu 749 likes, op naar de 1000!

Nieuws van de fractie


Op dit moment gaat alle aandacht uit naar de verkiezingen van 18 maart, maar het werk in de fractie gaat natuurlijk gewoon door. Zo doet de fractie er alles aan om een beter beleid tot stand te brengen ten aanzien van bodemdaling in het Friese veenweidegebied en worden er binnenkort vragen gesteld over misstanden in Friese bouwprojecten, zoals onderbetaling van buitenlandse werknemers. In de artikelen achter de links leest u er meer over.
Het Provinciaal Bestuur van GrienLinks Fryslân zoekt een

Bestuursmedewerker (m/v)
(4 uur per week)

Binnen GroenLinks hebben Provinciale besturen –vanwege extra verantwoordelijkheden en inzet richting lokale afdelingen- de mogelijkheid een Provinciale bestuursmedewerker aan te stellen ten behoeve van:
- het vergroten van de zichtbaarheid van GroenLinks;
- het versterken van de afdelingen:
- het bevorderen van samenwerking tussen afdelingen.

Voor het Provinciaal Bestuur van GrienLinks Fryslân zoeken wij per 1 mei 2015 een Bestuursmedewerker.

Je speelt een belangrijke rol in de voorwaardenscheppende sfeer. Dit doe je door het bevorderen van netwerken, kennis te delen, te enthousiasmeren en het stimuleren van het zichtbaar zijn, maar ook door eerste aanspreekpunt te zijn en een signalerende rol te spelen op het terrein van netwerken, samenwerken en zichtbaar zijn. Belangrijke speerpunten en aandachtsgebieden voor de komende periode –en daarmee voor de bestuursmedewerker- zijn:
- het versterken van de netwerkfunctie van de provinciale afdelingen;
- meer samenwerking tussen afdelingen, bij hun bestuurstaken en bij de zichtbaarheid van GroenLinks;
- een sterke permanente campagne;
- inkleuren witte vlekken, zodat GroenLinks in meer gemeenten meedoet met de verkiezingen;
- het op provinciaal/regionaal niveau aanbieden van workshops, trainingen en strategisch overleg voor actieve GroenLinksers of voor leden die zich willen oriënteren op een functie binnen GroenLinks.

Elk Provinciaal Bestuur bepaalt per jaar wat de inzet wordt wat betreft het ondersteunen van de lokale afdelingen, welke taken daarvan door de bestuursmedewerker worden uitgevoerd en wat de bestuursleden zelf oppakken. Deze verdeling kan per jaar en per provincie verschillen maar wordt in goed overleg met de bestuursmedewerker gemaakt.

Taken bestuursmedewerker

Netwerkfunctie:
- Het bevorderen van de uitwisseling tussen afdelingen
- Het organiseren van provinciale bijeenkomsten t.b.v. uitwisseling
- Plannen maken (minimaal 1 x per jaar)
- Afdelingen stimuleren om zelf of samen met andere afdelingen actie/activiteiten te organiseren gericht op zichtbaarheid

Signaalfunctie:
- Door de bekendheid met lokale afdelingen in staat zijn om zaken te signaleren die voor anderen (andere afdelingen, het provinciaal bestuur, het landelijk bureau, TK fractie en mogelijk anderen) van belang kunnen zijn.
- Communicatie met verschillende geledingen over, plannen, kansen voor landelijke acties n.a.v. actuele lokale/regionale/provinciale politieke issues, behoefte aan scholing etc.

Vraagbaakfunctie:
- Eerste contactpersoon voor lokale afdelingen met vragen of mededelingen wat betreft zichtbaarheid, het versterken van afdelingen en samenwerken.

Wij vragen

•HBO werk- en denkniveau
•Kennis van en werkervaring op het terrein van netwerken, communicatie en bij voorkeur op het gebied van campagne is een pré
•Goed zelfstandig kunnen werken
•Een stressbestendige en flexibele persoonlijkheid die organisatorisch en communicatief sterk is
•Een zelfstandige, praktische werker die het leuk vindt om te pionieren
•Een samenwerker, bruggenbouwer en relatienetwerker die creativiteit weet om te zetten in goede resultaten
•Politieke sensitiviteit en affiniteit met GroenLinks
•Kennis en ervaring met politieke verhoudingen etc.

De volgende functiespecifieke competenties zijn van toepassing:
- Plannen en organiseren
- Organisatie en politieke sensitiviteit
- Sociale en communicatieve vaardigheden

Wij bieden

• Enthousiaste collega's (op afstand)
• Een jaarcontract voor 4 uur per week
• Inschaling in schaal 6; het bijbehorende salaris is minimaal 2.236,- euro en maximaal 3.305,- euro bruto per maand op basis van 32 uur per week
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (w.o. deelname aan pensioenregeling)

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Jochem Knol, jochem.knol@live.nl, 0653795014. Uw sollicitatie kunt u voor 15 maart a.s. sturen naar Simone de Vries, Secretaris GrienLinks Fryslân, Easterboarn 13, 8495NB Aldeboarn of per e-mail naar simonedevries@groenlinks.nl.

Colofon

De Griene Linkse is het blad van GrienLinks Fryslân en wordt twee keer per jaar uitgegeven door het bestuur en de fractie.

Eindredactie: Simone de Vries
Vormgeving: Caspar Doeser
Kopij welkom: simonemail@kpnmail.nl