Uitgelicht bericht

Oproep kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten plaats. Het provinciaal bestuur van GrienLinks zoekt kandidaten die op de lijst voor deze verkiezingen willen staan. Dus: heb je ambities om het GrienLinks-gedachtegoed uit te dragen, heb je politieke aspiraties en wil je een bijdrage leveren om van GrienLinks een brede partij te maken, dan is dit je kans! Lees verder

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juli 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 18 juli 2018 werd Jan Atze Nicolai vlak voor de Statenvergadering geinstalleerd als commissielid. Hij gaat Retze van der Honing op 26 september opvolgen als Statenlid.

Retze van der Honing deed op 18 juli zodoende zijn laatste Statenvergadering. Met taaie en lastige onderwerpen op de agenda. Een groene meerderheid in de Staten is meer dan ooit nodig. Nu is de tijd, want de discussie over natuur, landbouw, klimaat en biodiversiteit wordt volop gevoerd in de samenleving. In maart 2019 zijn de Statenverkiezingen.

Wil je bijdragen aan deze omslag? Dat kan op heel veel manieren: je aanmelden als Statenlid, secretaris of gewoon lid worden van het provinciale bestuur, helpen bij het schrijven van het verkiezingsprogramma, hele leuke campagnedingen bedenken.. #tijdvoorverandering

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Jan Atze Nicolai geïnstalleerd als commissielid voor GrienLinks

Vlak voor de Statenvergadering op 18 juli 2018 werd Jan Atze Nicolai geïnstalleerd als commissielid voor GrienLinks in de Staten. Hij werd beëdigd door de Commissaris van de Koning Arno Brok en van harte welkom geheten. Op 26 september 2018, volgt Jan Atze Nicolai Retze van der Honing op als Statenlid. Retze neemt na bijna 10 jaar afscheid als Statenlid.

Nicolai is oud-wethouder voor PALGroenLinks in Leeuwarden en heeft daarvoor jarenlang in de raadsfractie gezeten. Hij heeft 28 jaar in de zorg gewerkt, van stagiair tot leidinggevende. Zodoende neemt hij veel politieke en maatschappelijke ervaring mee naar de Staten. Hij stond op plaats 5 op de kieslijst van GrienLinks. Wij wensen hem veel plezier en succes!

Willen we meer of minder natuur in Fryslân?

“We horen dit college heel vaak zeggen dat ze gaan investeren om in de top 3 van de provincies te komen. En hier hebben we een onderwerp – de aanleg van meer natuur – waar we dat nu een keer niet horen… Als je geld tekort komt om je gestelde doelen te halen, kun je kiezen om meer geld te zoeken of de doelen naar beneden bij te stellen. Nu gaat het over de natuur en stelt dit college de doelen naar beneden bij. Het kan wel met minder natuur, vindt dit college. Terwijl de biodiversiteit achteruit holt en bijen en insecten sterven. Voorzitter, we gaan de verkeerde kant op”.

Retze van der Honing maakte zich sterk voor de aanleg van het hele Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) tijdens de vergadering van de Friese Staten op 18 juli 2018. Lees verder

Voorlopig 1,25 miljoen voor Veenweide

“Wat voorligt is een echte tussenstap. Wat inhoudt dat het eigenlijk nergens over gaat. Daar had ik me van tevoren wel wat anders bij voorgesteld. Er wordt nu alleen ter besluit voorgelegd om 1,25 miljoen euro op te nemen in de begroting, zonder dat we precies weten waarvoor. Dat is jammer omdat de veenweide echt om actie vraagt”, zei Retze van der Honing over de Tussenstap van de Veenweidevisie op 18 juli 2018 tijdens zijn laatste Statenvergadering. Lees verder

Windmolens samen met mienskip

werkbezoek

“Natuurlijk kan het wel anders. De energietransitie, inclusief windmolens, moet hand in hand gaan met maatschappelijk draagvlak”, aldus fractievoorzitter Retze van der Honing. Net als drie weken geleden stond het omstreden windmolenpark van Nij Hiddum Houw op de agenda tijdens de Provinciale Statenvergadering van 18 juli 2018. Van der Honing diende tijdens zijn laatste debatdag in de Staten opnieuw een alternatief plan in dat kon zorgen voor meer draagvlak in Nij Hiddum Houw: een amendement om de tiphoogte te verlagen naar maximaal 149 meter, zodat de topverlichting eraf kan. Samen met een motie om dorpsmolens toe te staan en een motie voor windmolens in kansrijke gebieden, mét participatie en goede regelingen voor omwonenden. Lees verder

Energietransitie moet hand in hand gaan met maatschappelijk draagvlak

Te Gast in Leeuwarder Courant op 17 juli 2018 van Retze van der Honing: “Het gaat niet goed met onze aarde. Een uitgelekt VN rapport meldde onlangs dat “als er geen snelle en verstrekkende maatregelen” worden genomen, de aarde meer dan 1,5 graden opwarmt tot 2040. Dat lijkt misschien best prettig, een iets warmer klimaat, maar de gevolgen zijn desastreus. We zullen dan ook met elkaar de omslag moeten maken naar het opwekken en gebruiken van schone energie. Lees verder

Secretaris gezocht!

Wie wil het provinciale partijbestuur versterken in deze belangrijke tijd voor de provinciale verkiezingen in maart 2019?

Omdat de huidige secretaris wegens omstandigheden is gestopt, zijn we per direct op zoek naar een nieuwe secretaris. Het gaat om een leuke, veelzijdige vrijwilligersfunctie voor – tot de provinciale verkiezingen – minimaal 12 uur per maand. Na deze verkiezingen vermindert dat naar minimaal 6 uur per maand.

Heb je belangstelling of ken je iemand die mogelijk belangstelling heeft? Laat het ons weten! Lees verder

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juni 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

De wind waait buiten, de zon schijnt, het is zomer. Op woensdag 27 juni 2018 zitten de 43 Statenleden van 10.00 uur tot 22.00 uur ‘in de bankjes’. Te vergaderen over die zon, die wind en wat de belangrijke thema’s zijn voor volgend jaar. De passie is voelbaar en hoorbaar. Maar ze komen er niet uit, op deze woensdag, over de hoge windmolens (208 m) bij Nij Hiddum Houw. Op woensdag 18 juli komen de windmolens opnieuw aan de orde. Ook het wel of niet (en hoe) afmaken van het NatuurNetwerk (EHS) wordt dan besproken.

De Statenvergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om eens te komen kijken.

En heeft u de oproep voor kandidaatstelling gezien? Kom gewoon eens praten wat dat inhoudt! Zoals u merkt, aan politieke discussies geen gebrek.

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Biodiversiteit en transitie landbouw grote uitdaging voor de toekomst

“Voorzitter, het wordt HET thema voor de verkiezingen in maart 2019, het wordt HET thema voor daarna: hoe we in Fryslân de biodiversiteit in stand kunnen houden, hoe we iets kunnen doen aan natuurherstel. Hoe we die natuur blijvend kunnen combineren met landbouw en hoe we de transitie in de landbouw naar een meer biologische, grondgebonden landbouw vorm kunnen geven. Dit is een van de grote uitdagingen voor de toekomst.” Lees verder

Nog langer spanning voor Nij Hiddum Houw

bron: prov.Friesland

Een heus dilemma stond woensdag 27 juni 2018 op de agenda van de Provinciale Staten. In de vorm van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor windpark Nij Hiddum Houw, met 9 molens van 208 meter hoog. Want natuurlijk is ook GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing vóór windenergie. Maar wat als de omwonenden veel te weinig bij het plan zijn betrokken en het draagvlak ver onder de maat is? “Er is op sommige plekken wel degelijk draagvlak voor bijvoorbeeld dorpsmolens. Dit gedrocht bij de kop van de Afsluitdijk is het gevolg van het verbod van deze coalitie van wind op land. Gebruik jullie verstand, kom er op terug!”, zei Van der Honing. Hij diende een amendement in voor lagere molens en moties voor het toestaan van windmolens op andere plaatsen. Lees verder