Gedeputeerden Baas en Ploeg kunnen zwaar weer verwachten

Het verschijnen van het accountants rapport over de aanbesteding van het bouwproject “Tijdelijke huisvesting provinciale staten” is maandenlang uitgesteld en niet zonder reden blijkt nu.

accdeloi.jpg
Leeuwarder Courant:”Provincie zwaar in de fout bij aanbesteding”
GrienLinks fractievoorzitter Irona Groeneveld: “Accountantsrapport Tijdelijke Huisvesting hard en helder”
Bij de aanbesteding zijn Europese en eigen regels overtreden, wat boetes kan opleveren en er lijkt sprake te zijn geweest van vriendjespolitiek.
GrienLinks standpunten in Irona’s weblog.
Reactie op het rapport van GS en vragen/antwoorden van diverse partijen: Verder lezen

Discussie vernieuwing Beginselprogramma GroenLinks

De werkgroep politiek café van de afdeling Groningen Stad organiseert iedere derde dinsdag van de maand een discussieavond. In sommige gevallen besteedt zij deze avond uit aan een andere werkgroep. Deze werkgroep heeft dan de vrije ruimte om de discussieavond in te richten. De werkgroep politiek café voorziet in de facilitaire voorzieningen. In dit kader organiseren twee landelijke werkgroepen op dinsdag 15 mei de volgende bijeenkomst.

Discussie vernieuwing Beginselprogramma GroenLinks

GLOBALISERINGSDEBATTEN
Introductie
GroenLinks streeft naar een vernieuwing van het Beginselprogramma (1992). Het nieuwe beginselprogramma zal in 2008 ter goedkeuring aan het congres worden voorgelegd. Ook op diverse internationale thema’s is een nieuwe of herziene GroenLinkse visie nodigVerder lezen

GrienLinks te groen

GrienLinks te groen

logozonder
Laatste nieuws coalitievorming: het is CDA, PvdA, ChristenUnie geworden. In de
eindrapportage-informateur.doc kun je lezen waarom het CDA en de PvdA voor de ChristenUnie
hebben gekozen en niet voor bijvoorbeeld, GrienLinks. Kort gezegd: wij waren te
groen. Genoeg te doen dus de komende periode……
Woensdagmiddag 9 mei vanaf 16.00 is er een openbaar debat over deze coalitie in het
nieuwe provinciehuis aan de Snekertrekweg.
Zie voor onze – uitgebreide- reactie Irona haar weblog

Laatste nieuws coalitievorming

4logo2.jpg

Laatste nieuws coalitievorming

Zoals jullie vast wel uit de media hebben meegekregen zijn we hier in Fryslân nog steeds bezig met coalitievorming. De onderhandelaars (en fracties) van CDA en de PvdA hebben samen een koersdocument geschreven. Het koersdocument is een opzetje voor het uiteindelijke coalitieakkoord. Een derde partij moet nog worden gezocht. Op woensdagmiddag 9 mei gaat de informateur (Hylkema) bekend maken welke partij hij geschikt vindt om aan te schuiven.
Verder lezen

Omrin. Kritiek van GrienLinks op afvalverbranding

GrienLinks over afval en afval verbranden aan de Waddenkust

omrin-plek.jpg

GrienLinks vindt ten eerste dat gemeenten zich in moeten zetten voor vermindering en betere scheiding van afval. En over de locatie van de afvalverbrander in Harlingen vindt GrienLinks: de koppeling met de zoutfabriek, de afstand tot de scheidingsinstallatie én de plek aan de Waddenkust pleiten niet voor de locatie in Harlingen. Alternatieven zouden moeten worden gezocht.

Verder lezen