Opinie: Stikstof, natuur en landbouw

Opinie door Jochem Knol

Fryslân is een landbouwprovincie bij uitstek. Door lage prijzen voor de landbouwproducten zijn boeren genoodzaakt veel te produceren. Dat levert spanning op met de wensen voor schone lucht, een gezonde bodem en helder water. Landbouw en natuur zijn kwetsbare ecosystemen, we moeten een zorgvuldig evenwicht zoeken, wat kan wel en wat kan niet.Verder lezen

Landbouw moet natuurinclusief en grondgebonden

Vorige week vrijdag protesteerden Friese boeren in het provinciehuis vanwege de stikstofmaatregelen die Gedeputeerde Staten hadden aangekondigd. Diezelfde middag trok het college de maatregelen in. ‘Het protest begrijpen we, het intrekken van de maatregelen niet. Dat is een teken van zwak bestuur, je rug niet recht durven houden’, aldus Jochem Knol in zijn maiden speech, ofwel famme rede, tijdens het spoeddebat. ‘Besturen vraagt om zorgvuldigheid, nu is een sfeer van paniekvoetbal gecreëerd. Wat doen we als de bouwsector hier morgen met tweehonderd shovels en bouwkranen voor de deur staat?’ Het debat werd op de publiekstribune en in de commissiezaal gevolgd door een paar honderd geïnteresseerde boeren die in het provinciehuis ook kaasblokjes en melk uitdeelden.Verder lezen

GrienLinks stemt niet in met regeling ammoniakuitstoot (PAS)

logo_natura_2000 GrienLinks hat woansdei 18 febrewaris 2015 tsjin de ynfiering fan de PAS stimd. “Wy ferwachtsje net dat de doelstelling (it fersterkjen fan de ‘biodiversiteit’ yn Natura 2000-gebieten; red.) mei de PAS helle wurdt”, sei Retze van der Honing yn in stimferklearring. Allinne GrienLinks en D66 stimden tsjin de PAS.

PAS stiet foar de saneamde ‘Programmatische Aanpak Stikstof’. Doel fan de PAS is de delstjit fan stikstof (sis mar: ammoniak) yn natoergebieten (Natura 2000-gebieten benammen) te ferminderjen. De te hege útstjit hat nammentlik as gefolch dat in soad planten dy’t min oer te folle stikstof kinne, yn dy gebieten ferdwine. Mar de PAS is foaral basearre op téoretyske kompjûtermodellen en op technyske yngrepen. De feebesetting yn de neiste omkriten fan de natoergebieten wurdt der net lytser fan. En dat is al nedich, stiet te lêzen yn it Nationaal Mileubeleidsplan 4, fan 2001.

Verder lezen