Better let as net. (Over de Centrale As)

Miskien better let as net
(gepubliceerd in de LC in de rubriek “Te Gast”)

De oprop fan âld-steatelid Frâns Kuipers (CDA) om noch wat te feroarjen oan it plan foar de Sintrale As (LC fan 15 novimber) is wol wat let. It wêrom jout er sels al oan: “bijstelling van beleid, hoe vanzelfsprekend en logisch ook, wordt door politieke bestuurders vaak als persoonlijk gezichtsverlies gezien.”
Verder lezen

Fryslân ruimste normen schaalvergroting melkveehouderij: dat kan niet!

OPINIE Irona Groeneveld

Afgelopen woensdag presenteerde staatssecretaris Bleker zijn visie op de veeteelt in de toekomst. Die moet verduurzamen en niet ongelimiteerd vergroten, stelt Bleker. Voorlopig handhaaft hij de norm van 250 melkkoeien en 1,5 ha bouwoppervlak.
Zowat tegelijk behandelen Provinciale Staten de Friese visie op de melkveehouderij: schaalvergroting moet kunnen stellen Gedeputeerde Staten, tot 500 koeien en 3 ha bebouwing.
GrienLinks gelooft het bijna niet: daarmee heeft Fryslân landelijk gezien de ruimste normen op het gebied van schaalvergroting. Dat kan niet: ook op melkveehouderij-gebied moet Fryslân de groenste en meest duurzame provincie van Nederland zijn. Bovendien negeren zowel Bleker als GS het biologisch boeren: deze tak laat al decennia lang zien dat je gezond, groen, goed voor het landschap, diervriendelijk en antibioticavrij kunt boeren.

Eerlijk, gezond en diervriendelijk voedsel
Een poosje terug was er op televisie een programma over de Salon de Guste in Turijn. Die wordt iedere twee jaar gehouden en daar komen mensen die iets hebben met voedsel dat lekker, puur en eerlijk is. Die mensen willen voedsel met smaak. Maar ook voedsel waarvan de productie het milieu niet belast. Voedsel dat het ecosysteem niet verstoort of de biodiversiteit. Voedsel van dieren die een dierwaardig leven hebben gehad. En voedsel dat eerlijk is in de zin dat boeren een eerlijke prijs ontvangen. Het was een inspirerend programma: er is aandacht voor de regio, voor kleinschaligheid, herkenbaarheid van eten en duurzaamheid. Regionaal produceren levert op deze gebieden veel winst op. Deze beweging is wereldwijd gaande.Verder lezen

Hele statenfractie GrienLinks tekent motie van afkeuring Kunduz

De Werkgroep Midden-Oosten van Groenlinks heeft een motie van afkeuring opgesteld, die op het komende congres zal worden ingediend om een uitspraak van de leden te vragen over de opstelling van de fractie.
Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden GrienLinks), Johanna Welfing (commissielid) en Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers) hebben allen hun handtekening onder deze motie gezet.

De Initiatiefgroep Afghanistan van Groenlinks heeft een ook uitgebreide brief met commentaar op de visie van (de meerderheid van) de fractie uitgebracht. Die is HIER te vinden

Top GrienLinks tegen missie Afghanistan

PERSBERICHT
Leeuwarden 15-01-2011
De Provinciale Statenleden Irona Groeneveld en Retze van der Honing van GrienLinks zijn tegen een nieuwe uitzending naar Afghanistan. Zij roepen de Tweede Kamerfractie van GroenLinks in Den Haag op om tegen het plan te stemmen. De Statenleden hebben grote moeite met het militaristische karakter van de nieuwe missie. “We willen absoluut niet in een guerrillaoorlog terecht te komen. Zo’n oorlog is niet te winnen en kost alleen maar onnodige slachtoffers” zegt Groeneveld die lijsttrekker is voor GrienLinks voor de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart a.s.

Groeneveld en Van der Honing vinden het een prima zaak dat binnen hun partij een discussie is losgebrand over Afghanistan. “Alle leden kunnen hun mening geven en met de Tweede Kamerfractie in discussie gaan. Zo hoort de partijdemocratie ook te werken. En dit is onze mening”, aldus Statenlid Retze van der Honing.

De Friese Statenleden hebben er begrip voor dat de Tweede Kamerfractie niet meteen nee zegt en eerst een hoorzitting in de Tweede Kamer wil afwachten. “Het onderwerp leent zich er niet voor om al te gemakzuchtig ja of nee te zeggen. Maar binnen deze zorgvuldige afweging is geen ruimte voor naïviteit. Daarvoor liggen de politieke overtuiging en doelstellingen van GroenLinks te ver af van die van het kabinet” aldus van der Honing
Regerings-Brief aan TK over de trainingsmissie
Judith Sargentini over EUPOL

Fryslân en Tibet

In de Friese Staten is gister 19 maart 2008 ge-interpelleerd over de situatie in Tibet.
Bovendien werden er vragen gesteld, o.a. deze:
Bent u het met ons eens – vanwege onze vriendschapsband met de provincie Sichuan – dat het onze taak is om dit aan de orde te stellen bij de overheid van deze provincie?
Alle vragen
Aangenomen motie. (Alleen de VVD was tegen.)
Amnestie over Tibet
Nog een link naar Amnestie over Tibet
Tibet Support Group

Het oorspronkelijk onafhankelijke land Tibet is verdeeld over een autonome provincie en diverse Chinese provincies, waaronder Sichuan. Bron:Wikipedia

historic_tibet_map.png

Generaal pardon en GrienLinks

N.a.v. een recent ANP bericht, waarin wordt gemeld dat Vluchtelingenwerk Leeuwarden zich inzet voor de 2600 asielzoekers die buiten de pardonregeling zijn gevallen, het volgende:

Het generaal pardon is al voor de kabinetsformatie vastgelegd door de Tweede Kamer.
Het kabinet heeft nu ook bepaald HOE het generaal pardon er precies uit gaat zien.
Hieronder staat een link waarin je kunt zien wat het voor de mensen in Fryslân die onder
het generaal pardon zouden kunnen vallen inhoudt. Maar er vallen ook mensen buiten
de regeling. Nieuwe wetters bijvoorbeeld (mensen die ná 1 april 2001 asiel hebben
aangevraagd) vallen er niet onder. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

GrienLinks vindt dat we vanuit Fryslân aan Den Haag duidelijk moeten maken wat er
nodig is om de “pardonners” een toekomst te geven in Fryslân. (Overigens is door
onze inbreng het onderwerp “pardonners” in het coalitieakkoord opgenoomen) Wij
blijven benieuwd naar de ervaringen van gemeenten en vrijwilligers met de noodopvang
en het generaal pardon. Dus we blijven ook kijken hoe we als provincie de gemeenten
en vrijwilligersorganisaties kunnen ondersteunen

Info
juni-2007-brief-informatie-generaal-pardon-monitorcentrum.doc