Huis-aan-huis met Bram van Ojik – Leeuwarden

Een grote groep Friese GroenLinksers – in van die best wel groene jasjes, ja – is zaterdag 25 februari 2017 in Leeuwarden wezen aanbellen bij mensen, samen met Bram van Ojik, onze nummer 10 op de lijst voor de Tweede Kamer. De vragen waren: 1. Wat vindt u het belangrijkste thema op dit moment? 2. Gaat u stemmen op 15 maart? 3. Overweegt u ook om op GroenLinks te stemmen?

Het beviel goed. Echt voor herhaling vatbaar! Meer informatie over de campagne (nu en altijd) bij Bauke Sikkes: 0651104866 of via de GrienLinks fractiekamer: 058 2925805.

Of geef je op als vrijwilliger

Voor de liefhebber hier nog (veel) meer foto’s… Lees verder

Actie met Bram van Ojik in Leeuwarden 25 februari 2017

Bram van Ojik in Leeuwarden in 2015 met Petra Vlutters en andere GroenLinksers

Op zaterdag 25 februari 2017 komt Bram van Ojik (GroenLinks Tweede Kamerlid) naar onze ledenvergadering EN gaan we met ons allen de straat op om te flyeren. Kom je ook? Neem ook gerust iemand mee die geen lid is.

Plaats: Tromptheater, Tromp­straat 4a, 8921 GH Leeuwarden
Tijd: 10.00 aanvang ledenvergadering
11.30 komst Bram van Ojik
12.30 lunch
13.00 (of ietsje later) de straat op om te flyeren met Bram van Ojik en nog veel meer actieve GroenLinksers.
14.30 uur borrel/thee na in het Tromptheater.

Wil je meer informatie? Bel Joop van der Heide (bestuursmedewerker) 0610324873 of Bauke Sikkes (campagneleider Friesland) 0651104866

Of geef je op als vrijwilliger: Ik wil meedoen

Staten willen niet meer praten over COC, FSU, Tumba

“Het is een politieke keuze van de Staten”, zei Retze van der Honing tijdens de Statenvergadering op 15 februari 2017, “om organisaties als het COC, FSU en Tumba niet meer te subsidiëren en de ogen dicht te doen voor het feit dat ook de gemeenten dat niet willen doen. Maar wij vinden het van belang om deze organisaties wel te steunen. Lees verder

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân januari 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

Het jaar zijn we begonnen met een gezamenlijke oproep van Friese GroenLinks raadsleden en Statenlid aan het kabinet. We vragen het kabinet om meer hulp voor de vluchtelingen in tentenkampen in Griekenland en de Balkan. Ook wijzen we in de oproep op de lege plekken in onze AZC’s hier (30% leeg). Vervolgens is deze oproep ook door de Staten gedaan, op initiatief van Retze van der Honing. Lees hieronder meer. 
 
Gerrit van der Meer vertrekt als fractiemedewerker bij de Statenfractie. Hieronder kunt u lezen wat hij gaat doen.
 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen steeds dichter bij. Heb je ook het gevoel dat je iets moet doen? Kijk hier het filmpje ‘doe mee met de verandering’. En Hier kun je je opgeven als vrijwilliger.

Met Friese GroenLinksers naar de meet up 8 februari in Groningen met Jesse Klaver

Jesse Klaver komt naar Groningen voor een meet up op 8 februari in de Oosterpoort. Vanuit Fryslân gaat een grote groep GroenLinksers naar Groningen. We nemen de trein van 18:20 uit Leeuwarden en verzamelen vanaf 18:00 in de Stationshal. Kom je ook? En wie neem je mee? De toegang is gratis. Let op! Je kunt je aanmelden via de website van GroenLinks Groningen. Iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn van GroenLinks. Wees welkom! Lees verder

Iedereen snel internet

“Snel internet is eigenlijk een nutsvoorziening. Omdat iedereen het nodig heeft om in deze maatschappij goed te kunnen functioneren. Burgers, maar ook bedrijven en scholen. En ook mensen die in ‘witte gebieden’ (gebieden waar marktpartijen geen snel internet aanbieden) wonen, hebben recht op dat snelle internet. Wij willen daarbij al heel lang (lees hier meer) dat het netwerk voor internet in handen van de gemeenschap komt te liggen en niet in handen van de glasvezelkapitalisten. Daarom dienen we samen met de PvdA een aantal moties in om dit – zoveel mogelijk – te borgen in de criteria voor de aanbesteding. We willen een partij uit de ‘mienskip’. ” Lees verder

Iedereen met de bus in Noord Oost Fryslân

busjes voor leerlingenvervoer wachten bij een school

“Iedereen moet ergens naar toe kunnen met de bus, ook in Noordoost Fryslân. Het opzetten van een zogenaamde ‘mobiliteitscentrale’ is dus een heel goed initiatief”, zegt Retze van der Honing. De mobiliteitscentrale plant het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer. De bedoeling is dat op die manier mensen overal heen kunnen met de bus. Zo wordt de leefbaarheid bevorderd. “We zijn daarom benieuwd naar hoe het gaat werken. Lees verder

GrienLinks wil terugblik over investering 450 miljoen euro voor toerisme en economie

Natuurlijke oevers – foto: Joerg Peters

Het Friese Merenproject is in het jaar 2000 van start gegaan met als hoofddoelstellingen: Bestedingen in de toerismesector verhogen naar 150% en de werkgelegenheid verbeteren met 30%. Hiermee was een investering gemoeid van € 450 miljoen euro. Het programma liep door tot 2015. In de Staten op 25 januari 2017 werd gediscussieerd of en hoe dit programma geëvalueerd zou worden. Retze van der Honing: ” Dit gaat over bijna een half miljard euro. Veel geld. wij vinden het belangrijk dat we als politiek op een goede manier verantwoording afleggen over de besteding van overheidsgeld”. Lees hier meer over het debat →

Motie oproep aan kabinet over vluchtelingen Griekenland in Staten aangenomen

vluchtelingen Friesland

Kinderen in AZC Burgum

In de Staten van 25 januari 2017 is de motie Vluchtelingen in nood van GrienLinks, mee ingediend door SP, PvdA, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren, aangenomen. Met 29 stemmen voor (GL, SP, PvdA, PvdD, CU, D66, 50plus en het CDA) en 13 stemmen tegen (van de VVD, FNP, PVV en FFP). In de motie wordt aan het college van Friesland gevraagd: ” de Nederlandse regering met klem te verzoeken om met inzet van alle hiervoor beschikbaar gestelde middelen haast te maken met het bieden van humanitaire hulp en opvang van vluchtelingen en er bij de minister op aan te dringen dat er meer gebruik gemaakt wordt van de beschikbare infrastructuur, zoals lege centra in Fryslân.” Lees verder