Presentatie rapport Commissie Van Dijk + notulen PLV

Op zaterdag 19 januari jl. werd de provinciale ledenvergadering gehouden in Sneek. Het was een interessante bijeenkomst, met een prima opkomst en een inspirerende lezing door Paul Smeulders over campagnevoeren. Hierbij treft u de notulen aan en tevens de genoemde presentatie. Helaas is het via deze weg niet mogelijk om de presentatie met afbeeldingen te verzenden.

Met deze bijeenkomst nog maar net achter de rug, staat er alweer een volgende op stapel. Het bestuur van GrienLinks nodigt de leden uit voor een bijeenkomst op 12 februari 2013 in Zorgcentrum De Leppehiem, te Akkrum. Eduard van Zuijlen, voorzitter van het interim partijbestuur, zal deze avond naar Friesland komen om de resultaten van het onderzoek van de Commissie Van Dijk te presenteren. Wij zullen natuurlijk stil te staan bij de afgelopen verkiezingen, maar we willen vooral naar de toekomst kijken. Wij hebben zin in de komende lokale verkiezingen en willen dan een goed resultaat neerzetten. De avond begint om 20 uur en iedereen is welkom. Ik waardeer het zeer als u van te voren laat weten of u aanwezig zult zijn.

Met vriendelijke groet,
Simone de Vries
Secretaris GrienLinks

» Notulen PLV januari 2013 MS DOC
» Presentatie GrienLinks Fryslân MS DOC

Interactief nummer 11

De Interactief

Dit is de 11e interactief, dè agenda van de Friese GrienLinks afdelingen. Hieronder staan de activiteiten voor de komende weken vermeld. 2013 is een verkiezingsjaar vanwege de gemeentelijke herindelingen. Een nieuwjaarsbijeenkomst is dan een mooi moment om nader kennis te maken met elkaars afdelingen. Heerenveen ontmoet Boarnsterhim en Boarnsterhim ontmoet de Leeuwarder afdeling. Dat is binden en verbinden.

Deze maand nog zal duidelijk worden wat de oorzaken waren van het stemmenverlies bij de laatste verkiezingen. De Commissie-Van Dijk gaat haar rapport hierover op 25 januari publiceren. De aanbevelingen van Nel van Dijk zullen door het interim-bestuur worden vertaald in concrete voorstellen. Op 22 februari wordt er in Akkrum over het rapport en over die voorstellen gesproken. Eind februari volgt er via internet een ledenraadpleging. En op 3 maart neemt het congres de besluiten.

De Interactief is de nieuwsbrief die de Friese GrienLinks-afdelingen moet binden en verbinden. De Interactief wordt verstuurd naar wethouders, raadsleden en leden van de steunfractie en bestuursleden van de afdelingen van GroenLinks in Fryslân en verschijnt zo eens in de een of twee maanden. Staat die van jou afdeling er nog niet bij? Stuur dan een mailtje naar onderstaand adres.

Interactief Agenda januari 2013

9 januari Nieuwjaarsbijeenkomst en ALV GL Smallingerland in Brede School De Drait, aanvang 19:30 uur
9 januari Nieuwjaarsbijenkomst GL Leeuwarden, MFC De Verbinding, Zuidvliet 620 Leeuwarden. Aanvang: 19:30 uur
11 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Opsterlanders met uitreiking van ‘De gouden turf’ zie genomineerden 2012 op http://tiny.cc/hz4bqw Tijdstip: 16:00 uur in de Witte Kerk te Himrik
11 januari Nieuwjaarsborrel GL Weststellingwerf van 17:00 tot 19:00 uur in lunchroom Op het Oost, Hoofdstraat Oost 7 in Wolvega.
1 januari Nieuwjaarsborrel GL Heerenveen van 17:00 u tot 19:00 uur, Café Paul Kruger, Paul Krugerkade 1
9 januari Provinciale ledenvergadering + nieuwjaarsborrel in hotel restaurant de Daaldersplaats in Sneek. Aanvang 14:00 uur. Speciale gast is Statenlid Paul Smeulders uit Brabant, hij spreekt over zijn ervaringen met campagne voeren.
22 februari Vooraankondiging: Terugkoppeling Commissie Van Dijk in Akkrum, Glazenzaal van het Mienskipssintrum Leppehiem, Leppedyk 37
6 maart Vooraankondiging: thema-avond windenergie en Transition Towns, GL Smallingerland in Brede School De Drait, Drachten. Aanvang: 19:00 uur

Wil je een actie of bijeenkomst organiseren, maar je hebt de financiële middelen niet? Bel even met het Landelijk Bureau. Zij zijn graag bereid om jouw activiteit te sponsoren. Uiteraard kun je voor vragen ook terecht bij Andries Bergsma.

Tot de volgende interactief!

 
Namens GrienLinks Fryslân,
 
Andries Bergsma, bestuursmedewerker Tel: 062 896 97 11 en
E: bestuursmedewerker@gmail.com
 
Nico Smits, voorzitter

» deze tekst in MS-Word DOC

Politiek Café – De geloofwaardigheid van de politiek

Verslag van deze bijeenkomst:lees het hier

Elmar_foto_1
Met Eduard van Zuijlen, interim-voorzitter partijbestuur GroenLinks.

De fractie en het bestuur van PAL GroenLinks nodigen u uit voor een politiek café over de geloofwaardigheid van de politiek. Voor en na de verkiezingen van 12 september zijn we door politieke partijen geconfronteerd met ruimte tussen principiële standpunten en verkiezingsbeloften en de realiteit van het politieke compromis. Dit heeft zijn weerslag op de verhouding tussen burger en politiek en roep vragen op. Hoe kan een regerings- of coalitiepartij compromissen sluiten en toch geloofwaardig zijn? Is een politieke partij gewoon een ombudsman? Wat is belangrijker: identiteit of spraakmakend leiderschap? En welke rol speelt de media bij het imago van een partij?

Verder lezen

Interactief nummer 10

Hallo allemaal,

Hier is de tiende Interactief met de agenda van de activiteiten van de afdelingen in Fryslân. December is een feestmaand en de twee grootste feesten zijn:

Zaterdag 15 december: Orientatiedag GroenLinks, Hoeksterpoort 2b Leeuwarden. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de mailing die vorige week is rondgestuurd of: bestuursmedewerker@gmail.com of 06 28969711 !!!Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!!!
Dinsdag 18 december: Politiek Café Leeuwarden

De Geloofwaardigheid van politiek

Met als gast Eduard van Zuijlen, interim-bestuursvoorzitter GroenLinks

Voor en na de verkiezingen van 12 september zijn we bij veel politieke partijen geconfronteerd met de ruimte tussen principiële standpunten, verkiezingsbeloften en de realiteit van het politieke compromis.
Dit heeft zijn weerslag op de verhouding tussen burger en politiek. Hoe gaan we daar mee om? Is een politieke partij gewoon een ombudsman? En gaat het daarbij om identiteit of leiderschap? Waar bestaat geloofwaardigheid eigenlijk uit? Of gaat het alleen maar om herkenbaarheid en een positieve sfeer in de media?
Moet je als partij vasthouden aan je (kern)identiteit? En vooral waarom en hoe dan? Levert geloofwaardigheid überhaupt nog stemmen op? Wat betekent dat in het algemeen? Wat betekent dat in het bijzonder voor GroenLinks?
En natuurlijk ook… hoe gaan we verder met groene en sociale politiek in Leeuwarden?

Debatcentrum De Bres, Schoolstraat 4, Leeuwarden
Dinsdag 18 december 2012, aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

Woensdag 19 december ALV GroenLinks Sûdwestfryslân, Restaurant Daalderplaats Sneek (t.o. NS station)

Ander nieuws uit Fryslân:

In de provincie wordt hard gewerkt aan het bijenbestand in de provincie. in de bijlage vind je het voorstel Mei èn foar de bij die raadslid Brigitta meinema ingediend heeft bij wethouder Rijpstra van T’diel.
In Leeuwarden heeft de gemeenteraad het bijenvoorstel “Van Bij-zaak tot noodzaak’ van raadslid Elizabeth Hietkamp met een grote meerderheid aangenomen.

Voorzittersnieuws:

De 28-jarige Jacob Jongejan is op 29 november verkozen als nieuwe voorzitter van PAL GroenLinks. Hij volgt Andries Bergsma op die na vier jaar afscheid neemt.

Jacob woont met zijn vriendin in Leeuwarden en in het dagelijks leven is hij beleidsadviseur Welzijn en Onderwijs bij de Kooyenga Advisering.

“In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van november 2013 en met het oog op de rumoerige tijd die de partij landelijk heeft doorgemaakt, ga ik graag de uitdaging aan om met de rest van het bestuur alles in het werk te stellen om een groene en sociale stempel te blijven drukken op de Leeuwarder samenleving”.

Aldus de kersverse voorzitter.

Jacob Jongejan, voorzitter PAL GroenLinks   j.jongejan@palgroenlinks.nl

De afdeling Sudwestfryslân neemt op 19 december afscheid van voorzitter Jaques van Santen, hij gaat verhuizen naar een andere gemeente en daarom is de vacature van voorzitter vacant. Voor meer informatie: carlaaden@tele2.nl

GrienLinks wenst Jaques en Jacob veel succes toe!

Tot zo ver de Interactief.
Nemens het bestuur,
Nico Smits, voorzitter
Andries Bergsma, bestuursmedewerker

Algemene mededelingen en oproepen bestuur GrienLinks Fryslân