Moties aangenomen oproep aan Rijk: geen verdere aantasting van de natuur in de Waddenzee

“Helaas moeten we steeds de Tweede Kamer en de minister erop wijzen dat dit meest ongerepte natuurgebied van Nederland, met internationale allure, door verschillende door hen vergunde economische activiteiten enorm wordt bedreigd.” Jochem Knol diende daarom op 23 juni 2021 een motie in om het Rijk te vragen te stoppen met het verstrekken van vergunningen voor dit soort activiteiten. Ook in Groningen en Noord-Holland werd deze motie ingediend én aangenomen! Verder lezen

Klimaat en Energie Startnotitie

“Dat ‘Klimaat’ als ondergeschoven kindje aan de startnotitie Energie is toegevoegd, vinden wij niet zo netjes, maar dat terzijde”, zo zei Charda Kuipers bij de behandeling van de Startnotitie Energie en Klimaat op 26 mei 2021 in de Staten. “Wij willen dat het Fûns Skjinne Fryske Energy (FSFE) omgevormd wordt tot Klimaatfonds en komen later met een voorstel hiervoor.” Voor het deel Energie in de nota diende Kuipers twee moties in voor meer inzet op het opwekken van schone energie. Verder lezen

Biodiversiteit: zoemende bijen en gravende wormen

GrienLinks is blij met het Provinciaal programma om de biodiversiteit in Fryslân te herstellen. Wel vinden we dat er in het programma ook aandacht gegeven moet worden aan bestuivende insecten en de gezondheid van onze bodem. In een motie vroeg Jochem Knol in het debat op 26 mei 2021 om die in een graadmeter voor het herstel van biodiversiteit op te nemen. Ook vroeg hij om hiaten in de groenblauwe dooradering op te sporen en een plan te maken om die op te lossen.
Verder lezen

Schoorvoetend voor een kleine stap in het veenweidedossier

“De opgave voor de mensen die in het veenweidegebied wonen en werken én voor de natuur is groot. Als we niets doen verdwijnt het veen en blijft uiteindelijk een nauwelijks te beheren vlakte over. Pompen tot we er bij neervallen, natuurgebieden die verdrogen en huizen en wegen waarvan de funderingen wegzakken. Mijn generatie heeft van de schat die het veen herbergt geprofiteerd, maar het was indrukwekkend hoe bij de hoorzittingen jongeren van de klimaatcoalitie op ons een beroep deden om nu echte keuzes te maken. Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân mei 2021

Van saai naar ‘hot’! De provincie beslist steeds meer over grote maatschappelijke zaken. Zo ook in de Statenvergadering in mei. Klimaat, biodiversiteit, de energietransitie, het verhogen van het waterpeil in de veenweidegebieden en het al dan niet doodmaken van dieren stonden allemaal op de agenda. Jochem Knol schreef een column over een diersoort waar zelfs GroenLinksers een dilemma over voelen opkomen: slakken.

Ook meepraten? Doe mee!

In mei op de agenda:

 • Schoorvoetend vóór een kleine stap in het veenweidedossier
 • GrienLinks stemt tégen het faunabeleid
 • Zoemende bijen en gravende wormen
 • Energietransitie (RES 1.0): eruit halen wat er in zit
 • oe gaan we in Fryslân met het klimaat om?

En er zijn door GL schriftelijke vragen gesteld over:

 • thermisch gereinigde grond
 • Thialf en wie dat moet betalen
 • het effect van stikstof op de natuur in Fryslân
 • de mestvergister in Wijnjewoude
 • de kabel die Tennet dwars door het Wad wil leggen
 • de vervuiling van een gasbooreiland in de Noordzee en vergunningen andere gaswinningen (Ternaard en Burgum)

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen