GrienLinks uit zorgen over busconcessie

GrienLinks heeft een reactie ingediend op het Ontwerp Programma van Eisen voor het busvervoer in Fryslân van 2022-2032. Statenlid Elsa van der Hoek: “Het gaat om een aanbesteding voor de komende tien jaar, dus het moet zo goed mogelijk geregeld zijn. We vinden het belangrijk dat buschauffeurs eerlijk betaald krijgen volgens een goede cao en dat de vervoerder zorgt voor voldoende pauzes en toiletvoorzieningen. Wat ons betreft moet daar ook op gecontroleerd worden. Ook maken we ons zorgen over het strekken van lijnen langs sommige dorpen. We hebben daarom een reactie gestuurd aan de provincie met suggesties voor aanpassing van de eisen. We hopen dat de boodschap goed gehoord wordt.”

Binnenkort stelt het college van Gedeputeerde Staten het Programma van Eisen vast waar de nieuwe busvervoerder aan moet voldoen die de concessie vergund wordt van 2022-2032. Statenfractie GrienLinks maakt zich zorgen over deze eisen. Statenlid Elsa van der Hoek: “Het is een enorme klus om dat programma vast te stellen, natuurlijk. Maar wij vinden dat de rechten van buschauffeurs daarin beter geborgd moeten worden.”

Aangenomen amendement
In november diende GrienLinks een amendement in om te zorgen dat de nieuwe vervoerder de juiste cao voor de chauffeurs moet toepassen en niet via bijzondere constructies gekozen kan worden voor een slechtere cao waarbij de chauffeurs veel minder betaald krijgen. Dat werd mee ingediend door PvdD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, 50PLUS, FNP en PVV en unaniem aangenomen.

Van der Hoek: “Maar in het ontwerp Programma van eisen staat alleen maar dat de provincie ervan uitgaat dat de juiste cao wordt toegepast. Er vindt geen controle plaats of dat echt zo is en ook geen boete als de vervoerder zich daar niet aan houdt. Dat vinden wij veel te vrijblijvend. Als er een andere cao toegepast wordt kan een chauffeur wel honderden euro’s minder betaald krijgen voor hetzelfde werk. Dat moet niet kunnen. Juist de chauffeurs zijn goud waard in het openbaar vervoer en we moeten ervoor zorgen dat ze niet als sluitpost ingezet kunnen worden om op te bezuinigen. We hebben goed contact met de FNV en weten dat ook zij zich hier zorgen over maken. Ook zij hebben een reactie ingestuurd.”

Bereikbaarheid van dorpen
Maar dat is niet het enige waar GrienLinks zich zorgen over maakt. “Wij maken ons ook zorgen over de effecten van het strekken van lijnen. Er komen steeds meer reacties daarover binnen. Is het bij verschillende lijnen, zoals bijvoorbeeld lijn 71, echt wel de juiste keuze om de mogelijkheid te geven om die lijn te strekken? Welke gevolgen heeft dat voor de leefbaarheid in de aanliggende dorpen? We hebben gevraagd of het college daar nog eens goed naar wil kijken”, aldus Van der Hoek.

De sluitingsdatum voor de mogelijkheid om reacties in te sturen was 17 maart. De fractie heeft goede hoop dat gedeputeerde Avine Fokkens alle reacties zeer serieus zal bekijken en zal proberen voor zover mogelijk die zo goed mogelijk te verwerken in het Programma van Eisen.

Noordse leem, afval of schone grond?

GrienLinks stelde 11 maart 2020 vragen aan het college over het gebruiken en afvoeren van de stof ‘Noordse leem’. Noordse leem is, kort gezegd, fijngemalen graniet met (zeer zorgwekkende) chemische toevoegingen. Jochem Knol: “We vinden het heel vreemd dat grote ondernemers deze stof in natuurgebieden mogen storten en dat kleine ondernemers juist veel geld moeten betalen om de stof te mogen afvoeren. Hoe zit dat? Wij willen weten waar in Fryslân deze stof verwerkt en/of gestort wordt. En is dit spul nou grond of afval?”Verder lezen

Nieuwsbrief januari/februari 2020

In januari en februari zijn we het jaar weer enthousiast begonnen. Op de foto bijvoorbeeld Elsa van der Hoek met koe bij een boer in het veenweidegebied. Dat was één van de dingen die we naast de agenda van de Staten deden. Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten over de volgende onderwerpen:

 • Motie tegen laagvliegroute F35
 • Omkeren bewijslast motie
 • Verdelen winsten Windpark IJsselmeer
 • 11 maart informatiebijeenkomst 5G
 • Regenboogvlag petitie
 • Veenweidegebied: biodiversiteit essentieel
 • Verantwoorde batterijen in treinen
 • Opkomen voor amateurkunst en Fries in het onderwijs
 • Grutto’s bedreigd door vliegveld bij Lissabon – petitie
 • Vragen over bestrijdingsmiddelen
 • Opinie – wie betaalt de schade na uitputting van de bodem?
 • NOM
 • Fryslân als afvoerputje door PFAS
 • Friese burgertop

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Verder lezen

11 maart informatiebijeenkomst 5G

Veel mensen maken zich zorgen over de uitrol van het nieuwe 5G netwerk. Met dit netwerk kunnen data nog sneller uitgewisseld worden. Maar hoe zit het met de mogelijke risico’s voor gezondheid en privacy? En welke gevolgen heeft de inpassing van alle extra zendmasten? Woensdag 11 maart vindt er op het Provinciehuis een expertmeeting plaats om Statenleden hierover te informeren. De bijeenkomst is openbaar, dus belangstellenden zijn van harte welkom als toehoorder. Aanmelding is niet nodig. Verder lezen