Nieuwsbrief mei 2020

Provinciale politiek gáát ergens over! Zie hieronder bijvoorbeeld de punten van de laatste drie vergaderingen in juni. Voor onze drie Statenleden de afsluiting van een eerste – veelbewogen – jaar. Lees hieronder hoe Elsa van der Hoek dit eerste jaar ervaren heeft.

We wensen iedereen een goede en gezonde zomer toe en zijn weer terug in augustus!

 • Een jaar Statenlid: hoe is dat?
 • Windmolens: níet voor de mienskip, wél voor de coalitie
 • GrienLinks wil hogere ambitie RES (regionale energiestrategie)
 • Aandacht voor water, natuur en milieu essentieel voor alle Friezen (Algemene Beschouwingen)
 • Meer natuur met Natuer mei de Mienskip
 • Thialf: een lastige keuze
 • Nieuwe bruggen en sluis Kornwerderzand
 • Verbodsbord voor wolven bij de grens?
 • Fryslân omarmt de donuteconomie, maar #hoedan?

Schriftelijke vragen in juni:

 • Compensatie Polderhoofdkanaal
 • Agrarisch natuurbeheer: dag vogels, dag bloemen!
 • Compensatie Zeeland marinekazerne gevolgen voor Fryslân

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Verder lezen

Winddebat: NIET voor de mienskip, maar wél voor de coalitie

“Op papier klopt de aangepaste verordening Romte, en biedt het een oplossing. NIET voor de mienskip, maar wél voor de coalitie. Alle ingezonden brieven, de zienswijzen van vele verschillende personen, verenigingen en gemeenten, die glashelder aangeven dat Fryslân in 2020 behoefte heeft aan iets héél anders. Dit is geen PS-voorstel, het is een aan de onderhandelingstafel bereikt compromis”, zei fractievoorzitter Charda Kuipers in het debat over windenergie op 1 juli 2020. Ze diende diverse voorstellen in of mee in voor meer ruimte in de Provinciale regels voor windenergie, maar de coalitie hield de gelederen potdicht.Verder lezen

Meer natuur met Natuer mei de Mienskip

“In deze Staten hebben we het vaak over de mienskip en draagvlak. Het aanbod van de landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties om meer natuur aan te leggen voor hetzelfde geld moeten we dan ook met beide handen aangrijpen”, sprak Statenlid Jochem Knol in het debat over de evaluatiecriteria voor Natuer mei de Mienskip op 1 juli 2020. “Primair is dat de natuurdoelen worden bereikt, dat wordt door alle partijen onderschreven en het is ons inziens dan ook wenselijk dit vast te leggen in het besluit. Hiervoor dienen we een amendement in.” Ook diende hij een amendement in voor een gewogen totaalbeoordeling.Verder lezen

Fryslân omarmt de donuteconomie, maar #hoedan?

“In deze startnotitie staan prachtige uitgangspunten waar wij ons volledig in kunnen vinden. Zo lezen wij: ‘Natuurlijk moeten we zorgen voor voldoende werk, inkomen en vitaliteit, maar wel binnen de planetaire grenzen van wat volhoudbaar is’. Fryslân omarmt zo de donuteconomie, een model waar wij als GrienLinks achter staan. Maar: het concept circulair ondernemen is lastig in de praktijk te brengen. Dus wordt de grote vraag: hoe dan? We willen daarom dat de beleidsbrief circulaire economie beter aangeeft hoe we de doelen gaan bereiken.” Dit zei Charda Kuipers op 1 juli 2020 bij de behandeling van de startnotitie circulaire economie. Verder lezen