Een groen alternatief: een kwestie van politieke wil en politieke keuze

De moties die GrienLinks tijdens de behandeling van de Kadernota 2013 op 18 juli 2012 indiende zouden – als ze werden aangenomen – de begroting voor 2013 een groene richting induwen. Er zou geld gestoken worden in de ‘groene infrastructuur’, de aanleg van de EHS, het uitvoeren van het Griene Manifest (een overeenkomst tussen boeren en natuurorganisaties) en steun voor de pilot “De Kening fan de Greide” (het behoud van de grutto in Fryslân).Motie:Kening fan de greide

Het geld daarvoor zou gehaald worden uit de NUON gelden. Die NUON gelden worden nu door de meerderheid van de Staten gestoken in de gebiedsontwikkeling van de Centrale As, de N381 en Harlingen-Franeker. Irona Groeneveld: “Die gebiedsontwikkeling (herstel van natuur) is nodig door de aanleg van wegen. Wij kiezen er voor het budget van die gebiedsontwikkeling uit het budget van die wegen te halen. Leg de wegen maar soberder aan.” Lees hier de motie: NUONgeld gebiedsplannen

Irona meldde bij het stemmen over de moties aan de Statenleden: “Wij bieden jullie met deze moties een groen alternatief. Hiermee laten we zien dat het een kwestie is van politieke wil, van politieke keuze.” De moties werden niet aangenomen.

Irona Groeneveld na de vergadering: “De keuzes die de coalitie maakt zorgen er daarnaast voor dat ons vermogen opgemaakt wordt. Er is nu nog maar 0,8 miljoen NUON geld over. Terwijl er veel grote projecten zijn waar nog geen dekking voor is: University Campus, Fonds Schone Energie, depot Friese musea, Culturele Hoofdstad, Breedband, herstructurering bedrijventerreinen, etc. Dus het geld wordt én niet groen geïnvesteerd (want gestoken in de aanleg van wegen) én opgemaakt.”

Lees hier de tekst van de Algemene Beschouwingen van GrienLinks: Nu is het moment – algemene beschouwingen Grienlinks.