Herstel natuur rond Polderhoofdkanaal in plaats van procederen

Statenleden Jan Atze Nicolai (GrienLinks) en Rinie van der Zanden (Partij voor de Dieren) zijn verontwaardigd over het voornemen van de provincie om in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank rond het Polderhoofdkanaal. De rechtbank oordeelde op 18 oktober 2018 dat de provincie meer moet doen om de natuurcompensatie bij het kanaal goed te laten verlopen. De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld over waarom de natuur nog steeds niet voldoende is gecompenseerd en waarom de provincie het oordeel van de rechtbank niet volgt.Verder lezen

Matthijs Sikkes – van den Berg beoogd lijsttrekker GrienLinks provinciale verkiezingen

Matthijs Sikkes – van den Berg (31) uit Sint Nicolaasga is de beoogd lijsttrekker van GrienLinks Fryslân voor de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019. ‘Matthijs is enthousiast, open minded en zoekt graag de verbinding. Hij beschikt over stevige netwerken, zowel regionaal als bovenregionaal. Wij zien in hem een bijzonder en jong talent dat beschikt over een flinke dosis humor’, aldus Gerda Koopman, voorzitter van GrienLinks Fryslân. Sikkes – van den Berg is op dit moment fractievoorzitter van GroenLinks in De Fryske Marren.

Op de tweede plaats van de concept kandidatenlijst staat Charda Kuipers. Zij woont sinds afgelopen zomer in Fryslân. Tot haar verhuizing was zij raadslid voor GroenLinks in de gemeente Weesp. Daar heeft ze de nodige ervaring opgedaan in de politiek.

Elsa van der Hoek, voorzitter van PAL GroenLinks in Leeuwarden, wordt voorgedragen voor de derde plaats. Zij werkt als locatiemanager bij een asielzoekerscentrum en is bekend met het reilen en zeilen van zowel lokale als provinciale politiek.

De complete concept kandidatenlijst is hier te downloaden. De concept kandidatenlijst wordt op 24 november door de leden vastgesteld.

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân november 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 24 november 2018 bent u als lid van harte welkom op de ledenvergadering over de provinciale verkiezingen van maart 2019. Zie hiernaast voor de locatie en de tijd. De definitieve uitnodiging van het bestuur komt rond 10 november in uw mailbox.

De provincie neemt besluiten die grote impact hebben op je leefomgeving, zoals over water, natuur, milieu, wegen, fietspaden, bebouwing, wind- en zonne-energie, landbouw, maar ook over taal, cultuur, leefbaarheid, ondersteuning van vrijwilligers in dorpen, zorg, antidiscriminatie en sociale samenhang in de provincie.

In deze nieuwsbrief leest u over de acties van de GrienLinks Statenfractie over een paar van die onderwerpen in de afgelopen weken.
We kunnen als GroenLinks het verschil maken. Er is op dit moment geen linkse en groene meerderheid in de Staten. Die is wél hard nodig! Doet u mee? Kom naar de ledenvergadering om te kijken hoe dat kan.
#tijdvoorverandering

Lokaal, provinciaal, landeljk, alles kan.

Herrie straaljagers vliegbasis beperken en verspreiden

De Statenfractie van GrienLinks stelt Schriftelijke vragen over de geluidsoverlast van de straaljagers van de vliegbasis in Leeuwarden. Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter): “Herrie heeft grote impact op de leefbaarheid van een gebied. Maar ook, blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek, is geluidsoverlast nadelig voor de gezondheid van mensen. Van groot belang dus, om geluidsoverlast te beperken. We hopen daarom dat er met de vliegbasis nog betere afspraken te maken zijn over het beperken en spreiden van geluidsoverlast. Ook zijn we benieuwd wat er met de klachten gebeurt die ingediend worden.”
Verder lezen