Hoger grondwaterpeil een enorm issue

“Men weigert gewoon over dit issue te debatteren. Politiek onfatsoenlijk. Dit is ongehoord! Het grondwaterpeil in het veenweidegebied moet omhoog omdat het veen heel hard zakt. Sinds 2003 (!) wordt geprobeerd om een afspraak te maken met de boeren in het veenweidegebied over verhoging van het grondwaterpeil. Dat lukt niet erg goed. Nu staat er een brief van het college op de agenda met het bericht dat het proces weer vertraagd is en dat de proeven in de kansrijke gebieden nog niet begonnen zijn. Daar wilden we over debatteren en ideeën inbrengen om op korte termijn wel het peil te verhogen op plekken waar boeren het wel willen. We zaten er klaar voor. Maar de SP, CDA, VVD, FNP, PVV en 50+ meldden dat ze het er niet over wilden hebben. We konden weer naar huis. Een democratische aanfluiting en het veenweidegebied schiet er niks mee op.”, Retze van der Honing reageert aangedaan op de afloop van de commissievergadering op 22 maart 2017 in het Provinciehuis in Leeuwarden.” Hier is de uitzending terug te zien. Lees verder

GrienLinks wil aanvraag vergunning afvalverbrander zien

Retze van der Honing (GrienLinks fractievoorzitter): “Ik stel zeer verontrust vast dat – ondanks alle beloftes van controle en handhaving, oppassendheid en geruststellingen door zowel de directie als Gedeputeerde Staten (GS) en de FUMO (de milieuhandhavingsdienst) dat het allemaal echt, heus, goed in orde is bij de afvalverbrander – Omrin twee jaar lang 30% (!) meer rookgasdebiet (zeg maar ‘stoffen in de uitstoot’) uit heeft gestoten dan in de vergunning staat. Dit mag niet. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Op grond van wat kan GS nu nog zeggen tegen omwonenden dat de verbranding van afval veilig en gecontroleerd wordt gedaan? GS (de FUMO) zegt zelf ook dat Omrin een geheel nieuwe vergunning moet aanvragen. Met nieuwe verspreidingsberekeningen en luchtkwaliteitsonderzoek. Die aanvraag is trouwens nog steeds niet openbaar. Wij hebben daarover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Hoe is dit toch mogelijk?” Lees verder

Strand en kustgebied moet vrij blijven van bebouwing

Het college heeft het landelijk Kustpact ondertekend. Dit zijn nieuwe afspraken over kustbebouwing tussen kustgemeentes, provincies, natuurorganisaties, recreatie-organisaties en minister Melanie Schultz van Milieu en Infrastructuur. GrienLinks juicht dat toe. Retze van der Honing: “Maarrrrrr…hoe gaat het Friese college gevolg geven aan hun ondertekening van het Kustpact? Lees verder

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân: Nieuwsbrief over campagne en politiek

Beste nieuwsbrieflezer,

Nieuwsbrief over campagne en politiek

De verkiezingen komen er aan. Meer dan ooit, kunnen we wel zeggen. We zijn benieuwd hoe u er in staat!
 
Lees in deze brief over wat er allemaal in Friesland nog gaat gebeuren aan campagne-activiteiten EN een aantal politieke berichten.
 
Meedoen? Het is tijd voor verandering!
Wil je bij de laatste meetup op 9 maart zijn?
 
Meedoen in Friesland?

POLITIEK ONTBIJT VOOR VROUWEN OP 8 maart

Uitnodiging
POLITIEK ONTBIJT VOOR VROUWEN ter ere van 8 maart Internationale Vrouwendag.

Het politiek ontbijt is bestemd voor vrouwen werkzaam in het
politieke veld in Fryslân en voor geïnteresseerden.
KOFFIE, POLITIEK, DISCUSSIE, INSPIRATIE, GEZELLIGHEID!
Datum: 8 maart 2017
Tijd: 08:30 tot 10:45 uur
Locatie: De Koperen Tuin, Prinsentuin, Leeuwarden
Kosten ontbijt: 10 euro
graag contant betalen bij ingang zaal

AANMELDEN BIJ: email: politiekontbijt@xs4all.nl
Lees verder

Campagneplannen in Friesland – doe mee!

Op 15 maart zijn de verkiezingen. Ook in Friesland wordt er nu volop campagne gevoerd. Op 25 februari kwam Bram van Ojik in Leeuwarden helpen met huis-aan-huis aanbellen, op 4 maart Rik Grashoff. Kijk hieronder wat er in de rest van de provincie gebeurt op 4 maart, 11 maart en 14 maart. Misschien wil je wel meedoen of zelf nog iets organiseren (dat is natuurlijk ook heel erg welkom)! Lees verder

Huis-aan-huis met Bram van Ojik – Leeuwarden

Een grote groep Friese GroenLinksers – in van die best wel groene jasjes, ja – is zaterdag 25 februari 2017 in Leeuwarden wezen aanbellen bij mensen, samen met Bram van Ojik, onze nummer 10 op de lijst voor de Tweede Kamer. De vragen waren: 1. Wat vindt u het belangrijkste thema op dit moment? 2. Gaat u stemmen op 15 maart? 3. Overweegt u ook om op GroenLinks te stemmen?

Het beviel goed. Echt voor herhaling vatbaar! Meer informatie over de campagne (nu en altijd) bij Bauke Sikkes: 0651104866 of via de GrienLinks fractiekamer: 058 2925805.

Of geef je op als vrijwilliger

Voor de liefhebber hier nog (veel) meer foto’s… Lees verder

Actie met Bram van Ojik in Leeuwarden 25 februari 2017

Bram van Ojik in Leeuwarden in 2015 met Petra Vlutters en andere GroenLinksers

Op zaterdag 25 februari 2017 komt Bram van Ojik (GroenLinks Tweede Kamerlid) naar onze ledenvergadering EN gaan we met ons allen de straat op om te flyeren. Kom je ook? Neem ook gerust iemand mee die geen lid is.

Plaats: Tromptheater, Tromp­straat 4a, 8921 GH Leeuwarden
Tijd: 10.00 aanvang ledenvergadering
11.30 komst Bram van Ojik
12.30 lunch
13.00 (of ietsje later) de straat op om te flyeren met Bram van Ojik en nog veel meer actieve GroenLinksers.
14.30 uur borrel/thee na in het Tromptheater.

Wil je meer informatie? Bel Joop van der Heide (bestuursmedewerker) 0610324873 of Bauke Sikkes (campagneleider Friesland) 0651104866

Of geef je op als vrijwilliger: Ik wil meedoen

Staten willen niet meer praten over COC, FSU, Tumba

“Het is een politieke keuze van de Staten”, zei Retze van der Honing tijdens de Statenvergadering op 15 februari 2017, “om organisaties als het COC, FSU en Tumba niet meer te subsidiëren en de ogen dicht te doen voor het feit dat ook de gemeenten dat niet willen doen. Maar wij vinden het van belang om deze organisaties wel te steunen. Lees verder

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân januari 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

Het jaar zijn we begonnen met een gezamenlijke oproep van Friese GroenLinks raadsleden en Statenlid aan het kabinet. We vragen het kabinet om meer hulp voor de vluchtelingen in tentenkampen in Griekenland en de Balkan. Ook wijzen we in de oproep op de lege plekken in onze AZC’s hier (30% leeg). Vervolgens is deze oproep ook door de Staten gedaan, op initiatief van Retze van der Honing. Lees hieronder meer. 
 
Gerrit van der Meer vertrekt als fractiemedewerker bij de Statenfractie. Hieronder kunt u lezen wat hij gaat doen.
 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen steeds dichter bij. Heb je ook het gevoel dat je iets moet doen? Kijk hier het filmpje ‘doe mee met de verandering’. En Hier kun je je opgeven als vrijwilliger.