OMRIN en de vuilverbrander bij Harlingen

centrale.jpgHet is Omrin/Afvalsturing nog niet gelukt om de vereiste vergunning binnen te slepen,want voor de tweede keer binnen een half jaar werd een MER door Gedeputeerde staten niet aanvaard.
Statenfractie GrienLinks over de jongste ontwikkelingen: Huidige MER dient te worden afgewezen en een totaal nieuwe aangevraagd. Reden: de meest milieuvriendelijke werkmethode is niet onderzocht. Nieuwe inspraakbijeenkomsten zijn daarom wenselijk.
Vragen van GrienLinks aan gedeputeerde staten.
Verder lezen over deze materie en Theo van de Bles over “Haastige spoed”
Persbericht 5 maart 2008
Iets leesbaarder bericht van de Commissie die de toetsing uitvoert.
GrienLinks kritiek april 2007
Persbericht GS 5 september 2007
GrienLinks dossier OMRIN afval-centrale

GrienLinks bezorgd over Omrin-centrale

LEEUWARDEN – De GrienLinks-statenfractie in Fryslân is bezorgd over het plan voor een afvalcentrale van Omrin bij Harlingen. Want blijkens de bijbehorende Milieu-Effect-Rapportage (MER) is er geen sprake van het toepassen van de beste, beschikbare milieutechniek. GrienLinks heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) hierover vandaag schriftelijke vragen gesteld.

De Waddenvereniging en de stichting ‘Afvaloven Nee’ hebben het milieu-onderzoeks-bureau van drs. ing. Johan G. Vollenbroek de MER laten beoordelen. Vollenbroek concludeert, dat het plan voor de nieuwe centrale op meerdere onderdelen in negatieve zin fors afwijkt van de gemiddelde milieukwaliteit van de huidige afvalovens in Nederland. Dat betreft de uitstoot van stof (factor drie van het gemiddelde), zwaveloxiden (zes maal het gemiddelde), fluoriden (acht maal het gemiddelde) en metalen (drie maal het gemiddelde). Verder lezen

MER Reststoffenenergiecentrale niet aanvaardbaar

taken.jpg
PERSBERICHT PROVINCIE FRYSLâN
woensdag, 5 september 2007
Het College van Gedeputeerde Staten heeft de door Omrin opgestelde en ingediende Milieu-Effectrapportage (MER) voor de oprichting van een Reststoffen Energiecentrale niet aanvaard. Zo heeft de provincie Fryslân onder andere geconstateerd dat in de berekeningen van de luchtkwaliteit niet de juiste uitgangspunten zijn gebruikt.

De oprichting van een Reststoffenenergiecentrale, waarvoor een terrein in het havengebied in Harlingen de beoogde locatie is, is voor zowel initiatiefnemer Omrin als ook voor de belanghebbenden in de omgeving een belangrijk initiatief. De provincie Fryslân is als bevoegd gezag betrokken bij het initiatief omdat zij verantwoordelijk is voor de vereiste vergunningen (wet Milieubeheer). De complexiteit van het onderwerp, gecombineerd met de belangen die voor Omrin en belanghebbenden in het geding zijn, maken dat de provincie de procedure met de grootste zorgvuldigheid doorloopt. Het grondig en kritisch beoordelen van het MER is daar een van de stappen in.

Omrin heeft nu de mogelijkheid om het MER en milieuvergunningaanvraag aan te passen en opnieuw in te dienen bij het college. Het college zal het MER en de aanvraag dan opnieuw beoordelen.

Omrin. Kritiek van GrienLinks op afvalverbranding

GrienLinks over afval en afval verbranden aan de Waddenkust

omrin-plek.jpg

GrienLinks vindt ten eerste dat gemeenten zich in moeten zetten voor vermindering en betere scheiding van afval. En over de locatie van de afvalverbrander in Harlingen vindt GrienLinks: de koppeling met de zoutfabriek, de afstand tot de scheidingsinstallatie én de plek aan de Waddenkust pleiten niet voor de locatie in Harlingen. Alternatieven zouden moeten worden gezocht.

Verder lezen