Nieuwsbrief

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

In deze nieuwsbrief berichten over de behandeling van de begroting in de Statenvergadering op 7 november. Het wordt steeds duidelijker dat we als GrienLinks erg nodig zijn voor het aanbieden van een groen alternatief. U kunt daarover hieronder meer lezen.

En, ja, we zitten veel binnen te vergaderen, bellen, lezen, schrijven. Maar we trekken er ook op uit. Hieronder Irona Groeneveld, in de natuur, voor de camera, op de natuurwerkdag van Landschapsbeheer Fryslân op 3 november.

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter:
GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Irona Groeneveld: ironagroeneveld
Johanna Welfing: welfjo
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

GrienLinks niet akkoord met niet groene begroting

“Het kan anders”, zei Irona Groeneveld al bij de behandeling van de kadernota (de opmaat naar de begroting) in juli 2012. En ze diende namens de GrienLinks-statenfractie een aantal moties in om ook echt andere politieke keuzes te maken over het besteden van het provinciale geld. GrienLinks wilde meer geld voor groene initiatieven (zoals aanleggen EHS en weidevogelbeheer) en minder geld voor de wegenaanleg. Lees hier terug wat er precies in de moties stond: https://www.grienlinks.nl/2012/07/19/een-groen-alternatief-een-kwestie-van-politieke-wil-en-politieke-keuze/ De moties werden bij de kadernota echter niet aangenomen. Dat hield in dat de begroting voor 2013 die behandeld werd in de Statenvergadering van 7 november 2012 van dezelfde niet-groene keuzes uitging. De fractie stemde daarom uiteindelijk tegen de gehele begroting, maar probeerde door middel van een aantal moties toch nog wat veranderingen tot stand te krijgen. De volgende moties werden ingediend:

  • In kreatyf alternatyf foar it aaisykjen betinke mei de belutsen partijen
  • Ekstra geld (250.000 euro) voor projecten om de verdroging, verzuring en vermesting van de natuur terug te dringen.
  • 25.000 euro voor een wekelijks politiek discussieprogramma op Omrop Fryslân
  • Geld voor inzet deskundigen bij de voorbereiding van de keuze voor verbouw van Thialf

Lees hier meer: Grienlinks niet akkoord met niet-groene begroting.

Kreätyf aaisykjen komt werom

GrienLinks hat woansdei 7 novimber 2012 besocht in debat oer it ljipaaisykjen yn Provinsjale Steaten op gong te krijen. Dat slagge mar heal, mar dochs: it debat hjiroer yn de Steaten is begûn en it lêste wurd is der noch net oer sein.

GrienLinks hat yn it ferkiezingsprogram 2011-2015 as stânpunt, dat it aaisykjen net ferbean wurde hoecht, mar dat it net mear fan dizze tiid is (no’t it tal ljippen alle jierren tebek rint) om de aaien mei te nimmen. Irona Groeneveld hat dit yn de Steaten mei ynmoed nei foaren brocht. “Us leafde foar de greidefûgels hawwe de deputearre (Johannes Kramer) en ik gemien, wy ferskille allinne fan miening oer hoe’t wy mei it aaisykjen omgean wolle.”

Sy tsjinne in moasje yn om “yn oerlis mei de belutsen partijen in kreätyf alternatyf te betinken foar it meinimmen fan de aaien en dit alternatyf (alternativen) uterlik febrewaris 2013 foar te lizzen oan Provinsjale Steaten.” Lees hier meer: Kreätyf aaisykjen komt werom.

Thialf: college komt GrienLinks tegemoet

IJsstadion Thialf in Heerenveen is altijd goed voor emoties, zowel bij schaatsliefhebbers als in de plaatselijke en provinciale politiek. Zo ook dinsdagavond 6 november in de ‘kommisjeseal’ in het Provinsjehûs, waar gedeputeerde Hans Konst (PvdA) en ‘kwartiermaker’ Gerben Eggink een plan presenteerden, dat ruim twee keer zoveel moet kosten als waar Provinciale Staten begin 2012 nog van uit gingen: 106 miljoen euro, in plaats van de afgesproken 50 miljoen euro. Op zich geen wonder, want in het nieuwe voorstel van Gedeputeerde Staten en de ‘Stuurgroep Thialf’ wordt uitgegaan van twee nieuwe ijsbanen: één voor topsporters en één voor amateurs.

Deze combinatie, inclusief trainingsfaciliteiten voor (zoveel mogelijk) wereldtoppers en hun begeleiders, moet van Thialf (spreek uit als ‘Tjalf’) weer de snelste laaglandbaan van de wereld maken. En moet bovendien, zelfs met een nieuwe 400 meter-baan in Leeuwarden, goed te exploiteren zijn door een particulier. Het stadion zelf moet eigendom worden van een nieuwe NV of BV die geheel in handen is van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen.

De GrienLinks-statenleden Retze van der Honing en Irona Groeneveld zijn niet blij met dit voorstel.

Het artikel op de website: Thialf: college komt GrienLinks tegemoet.

De nasleep van de motie van wantrouwen over het grondbeleid

Op 17 oktober 2012 werd er in de Provinciale Statenvergadering een motie van wantrouwen ingediend door de voltallige oppositie (GrienLinks, SP, D66, Friese Koers, ChristenUnie, VVD, PVV). De motie was vooral gericht –eigenlijk – tegen het gedrag van de coalitiepartijen, die, volgens de oppositiepartijen, niet de discussie inhoudelijk over het grondbeleid aangingen maar het college verdedigden. Terwijl er toch duidelijk sprake was van gemaakte fouten in het bestuur. Fractievoorzitter Remco van Maurik van de PvdA nodigde alle fractievoorzitters uit voor een etentje om het over de verhoudingen te hebben. In dit fragment de fractievoorzitters Remco van Maurik van de PvdA en Irona Groeneveld van GrienLinks na dat etentje over de verstoorde verhoudingen in de Provinciale Staten: http://t.co/xLVptJdD Conclusie van Irona: de persoonlijke verhoudingen zijn goed, op het politieke vlak moeten we nu in stappen werken aan hoe we met elkaar om willen gaan. Er is werk te doen, ik heb er vertrouwen in dat we met elkaar verder komen.

Schriftelijke vragen

Landbouw

We hebben dus – zie hierboven – vragen gesteld over de schaalvergroting in de melkveehouderij. En we willen nog steeds graag informatie ontvangen over megastallen, uitbreidingen van melkveehouderijen, ontwikkelingen op het gebied van gentech en de standpunten van u over landbouw. U kunt mailen naar grienlinks@fryslan.nl of bellen naar 058-2925805.

Waar was GrienLinks deze week?

Waar was GrienLinks deze week? 4 – 14 oktober 2012

Berichten van het bestuur

Training ‘ZinInGroenLinks’ in Fryslân

Binnenkort wordt er een training in Fryslân georganiseerd voor iedereen die graag ‘iets zou willen doen’ binnen de partij, maar nog geen idee heeft van wat er allemaal te doen is bij een politieke partij en wat de mogelijkheden zijn. De training wordt in Leeuwarden gegeven en is bedoeld voor leden en niet-leden die graag wat meer van de partij willen weten.
Kennen jullie (politieke) talentjes? Zorg dan dat zij aangemeld worden voor de basiscursus GroenLinks!

Mail naar Andries Bergsma: bestuursmedewerker@gmail.com.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *