Verandering in de GrienLinksfractie

Matthijs Sikkes-van den Berg, fractievoorzitter van GrienLinks in de Provinciale Staten, wordt de nieuwe wethouder van GroenLinks in de gemeente Diemen. Sikkes-van den Berg draagt de komende weken het stokje over aan Charda Kuipers. Zij is voorlopig de interim-fractievoorzitter van GrienLinks. Jochem Knol neemt de vrijgekomen zetel binnen de fractie in.

‘Wij gunnen Matthijs deze geweldige nieuwe uitdaging en feliciteren hem van harte’, aldus Kuipers. ‘Het is voor hem een fantastische kans om wethouder te worden in een gemeente uit de regio waar hij is opgegroeid. Natuurlijk gaan we hem missen in onze fractie, maar we hebben alle vertrouwen in Jochem Knol. Jochem heeft er veel zin in om in de fractie voor een groene en sociale provincie aan de slag te gaan.’

Sikkes-van den Berg kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. ‘Maar het voelt ook dubbel. Ik ben het afgelopen half jaar met veel energie en plezier fractievoorzitter voor GrienLinks in de Provinciale Staten geweest en had met alle liefde nog 3,5 jaar met mijn fractie hard gewerkt aan een duurzame en sociale provincie Fryslân. Tegelijkertijd is het altijd mijn droom geweest ooit wethouder van GroenLinks te worden. Bovendien ben ik in de buurt van Diemen opgegroeid, dus dit is een fantastische nieuwe kans.’

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân juli 2019

Eens per maand laten we jullie weten welke politieke acties we als Statenfractie hebben ondernomen.

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website.

Deze maand een wat kortere nieuwsbrief:

  • GrienLinks: meer prioriteit voor natuur
  • Discussie over de geitenstop
  • Geen gaswinning in de Waddenzee!

Dit is de laatste nieuwsbrief voor het zomerreces. De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. We wensen iedereen een heel fijne zomer toe!

Verder lezen

Geen gaswinning onder de Waddenzee!

GrienLinks steunt van harte de oproep van Unesco aan minister Wiebes om de zorgen over mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied zeer serieus te nemen. Fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg: “Wij maken ons er zorgen over dat er voortdurend gekeken wordt naar hoe er toch gas gewonnen kan worden, ook onder een uniek en kwetsbaar gebied als de Waddenzee. Wij willen dat onze bodem met rust gelaten wordt!” Verder lezen

Discussie over geitenstop

“We kunnen lang en breed discussiëren over de interpretatie van de gegevens, maar wat ons betreft gaan wij als leek niet op de stoel van de deskundige zitten. We houden daarom vast aan het advies van GGD en Gedeputeerde Staten”, sprak Statenlid Charda Kuipers over de verlenging van de geitenstop in Fryslân voor één jaar. “Maar het valt ons zwaar.”Verder lezen