Zoeken

Standaard zoeken, Google search, Tags

Standaard zoeken

Tags

#ekynitFrysk 5G 2023 A7 aaisykjen aanbesteding aanbestedingen aanbevelingen aandeelhouders aanmoedigingsmotie aanvliegroutes aardgas accountant actie actief actieplan acties afdelingen afscheid afschieten afsluitdijk afspoeling afval afvaloven afvalverbrander afvalwater agrarisch agrarisch natuurbeheer airport akkoord algemene beschouwingen Alliander alliantie amateurkunst ammoniak anti-discriminatie antidiscriminatie APK aquaduct aquathermie arbeidsmarkt arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaarden armoede armoedebestrijding Arriva artikel 1 Artikel yn it Frysk asfalt AZC baan bagger baggeren Balk banen batterij-elektrisch batterijtreinen bedreigde soorten bedrijven bedrijventerreinen beelden begrippenlijst begroting begroting2016 beheer belangenbehartiging belastingen beleid belofte beperking bereikbaarheid bermbeheer bescherming besparing bestrijding bestrijdingsmiddelen bestuur bestuurlijke vernieuwing bestuursakkoord bestuurslid bestuursvoorzitter beweging bewijslast bezuinigingen BFVW bidbook bijen bijenlint binnenvaart bio-diversiteit bio-diversiteit biodiesel biodiversiteitsherstel biodiversiteitsherstelprogramma bioindustrie biologisch biologische biologische boeren biologische landbouw biomassa blikjes bloemen bod bodem bodemdaling bodemdaling boek boeren bollenteelt bomen bomen bosvisie bomenkap boomwallen Boontjes boren boringen bos bossenstrategie bosvisie bouw bouwvakkers bram van ojik Brandsma brede watersportvisie breedband breedbandinternet breedtesport brief brug bruggen brusplakken burgerinitiatief burgerparticipatie burgers burgertop burgumer mar bus buschauffeurs busconcessie bussen busvervoer buurtbatterij BVFW bypass Cambuur campagne cao Centrale AS CETA chris beuker circulair circulaire economie club van rome co2 CO2 uitstoot COA coalitie coalitieakkoord coalitiedebat coalitievorming coalition of the willing coc code rood code rood woningen college collegevorming column communicatie communistisch verzet compensatie concept RES concessie container containerramp containers containervaart continumeting controle COP21 corona correctie covergister CPN crisis Culturele Hoofdstad cultuur cultuurmarketing cultuurnota daken data debat de Burd defensie democratie democratische vernieuwing depositie de skieding dienstauto's dienstregeling dieren dierenwelzijn dierhouderijen dilemma dioxine dioxines discriminatie diversiteit diversiteitslessen doarpswurk dodo Doefonds doelen donuteconomie doodschieten dorpshuizen dorpsmolen dorpsmolens dossier draagvlak Drachten drachten aan het spoor drinkwater dronrijp droogvallen duurzaam duurzaamheid duurzame-economie duurzame dorpen duurzame energie duurzame landbouw Earnewald Earthday ecologie economie economieagenda eed Eerste Kamer EHS eieren zoeken ekonomy ek yn it Frysk elektrisch rijden elektrisch varen Elsa schrijft emissie emissiearme vloeren emv energie energiearmoede energiebesparing energiecooperaties energieneutraal energieneutrale provincie energietransitie engels raaigras Esco Europa evaluatie evaluatiecriteria expertmeeting extensivering F'35 F-16 F-35 fair traide fauna faunabeheer faunabeleid faunafonds faunatunnel feangreide feangreiden feest Fiets fietsbeleid fietsen fietsers fietspad fietspaden fijnstof financieringen financiën flesjes FMP FNV foerageergebieden FOM formateur formatie fosfaat fossiele energie fossielvrij FPLG fractiemedewerker fries friese burgertop friese meren Friese Merenproject Friese taal Fries Merenproject fries museum Frisia Frysk Fryske Akademy FSFE fsu FUMO fundering funderingsherstel funderingsproblematiek funderingsschade funderingstafel ganzen ganzenaanpak ganzenschade gas gas-licht-water gas-licht-water gastvrij gastvrij fryslân gasvelden gasvrij gaswinning gay community gebiedsontwikkeling gebiedsprocessen gedicht gedragscode geiten geitenhouderij geitenhouderijen geitenstop geld gelijkheidbeginsel geluid geluidmeetnet geluidsoverlast gemeenten gemeenteraad gender gentech geschiedenis geurbeleid gewasbeschermingsmiddelen gezondheid gezondheidseffecten gezondheidsrisico GGD gif gifwolken glasvezel GLB global goals granuliet gras gratis greidefûgels greidfûgels Griekenland Griene Tút GrienLinks GrienLinks Fryslân groen Groene Kus groene samenleving groen gas groenlinks grond grondbank grondbeleid grondgebonden grondhandel grondwater grondwaterpeil grondwet groningen grutto guozze gve Habitatrichtlijn habitat richtlijnen hacken hand-aan-de-kraan principe Handelsverdrag handhaving Harlingen haskerveen hazen heerenveen Hegewarren herijking herindeling herrie hittestress hobbyjacht Hofman Holwerd holwerd aan zee homo homoseksualiteit hondenfokkers hoogwatercircuits hoor houtpelletfabriek huis-aan-huis huisartsen huizen humanitaire rechten hurdfarre huurhuizen idealen IFNN ijsbaan ijsselmeer ijsselmeeragenda ijsselmeerkust ijsstadion inclusiviteit info informatie informatiebijeenkomst infrastructuur infrastructuur infrastructuur initiatiefvoorstel inkoop innovatie insecten insectennetwerk insectensterfte inspraak installatie instandhoudingsdoelstellingen integratie integriteit intensieve veehouderij interactief internet invasieve exoten investeringen IPO isolatie IVN jaarrekening jacht jagen jagers Jan Atze Nicolai jesse klaver jongeren JSF Kadernota Kader Richtlijn Water Kamp kanalen kandidaatstelling kandidaten kandidatenlijst kanoet kansenfonds kavelruil kening kenniscentrum kerncentrales kernenergie kieslijst kievit kinderarbeid kinderen klantvriendelijkheid klimaat klimaatadaptatie klimaatakkoord klimaatbestendig klimaatdoelstellingen Klimaatverandering Klimaatverandering knelpunten knsb koersdocument konijnen Kornwerderzand krimp kringlooplandbouw kruidenrijk KRW kultuer kunst kunstkoepel kunstmest kustpact laaggeletterdheid laagvliegen laagvliegroute laagvliegroutes landbouw landbouwagenda landbouwtransitie landinrichting landschap laura bromet ledenvergadering leefbaarheid leefomgeving leerlingenvervoer Leeuwarden legay leisure lekkage lelieteelt lelylijn lelystad Lelystad airport lesbisch lesbische lesbiënnes letterkunde LF2018 LF2028 lhbt lhbti lhbtiq+ lightrail lijsttrekker lijsttrekkers links Lissabon literatuur ljip lood lozingen luchthaven luchtkwaliteit luchtruim lusten maaibeleid maaien Maatschappelijke organisaties manifest marketing mededeling medicijnresten meetwaarde megajachten megastallen megawindmolens melkveehouders mensenrechten MER mest mestvergister mestvergisters meten=weten meuk midden-oosten mienskip mijnbouw milieu milieuhandhaving milieurampen milieuvergunning minima minister ministerie mitigatie mitigerende maatregelen mkb mobiliteit mondelinge vragen monitoring monitoringskader Motie moties motie van afkeuring motorboten MSC Zoë muizenplaag museum muziek N359 NAM Natuer mei de mienskip natura-2000 Natura-2000 gebieden natuur natuurbeheer natuurbescherming natuurcompensatie natuurgebied natuurgebieden natuurinclusief natuurinclusieve landbouw natuur mei de mienskip Natuurnetwerk natuurorganisaties natuurprojecten natuurvergunning natuurvriendelijke nestbescherming netcapaciteit netwerk nieuwe nieuwe wegen nieuwsbrieven nij hiddem hou nij hiddum houw nij poadium NNN nocnsf NOM noodbrug noodconcessie noodopvang noordelijke economie Noordelijke Rekenkamer Noordervisie noorse leem normen NPLG NRK NS NSP nulmeting NUON-geld nutsvoorziening oevers omgevingsproces omgevingsverordening Omgevingsvisie omkeren omkeren bewijslast Omrin ondergrond onderhandelingen onderhoud onderhoud wegen onderwijs onderwijs onderzoek ongelukken ongevallen onteigening oorlog opcenten Openbaar Vervoer Openbaar Vervoer opinie opinie oppervlaktewater oproep opslag opvang opvangkampen opwarming Orion OV overzicht veenweiden paalrot PAK's Parijs parkinson part-time participatie partijraad PAS patient Paul van Gessel pauzes pcb's PEB penningmeester pers persbericht pesticiden petitie PFAS PFOA planetaire grenzen plastic plastic bolletjes plastic soup platteland podcast polderhoofdkanaal politiek debat POP3 portefeuille portefeuilleverdeling programma's provinciaal bestuur provinciale provinciale verkiezingen provincie ps2023 PvdD raaigras ramp randstad rapport REC REC-Reststof Energie Centrale rechtse hobby's recreatie recycling reduzum regelgeving regels regenboog regenboogbeleid regenboogprovincie regenboogvlag Remkes RES respect rijgedrag Rijk RIVM rode lijst rol rotondes RUG ruimte ruimtelijke ordening Ruimtelijke Verordening Russisch gas rust rustgebied RYP rûge dong schaalvergroting schaatsen schade schadeprotocol schaderegeling schaliegas scheepvaart schepen schier schiermonnikoog schieten schilderijen scholen scholieren schone lucht schoolpleinen Schoon water schoorsteen schriftelijke vragen schrifteljke vragen seksuele diversiteit Shell sipke jan bousema skries slootwaterpeil sluis SMART doelen sneek snel internet snelvaren Socaal beleid maatschappelijke-organisaties sociaal sociaal beleid sociaal verantwoord sociale organisaties sociale veiligheid sollicitatie soortenrijkdom speelparadijs spelling spelregels spelregels duurzame energie Sport spuitvrije zones staalslakken stadion stadsbussen stadslandbouw stadsvervoer stal standpunt standpunten stank startnotitie Staten statenfractie statiegeld stavering stemmen Stikstof stikstofdepositie stiltegebied stinkfabriek storing storingen storten storten. graniet. straaljagers straling strand streekvervoer strekken van lijnen subsidie subsidies taal technici techniek teflon telecommunicatie Tennet Terherne Ternaard Terschelling Tesla thialf thorium thuiswerken tiphoogte toerisme toezegging topdutch Top Dutch topsport topverlichting transgender transitie transitie landbouw transparantie trein treinen treinverbinding TTIP tumba tunnels turkije-deal Tweede Kamer TWh UCF uitkeringen uitnodiging uitputting uitslag uitstoot Unesco Universiteit vaargeul vaargeulen vaarroute Vaarweg Drachten vaarwegen vaarweg Heerenveen vacature vacatures van harinxmakanaal veehouderij veehouders veenweide veenweidegebied veenweiden vegetarisch veilig-verkeer veiligheid veldleeuwerik verandering verbetertraject verbrandingstemperaturen verdroging verduurzaming vergunning vergunningen verkaveling verkeer verkeer en vervoer verkeersveiligheid verkiezingen verkiezingen verkiezingsprogramma verkopen vermilion vernietigd verordening Verordening Romte vervoer vervoer over water vervuiling verzakking verzilting VFG vismigratie visserij vlag vliegbasis vliegen vliegtuigen vliegveld vlinders Vluchtelingen vluchtelingenkampen vluchtelingenkinderen voeding voedsel voedseltransitie voetgangers vogelaanvaringen vogels voorlichting voorzieningen vos vraatschade vrachtvaart vrachtvervoer vrijheid vrijwiligers vrouwen Wad Wadden Waddenagenda Waddeneilanden waddenfonds Waddengebied Waddenzee wadlopen Water waterbeheer watercampus watercrisis waterhuishoudingsplan waterpeil Waterprogramma waterschap waterski waterstof watersysteem watervisie waterwet weekoverzicht wegen weidevogelcompensatie weidevogelkerngebieden weidevogels weidevogels welbevinden welzijn wel zoeken niet rapen werelderfgoed werk werkbezoek werkdruk Werkgelegenheid werkgeverschap wetenschap Wet natuurbescherming wetterskip wientjes wind Windenergie windmolen windmolenpark windmolens windpark windpark fryslan windturbines winkelruimte winning winterrust wmo Wnb Wnb vergunning wolf wolven wonen woningbouw woningen WTC-gebied wubbo zandbanken zandwinning zeeland zeer zorgwekkende stoffen zeespiegelstijging zeggenschap zeilcharter zero-emissie zienswijze zoetwater zomerpeil zonne-energie zonnepanelen zonneparken zonnevelden zorg zorgbelang zorgeconomie zorgvoorzieningen zout zoutwinning zoutwinnning zoutzuur zuiderzeelijn zwerfafval ZZS