Provinciale Staten kritisch over de milieudienst FUMO

DrukwerkProvinciale Staten van Fryslân sturen ‘een brief op poten ‘met pittige kritiek over de FUMO naar het algemeen bestuur van diezelfde FUMO. Die pittige brief is naar tevredenheid van GrienLinks. Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Wij hebben belang bij een pro-actieve milieudienst, want zo goed gaat het niet op het gebied van de handhaving. De provincie (FUMO dus) zou meer haar op de tanden kunnen kweken.” De brief is 25 mei 2016 vastgesteld, met instemming dus van GrienLinks. Lees verder

Mail van gedeputeerde over gronddeal inzet van stevige botsing

800px-ParregaastermeerGrienLinks-statenlid Retze van der Honing en CDA-gedeputeerde Sander de Rouwe ‘botsten’ woensdag 25 mei 2016 in de statenvergadering een paar keer met elkaar in een debat naar aanleiding van de Jaarrekening 2015. Een minder saai onderwerp dan het lijkt, zeker als het gaat over acht ton wellicht onterechte ‘staatssteun’ van de kant van de provincie Fryslân.

Overigens was nu eerst vooral de wijze waarop de gedeputeerde Provinciale Staten hierover (niet) had ingelicht aan de orde. Lees verder

OPROEP voor ACTIE tegen GASWINNING in Fryslân zaterdag 28 mei 2016

OPROEP voor ACTIE tegen GASWINNING in Fryslân zaterdag 28 mei 2016
11.00 – 13.00 uur MFC It Harspit, Oppenhuizen

logo laat fryslan niet zakken

LAAT FRYSLAN NIET ZAKKEN!
Op zaterdag 28 mei wordt in Oppenhuizen van 11.00 uur tot ongeveer 13.00 uur een manifestatie georganiseerd tegen de gaswinning in Fryslân onder het motto “Laat Fryslân niet zakken.” Bewoners van Top en Twel, verschillende politieke partijen (o.a. GL, SP, PvdA, FNP) en maatschappelijke organisaties werken hieraan mee. Voor GroenLinks zal oud-Statenlid Irona Groeneveld spreken (omdat Retze van der Honing verhinderd is). Ook de GroenLinksfractie van SWF zal vertegenwoordigd zijn. GroenLinks-raadslid (SWF) Angeline Kerver nam het initiatief voor een raadsbrede motie in de raad van SWF tegen de gaswinning.

Mensen die net als eerder genoemde partijen bezorgd zijn over de gaswinning kunnen zich zaterdagmorgen bij de manifestatie aansluiten. Om 11:00 uur wordt verzameld bij het dorpshuis MFC It Harspit, P. Walmastrjitte 8A 8625 HE Oppenhuizen. Bij het dorpshuis zijn verschillende kraampjes van belangengroepen die zich zorgen maken over de gaswinning in Fryslân. Daarna gaat het in optocht onder begeleiding van spandoeken en muziek naar de gaswinlocatie, waar symbolisch een groot rood kruis zal worden geplaatst.

Zie ook de facebookpagina: www.facebook.com/laatfrieslandnietzakken/
Tot zaterdag!
Vriendelijke groet,

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks Statenfractie)
Angeline Kerver (raadslid SúdWest Fryslân)

GrienLinks: is de provincie ‘in control’?

PortemonneeWie z’n financiën niet op orde heeft, loopt het risico failliet te raken. En wie z’n organisatie niet op orde heeft, loopt grote kans vastgestelde doelen niet te bereiken. De provincie heeft dankzij de verkoop van de NUON-aandelen grote reserves. Een deel daarvan (369 miljoen euro) moet worden geïnvesteerd in de economie via revolverende fondsen (leningen die (deels) terugbetaald moeten worden). Maar naar nu blijkt moet er meteen van de tot nu toe uitgezette 16,7 miljoen euro al 2,4 miljoen van de risicobuffer worden afgeschreven. Ook houdt de provincie veel geld ‘over’ van de begroting (dat wat er begroot is, wordt niet uitgegeven). Dat betekent dat er veel werk niet gedaan wordt, wat wel de bedoeling was. Vandaar de vraag van GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing: “Is de provincie Fryslân ‘in control’?” Lees verder

OPROEP voor ACTIE tegen GASWINNING in Fryslân zaterdag 28 mei 2016

logo laat fryslan niet zakken
LAAT FRYSLAN NIET ZAKKEN!
Op zaterdag 28 mei wordt in Oppenhuizen van 11.00 uur tot ongeveer 13.00 uur een manifestatie georganiseerd tegen de gaswinning in Fryslân onder het motto “Laat Fryslân niet zakken.” Bewoners van Top en Twel, verschillende politieke partijen (o.a. GL, SP, PvdA, FNP) en maatschappelijke organisaties werken hieraan mee. Voor GroenLinks zal oud-Statenlid Irona Groeneveld spreken (omdat Retze van der Honing verhinderd is). Ook de GroenLinksfractie van SWF zal vertegenwoordigd zijn. GroenLinks-raadslid (SWF) Angeline Kerver nam het initiatief voor een raadsbrede motie in de raad van SWF tegen de gaswinning.

Mensen die net als eerder genoemde partijen bezorgd zijn over de gaswinning kunnen zich zaterdagmorgen bij de manifestatie aansluiten. Om 11:00 uur wordt verzameld bij het dorpshuis MFC It Harspit, P. Walmastrjitte 8A 8625 HE Oppenhuizen. Bij het dorpshuis zijn verschillende kraampjes van belangengroepen die zich zorgen maken over de gaswinning in Fryslân. Daarna gaat het in optocht onder begeleiding van spandoeken en muziek naar de gaswinlocatie, waar symbolisch een groot rood kruis zal worden geplaatst.

Zie ook de facebookpagina van de actie: “Laat Fryslân niet zakken”

Discussie over thorium

sun-147426_640 De laatste tijd wordt er in het kader van de discussie over Duurzame Energie flink gelobbyd voor ‘thorium’ centrales. Een nieuwe vorm van kernenergie die volgens de voorstanders veel schoner is. Retze van der Honing is het niet met ze eens en schreef er een Te Gast over (LC-20160517-De ‘vieze man’ van West-Europa – te gast over thorium)

Tekst artikel:
Nederland is vrijwel hekkensluiter in Europa als het gaat om groene energie, of, anders gezegd, Nederland is de ‘vieze man’ van West-Europa, met negen kolencentrales. In 2013 was het aandeel groene energieconsumptie in Nederland
4,2 procent. Alleen Malta (1,5 procent) en Luxemburg (3,6 procent) doen het nog slechter. We hebben dus haast met de vergroening van de energieproductie, als we de klimaatverwarming nog willen afremmen. Lees verder

GrienLinks: Overheden laks met informatie over pcb-vervuiling bij Orion in Drachten

Drukwerk Openheid over de (ernstige?) vervuiling met kankerverwekkende pcb’s op en rond het terrein van Orion in Drachten zou “een verkeerd beeld kunnen oproepen” en “onrust kunnen veroorzaken”. (Zie Friesch Dagblad 10 mei 2016, pag. 3).

Zou openheid niet juist onrust kunnen voorkómen en geslotenheid niet juist onrust kunnen oproepen? Vandaar dat de Statenfractie van GrienLinks het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân Schriftelijke vragen GrienLinks – pcb vervuiling Orion Drachten alsnog volledige openheid te betrachten over de vervuiling van het terrein rondom Orion aan De Steven in Drachten. Lees verder

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân april 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

Retze van der Honing stelde in april al tweemaal vragen aan de gedeputeerde over de afvalverbrander in Harlingen. Want wij zijn ‘van het milieu’. En dat gaat niet zo goed daar.
 
Verder: Water en Landbouw. Twee onderwerpen die u misschien niet meteen in vuur en vlam zetten. Misschien wel als u Retze van der Honing hoort over het belang van de bloemetjes en de bijtjes, de natuurinclusieve landbouw en wat grondwaterpeil daarmee te maken heeft 😳.
 
Lees hieronder meer over de activiteiten van de Statenfractie. Wie met ons mee wil denken, is van harte welkom (ook eenmalig aanschuiven op een onderwerp waar u veel van weet is mogelijk). Bel of mail ons gerust!

Nog meer vragen over de afvalverbrander: stofwolk, dioxinekastje, dwangsommen

Het schoonblazen van de REC juni 2015 Retze van der Honing stelde namens GrienLinks op 26 april 2016 weer vragen over de REC aan het college van Gedeputeerde Staten. Hij deed dit na de opstart van de REC op 21 april waar opnieuw een stofwolk vrijkwam en het dioxinemeetkastje uit bleek te staan. Retze van der Honing:”Burgers, gemeente, provincie en volksvertegenwoordigers zijn opnieuw voor de gek gehouden. Een boete van 2500 euro is natuurlijk een lachertje. Omrin heeft de boel duidelijk niet onder controle. Hier moet zwaarder worden ingegrepen.”

Bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen is donderdag 21 april 2016 opnieuw (net als in juni en oktober 2015) een stofwolk vrijgekomen. De oven was in april stilgelegd voor onderhoud en om een aantal verbeteringen door te voeren, juist om dit soort incidenten te voorkomen.

De vragen van 8 april over de handhaving bij de REC Schriftelijke vragen GrienLinks – REC vervolgvragen – 8 april 2016lezen. En Schriftelijke vragen GrienLinks – REC uitvoering moties 24-2-2016 en stofwolk – 25 april 2016 de vragen van 26 april 2016 over de stofwolk, het dioxinekastje en de te nemen maatregelen.
Lees verder