Irona Groeneveld is teloarsteld


Grienlinks Fryslân is teloarsteld yn de eigen Twadde-Keamerfraksje. Tsjin de mearderheid fan ‘e achterban yn hat de fraksje ynstimd mei in nije missy yn Afganistan. Grienlinks Fryslân wie dêr poer op tsjin en hat dat ek witte litten oan ‘e lanlike fraksje.
Fraksjefoarsitter Irona Groeneveld fan de steatefraksje Fryslân wie bot fernuvere dat lanlik dochs ynstimd is mei in plysjemissy. Neffens Groeneveld kin GrienLinks Fryslân dêrtroch leden kwytreitsje.
Interview Irona met omrop Fryslan
Vertaling van het Friestalige interview.

Wij zijn erg teleurgesteld. De motie die vorig jaar is ingediend, ging om een
vredesmissie en was duidelijk omschreven. Het verhaal dat dit kabinet daar van
gemaakt heeft, ligt zo ver weg van ons verkiezingsprogramma en zo ver weg van de
motie, dat wat ons betreft de TK-fractie had kunnen zeggen; “dat doen we niet. Dit
komt niet goed.”

Verslaggever: Heeft u ook een verklaring waarom ze ingestemd hebben?
Ik weet het niet. We hebben vannacht nog een mail gekregen. Daarin zegt de fractie
dat er een hoop toezeggingen zijn gedaan en dat ze op grond van diepgaande
gesprekken tot de overtuiging zijn gekomen dat ze voor konden stemmen. Ik heb die
mail zeker 3, 4 keer gelezen en ik denk: het had niet gehoeven.

Verslaggever: u zegt het strookt niet met ons verkiezingsprogramma, maar wat steekt
nog meer, dat ze hebben ingestemd?
Nou, ze hebben natuurlijk een duidelijk signaal gekregen vanuit het hele land en van
onze statenfractie. We hebben gemaild en uitgelegd waarom we niet kunnen instemmen
met deze missie. Daarbij hebben we ook gezegd: jullie hebben je eigen afweging te
maken, maar luister naar je eigen leden en actieve leden. Ik denk dat we het er over
moeten hebben op het congres, volgende week.

Verslaggever: Ja, een groot deel van de achterban was tegen. Wat vindt u er van dat
daar niet naar geluisterd is?
Dat hebben ze wel meegewogen in hun besluit.

Verslaggever: maar ze hebben er uiteindelijk geen rekening mee gehouden, want ze
hebben er gewoon mee ingestemd.
Ja, dat klopt. Ik dan dit besluit ook niet uitleggen. En dat wil ik ook niet.

Verslaggever: het is net voor de statenverkiezingen, zal het daar ook gevolgen hebben?
Ja zeker. En dan denk ik: het is wel een rare week. Want woensdag hebben we nog een
motie er door gekregen in de Staten, dat we voorlopig geen gentech toelaten in
Fryslân. Dat is een succes. En op Openbaar Vervoer hebben we successen geboekt als
statenfractie. En dan komt dit besluit er tussendoor en dat is zonde. Het is een
landelijk besluit, het zijn provinciale verkiezingen, met een schaduw naar de Eerste
Kamer natuurlijk., maar toch vooral provinciale verkiezingen. Dan moet het gaan over
provinciaal beleid en daar hebben wij wat toe te voegen.

Verslaggever: welke invloed zal het volgens u hebben op de Statenverkiezingen, voor
GrienLinks?
Ik denk dat leden en kiezers die teleurgesteld zijn in het standpunt van de Tweede
Kamer fractie, denken van: nu zullen ze het voelen bij deze verkiezingen en wij
stemmen wel anders. Ik hoop en doe een dringend beroep op de kiezers om zich niet
alleen daardoor te laten leiden. Kijk ook naar wat wij provinciaal hebben bereikt en
waar wij voor staan, hier in de provincie.

Verslaggever: volgende week is er een congres van GroenLinks, dat zal een pittig
congres worden, of niet?
Daar kan je wel op rekenen. Het is dé plek waar de TK-fractie verantwoording aflegt.
Daar zal de fractie moeten uitleggen en in gesprek gaan met de leden over waarom ze
wel voorgestemd hebben en wat ze daarbij voor ogen hadden. Wat ze dachten te winnen
bij deze knieval naar het kabinet. Dat zijn mijn woorden, de fractie zal dat anders
zeggen. Dat is het orgaan waar we dat moeten bespreken. U kunt er van op aan dat
iemand een motie van afkeuring zal indienen.

Verslaggever: hoe staan jullie er in, in Fryslân?
Het moet nog even zakken. Je eerste reactie is: potverdikke, wat doen ze nou. Ik
keur het ook af, dit besluit. Ik ben het er niet mee eens. De andere kant is:
GroenLinks staat niet alleen voor deze missie – die overigens een vredesmissie was
en dat past wel bij mij – maar er zijn natuurlijk nog meer punten waar GroenLinks
voor staat en waarom ik lid ben van deze partij. Alleen dit is wel een vrij zwaar
punt. We zijn er nog niet uit, we hebben als fractie nog geen overleg gehad en we
hebben nog niet besloten of we een motie indienen of wat we precies doen.

Verslaggever: Sap is nog niet zo lang fractievoorzitter, is ze goed bezig?
Op zichzelf wel natuurlijk, alleen je kunt ook zeggen: als je zo begint als
fractievoorzitter en je negeert 80% van je achterban, dan moet je er flink over
nadenken of je zo verder wilt met je partij. Daar maak ik me zorgen over. Als ze het
zo doet, heb je kans dat er steeds meer leden zijn die zeggen: dit is niet de partij
waar ik lid van ben geworden.