Raadsleden GL stellen vragen over stopzetten subsidies COC, FSU, Tumba, Hoor en Zorgbelang

 width= Na het besluit op 24 februari 2016 in de Staten om de subsidies voor het COC, FSU, Tumba, Hoor en Zorgbelang stop te zetten, hebben GroenLinks raadsleden in verschillende gemeenten in Friesland hun college om opheldering gevraagd.

Zowel de provincie als de gemeenten (Vereniging Friese Gemeenten) weigeren om de organisaties te ondersteunen met subsidie. De raadsleden maken zich zorgen over de gevolgen van het stopzetten van de subsidies, zoals het wegvallen van de ondersteuning van homo’s/lesbiennes, armen, doven, minderheden en patiënten. Lees hier wie waar welke vragen stelde…Verder lezen

COC, FSU, Hoor, Tumba en Zorgbelang geen subsidie meer

Gay pride
Op 23 maart 2016 besloten de coalitiepartijen (SP, CDA, VVD, FNP), door middel van 09-4-def.beslut by inisjatyfutstel ofbou subsydzjes Maatskiplike Organisaasjes, in de Staten tot het stopzetten van de subsidie van COC, FSU, Hoor, Tumba en Zorgbelang. De organisaties krijgen een bruidsschat (of vertrekbonus) mee van 150% van het laatste jaarsubsidiebedrag en dan is het voor altijd afgelopen met de subsidie. Alle moties en amendementen (zie Uitslag ) die door de oppositie werden ingediend over een evaluatie van het stopzetten, een overleg met Zorgbelang en het toch voortzetten van de subsidie werden allen weggestemd door de coalitie.

Retze van der Honing: “Deze organisaties vallen nu tussen wal en schip. Wij hebben er bijna geen woorden voor, voor dit besluit. Wat is een ‘mienskip’ zonder dat je voor elkaar opkomt? Wat is een ‘mienskip’ zonder dat er opgekomen wordt voor essentiële waarden zoals vrijheid om te mogen zijn wie je bent (niet-gediscrimineerd worden) en een eerlijke verdeling van zorg, werk en inkomen? Hoe kunnen we goed samenleven als er mensen onder grote druk staan in de maatschappij door te veel (of te ingewikkelde) regels, door armoede, door uitsluiting? Verder lezen

Kies voor een sociaal Friesland

retze-close2
Artikel van Retze van der Honing in de Leeuwarder Courant zaterdag 14 maart 2015
Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen lijkt sociaal beleid geen belangrijk verkiezingspunt te zijn. GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing vindt van wel.

Volgens het CBS en SCP leven in Nederland 1,2 miljoen armen, waaronder 384.000 kinderen. Er wordt op de zorg bezuinigd, steeds meer mensen worden werkeloos en de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Nederland is bovendien een land dat steeds meer discrimineert (zegt het Europese Hof), minderheden en homo’s/lesbiennes voelen zich minder veilig. Ondertussen wordt er een beroep gedaan op wat mensen zelf en voor elkaar kunnen doen: de participatiemaatschappij. Daar weten we alles van in Fryslân. Hier praten we over de ‘mienskip’. Verder lezen

Voorstel GrienLinks voor subsidies maatschappelijke organisaties

retze.jpg Gedeputeerde Staten (CDA, PvdA, FNP) stelt voor om de subsidies aan de organisaties die provinciaal actief zijn in de ondersteuning en belangenbehartiging van homo’s/lesbiennes, armen, minderheden, ouderen, doven, lichamelijk gehandicapten en patiënten te stoppen. Het gaat om de volgende organisaties: Humanitas, Solidair, PKN, SFO (ouderenbonden), VG Belangen, Sensoor, Hoor, COC, Zorgbelang, FSU en Tumba. Op 18 juni 2014 besluiten Provinciale Staten of zij dit een goed voorstel vinden. Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks) pleit juist voor een sociaal Fryslân. De GrienLinkser stelt aan de andere partijen voor tegen het besluit van GS te stemmen en in plaats daarvan sociaal beleid te formuleren in bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en de Streekagenda’s met een daarbij horend sociaal fonds. Daarmee moeten lokaal overstijgende sociale problemen structureel aangepakt worden. En daaruit moeten ook structureel de maatschappelijke organisaties ondersteund worden. Want daarmee ondersteunt de provincie dan én alle mensen die niet meer weten waar ze het zoeken moeten in deze chaotische tijd én alle vrijwilligers die zich zo inzetten voor de mienskip.
4-6-2014-Tumb-COC-FSU-Zorgbelang
Verder lezen