GrienLinks bezorgd over CO2 opslag

De Friese statenfractie van GrienLinks maakt zich zorgen over de plannen voor de bouw van een nieuwe electricitetscentrale in Drachten. Daarbij wil de exploitant de vrijkomende CO2 opslaan in oude gasvelden in Midden-Fryslân. GrienLinks juicht het streven naar minder uitstoot van CO2 op zich van harte toe, maar ziet dat liever in de vorm van het voorkómen van die uitstoot, dan in de vorm van opslag van kooldioxide in de bodem. Daar is namelijk nog nauwelijks ervaring mee opgedaan. Een eerste proef, met opslag van 1600 ton kooldioxide in olievelden in Texas, wijzen op fikse milieuschade, of in elk geval opvallende chemische processen in de bodem. Verder lezen

Begroting Provinciale Staten Fryslân 2008: Energie en duurzaamheid

foto: aanbieden-rapport-Powering-Profits

Hoe kan het NUON de komende decennia het meest duurzaam ernergie opwekken? Dat is de vraag die aan de orde wordt gesteld in de motie die gisteren werd aangenomen bij de behandeling van de begroting van Gedeputeerde Staten Fryslân. In het kader van de discussie hierover bood Irona Groeneveld het college het rapport Powering Profits (PDF) aan. Dit rapport, geschreven door Joseph Wilde-Ramsing en Tim Steinweg, onderzoekt de duurzaamheid van de energieopwekking in Nederland zoals die door energiemaatschapijen voor de komende tijd wordt gepland.

Een andere motie van GrienLinks riep op tot het schrijven van een notitie waarin ondermeer het beleid ten aanzien van duurzaam inkoopbeleid voor Provinciale Staten op een rij wordt gezet. Hoewel deze motie niet werd aangenomen heeft GrienLinks de toezegging gekregen dat deze, en andere ‘groene’ moties (met betrekking tot Kyoto en duurzame brandstoffen) in de ‘notitie duurzaamheid’ terug zullen komen.

Verder lezen

Oproep van GrienLinks: “Provincie Fryslân, maak u zelf voor 2012 CO2-neutraal”

blanken-lagendijk.jpg

De organisatie van het provinciaal bestuur van Fryslân moet het goede voorbeeld geven op het gebied van energiebesparing en toepassing van schone energie. “De organisatie dient nog vóór 2012 ‘CO2-neutraal’ te worden”. Die oproep deed een dertigtal aanwezigen donderdagavond 11 oktober aan het eind van een debat van GrienLinks Fryslân in Leeuwarden over kolencentrales versus andere vormen van energieproductie.

Lees de oproep »
Verder lezen

GrienLinks: Galema zeurt bij NUON

Gedeputeerde Galema moet in de aandeelhoudersvergadering niet zeuren over verkoop van aandelen, maar zich sterk maken voor schone energie.

steenk.jpg

Dat vindt de statenfractie van GrienLinks. Fractievoorzitter Groeneveld: “Het is
niet te geloven dat de Gedeputeerde veranderingen aangrijpt om zo snel mogelijk van de aandelen af te komen. Er staan grote beslissingen op het spel, bijvoorbeeld het plan voor 5 kolen(vergas)centrales. Maak gebruik van je positie als aandeelhouder.
En doe dat samen met andere provincies.”

Half augustus vroeg GrienLinks het College al om als aandeelhouder aan te dringen op een investeringsplan voor duurzame energieopwekking en het ongedaan maken van huidige plannen voor de kolencentrales.
Die schriftelijke vragen zijn nog niet beantwoord.

NUON schone energie ja, kolencentrales nee

steenk.jpg

Persbericht van Grienlinks

Leeuwarden, 23 augustus – Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân hebben – als aandeelhouder van NUON – de morele plicht zich in te zetten voor een duurzame energietoekomst. Plannen om een nieuwe kolencentrale te bouwen passen daar niet in. Dat is de statenfractie van GrienLinks in Fryslân eens met Greenpeace Nederland.

Verder lezen