Iedereen is uniek

“Wij staan voor de vrijheid van mensen om hun eigen leven te kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Iedereen is anders, dat maakt het leven juist zo mooi. Discriminatie om geaardheid, afkomst, ras, geslacht, geloof, kleur of wat dan ook is onacceptabel”, zegt Retze van der Honing (GrienLinks)

De discussie over het al dan niet hijsen van de regenboogvlag op ‘coming-out day’ (11 oktober) op het provinciehuis duurt voort. Op 28 september werd er door een meerderheid van de Staten tegen het voorstel van PvdA, D66 en GrienLinks gestemd. Dit voorstel hield in om als Friesland een regenboogprovincie te worden. Onderdeel daarvan is het hijsen van de regenboogvlag op 11 oktober.

Teus Dorrepaal schreef al eerder namens het CDA een artikel in de LC met als motto: houd de vlag in de kast. Retze van der Honing reageerde daarop met: : “Discriminatie gaat niet weg door het te negeren”. Nu komt de Friese CDA met een ander voorstel: pas de Friese vlag aan.

Retze van der Honing:”Het CDA benadrukt dat ze tegen discriminatie is. Toch heeft de CDA-fractie vóór het afschaffen van de subsidies voor het COC en Tumba gestemd. De enige organisaties die gediscrimineerde groepen daadwerkelijk ondersteunen, staan met lege handen. Twee hartjes in de Friese vlag zijn een loos gebaar. ”

Storingen in de REC

retze-bij-rec“De gedeputeerde blijft maar zeggen dat hij niet meer kan doen dan een dwangsom opleggen. Maar er zijn keer op keer storingen in de afvalverbrander. Regelmatig komen er daarbij ook nog eens veel te grote hoeveelheden dioxines vrij. Omrin gaat daarmee vrijuit, omdat de dioxines tijdens storingen naar buiten komen. Gekker moet het niet worden. Wij willen dat de gedeputeerde nu eindelijk eens naar de werkelijk gemeten verbrandingstemperaturen gaat kijken en serieus gaat handhaven. Want wat is er mis met die oven?”. Retze van der Honing stelde tweemaal in de afgelopen maand schriftelijke vragen over de opeenvolgende storingen in de afvalverbrander in Harlingen (de REC). Lees verder

Bouwvakkers Centrale As onderbetaald

wegwerkersbord GrienLinks is teleurgesteld over het feit dat er nog steeds sprake is van “onderbetaling” van bouwvakkers die hebben meegewerkt aan de bouw van De Centrale As. Eén van de doelen van deze nieuwe weg is juist, de economie van Fryslân te versterken. De FNV schrijft in een brief FNV van 5 oktober 2016 aan Provinciale Staten. dat het Friese provinciebestuur zijn taak als opdrachtgever niet serieus neemt. Lees verder

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân september 2016 2

Beste nieuwsbrieflezer,

Aan Retze van der Honing zal het niet liggen. Hij wierp zich op 28 september 2016 tijdens de Statenvergadering vol vuur in het debat. Op verschillende onderwerpen. Maar. De huidige coalitie van CDA, VVD, FNP én SP wil niet……. Met die zin kunnen we het resultaat wel samenvatten. Dat geldt voor het niet willen overwegen of onteigening een optie is voor de verwerving van gronden voor natuur. Dat geldt voor het niet willen uitvoeren van de motie voor zonnepanelen op 50.000 huurhuizen. Ook willen ze niet kijken of andere landbouw kan helpen bij het probleem van de ganzenvraat. En het geldt voor het niet willen ophangen van de ‘regenboogvlag’ aan het Provinsjehûs op 11 oktober.

Wie met ons mee wil denken, is van harte welkom (ook eenmalig aanschuiven op een onderwerp waar u veel van weet is mogelijk). Bel of mail ons gerust!

Regenboogtaart, aangeboden door fracties D66, PvdA en GrienLinks op de Statendag.

Uitnodiging raadsleden Friesland voor werkbezoek over afvalbeleid gemeenten aan Omrin Heerenveen 14 oktober 2016 14.00 uur

Beste raadsleden, statenleden of actieve leden van GroenLinks/GrienLinks,

In de komende jaren gaat de schaarste aan grondstoffen een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Aan de andere kant liggen hierin kansen voor een nieuwe (circulaire) economie. Onder andere het Rijk heeft daarom een programma om de scheiding en het hergebruik van afval te vergroten. Deze programma’s moeten op gemeentelijk niveau concreet worden gemaakt. Bij uitstek een onderwerp waar GroenLinks over na kan denken en met concrete voorstellen in kan doen. Lees verder

Ganzen, schieten en landbouw

greylag-goose-301262_640 Er komen steeds meer ganzen naar onze provincie. Dat er meer ganzen zijn, komt doordat de broedgebieden (bv. in Siberië) groter worden door het smelten van het ijs door de klimaatopwarming. De ganzen vinden daarbij het korte (raai) gras dat in Friesland veel voorkomt, erg lekker. Ze komen hier na de broed om te eten. De (winter) ganzen zijn beschermd. Maar ze eten de weilanden van de boeren kaal. Dat zorgt voor veel schade. Sinds twee jaar mogen ze verjaagd én beschoten worden (behalve in de twee maanden winterrust)naar foerageergebieden. Daarvoor krijgen boeren een schadevergoeding. Dat loopt in de miljoenen. “Dit is dweilen met de kraan open, natuurlijk”, zegt Retze van der Honing. “Alleen verjagen en beschieten helpt niet, je moet dit ook bij de oorzaak aanpakken. En aangezien de ganzen graag het gras lusten dat de boeren op hun land zetten, willen wij kijken of daar iets aan te doen is.” Hij diende een motie in bij het voorstel van Gedeputeerde Staten op 28 september 2016 om de evaluatieperiode van de ‘Ganzenaanpak’ te verlengen. De motie_ander-landbouwkundig-gebruik vraagt om in de evaluatie (in 2017) te bekijken of een ander landbouwkundig gebruik zou kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem van de ganzenvraat. De motie werd niet aangenomen.

Lees hier ons artikel: Plagen zouden ons de ogen moeten openen
Lees verder

‘Griene Enerzjymeter’ moasje oannommen

lichtpuntje In lyts ljochtpuntsje in de Steategearkomste op 28 septimber 2016 wie it oannimmen fan ien moasje fan GrienLinks bij de behanneling fan de beliedsbrief ‘Duurzame Energie’: motie-griene-enerzjymeter. De bedoeling is dat fia in soarte fan ‘Enerzjymeter’ op internet op kreative en oantreklike wize sjen wurden lit hoe’t it der foar stiet mei de meast resinte inisjativen op it mêd fan duorsume enerzjy, lytsskalich én grutskalich. Lees verder

Tegen discriminatie, maar geen regenboogvlag op provinciehuis

Gebakken door Maaike de Lang D66

Gebakken door Maaike de Lang D66

‘De Nederlandse vlag staat voor alle Nederlanders en artikel 1 van de Grondwet zegt al dat we allemaal gelijk zijn voor de wet’. ‘Een vlag hijsen is een symbool’. ‘Waarom de LHBT gemeenschap als ‘anders’ benaderen, die zou geen aparte positie in moeten nemen’. ‘Want waarom deze mensen en niet een vlag voor wereldmeisjesdag (zelfde dag als ‘coming out day’)’. Dit waren de belangrijkste argumenten van een meerderheid van de Staten om op 28 september 2016 tegen het hijsen van de regenboogvlag op ‘coming-out day’ te stemmen. “Wij willen dat wel”, zegt Retze van der Honing, “Juist om te laten zien als overheid dat iedereen er bij hoort. Juist in deze tijd waar uitsluiting en discriminatie weer toeneemt, willen we dat de overheid uitstraalt: je hoort erbij.” GrienLinks, D66 en PvdA dienden samen – tevergeefs dus – een motie in, om van Friesland een regenboogprovincie te maken. De vlag hijsen was daar een symbool van.

Lees hier de reactie van Retze van der Honing; “Discriminatie gaat niet weg door het te negeren” op een brief van CDA Statenlid Teus Dorrepaal

Geen PEB en 50.000 zonnedaken op huurhuizen

zonnepaneelHet gloedvolle betoog van Retze van der Honing op 28 september 2016 in de Statenvergadering mocht niet baten. Al drie jaar probeert Retze van der Honing namens GrienLinks het voor elkaar te krijgen, dat er op 50.000 daken van huurhuizen in Fryslân zonnepanelen worden gelegd. Twee keer is hierover een motie aangenomen, maar het college van GS weigerde deze uit te voeren. Dit keer lanceerde van der Honing via motie PEB het idee om een Provinciaal Energiebesparend Bedrijf (PEB) te starten.(zie hier peb-notitie hierover). Dit PEB zorgt voor geld (uit het Fonds Schone Energie Friesland) en o.a. het leggen en beheren van de zonnepanelen en verduurzaming van huurhuizen. Het plan levert financiële voordelen op voor huurders, ontzorgt woningcoöperaties, levert schone energie op, veel werkgelegenheid en het betaalt zichzelf terug. Lees verder

Wel grond onteigenen voor wegen, niet voor natuur?

ljippenDe provincie onteigent wel grond voor de aanleg van wegen, maar weigert ditzelfde instrument toe te staan voor de aanleg van natuur. In de ogen van Retze van der Honing een vreemd standpunt. “Hieruit blijkt dat dit college (CDA, VVD, FNP, SP) het halen van de afgesproken natuurdoelen niet serieus neemt.” Hij diende daarom tijdens de Statenvergadering van 28 september 2016 bij de behandeling van de “Evaluatie Grondbeleid” een amendement onteigening in samen met D66 en de Partij voor de Dieren. Dit amendement vraagt het college te bekijken hoe het instrument ‘onteigening grond’ in het uiterste geval ingezet kan worden voor het halen van deze ‘groene doelen’. Lees verder