Uitnodiging raadsleden Friesland voor werkbezoek over afvalbeleid gemeenten aan Omrin Heerenveen 14 oktober 2016 14.00 uur

Beste raadsleden, statenleden of actieve leden van GroenLinks/GrienLinks,

In de komende jaren gaat de schaarste aan grondstoffen een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Aan de andere kant liggen hierin kansen voor een nieuwe (circulaire) economie. Onder andere het Rijk heeft daarom een programma om de scheiding en het hergebruik van afval te vergroten. Deze programma’s moeten op gemeentelijk niveau concreet worden gemaakt. Bij uitstek een onderwerp waar GroenLinks over na kan denken en met concrete voorstellen in kan doen.

Het leek mij leuk om hier een keer in groter verband over te spreken, omdat de meeste van onze gemeentes aandeelhouder zijn van Omrin. Daarom heb ik op vrijdag 14 oktober een werkbezoek georganiseerd naar de Omrinlocatie in Heerenveen. Na een korte introductie en rondleiding over het terrein, kunnen we met elkaar de discussie aangaan en voorbeelden uit onze eigen gemeenten uitwisselen. In de bijlagen vinden jullie een discussienotitie-afvalbeleid-evert-Stellingwerfen een paar achtergronddocumenten (benchmark-huishoudelijk-afval en circulairfryslanreport_urgenda) zodat je jezelf van tevoren kan inlezen.

Het programma begint rond 14:00 en omdat Omrin groepen van maximaal 20 personen tegelijk rondleidt wil ik jullie vragen om je vooraf even bij mij aan te melden. Concrete informatie over de routbeschrijving, het programma en de rondleiding kun je bij mij opvragen als je je opgeeft.

Ik hoop jullie te zien op vrijdag 14 oktober!

Met vriendelijke groet,

Evert Stellingwerf
Raadslid PAL GroenLinks
evert.stellingwerf@leeuwarden.nl
@stellingwerf85
06-43190195