Discriminatie gaat niet weg door het te negeren

regenboogvlag De tocht van duizenden mensen in Amsterdam afgelopen zondag met als motto ‘Ieder1’ heeft indruk gemaakt. ‘Fleurt op’ was een veel geziene tekst. De behoefte aan verbinding en positiviteit werd daardoor goed verwoord.

Veel mensen voelen zich tegenwoordig bedreigd. Ofwel in hun bestaanszekerheid en de mate van zorg, maar soms ook in hun identiteit.

Het CDA betoogde afgelopen maandag in Brief regenboogvlag Teus Dorrepaal in de Leeuwarder Courant dat de regenboogvlag maar weer in de kast moet. Dit stelt hij naar aanleiding van een voorstel komende woensdag in de Staten om de regenboogvlag op ‘coming out day’ aan de gevel van het provinciehuis te laten wapperen. Retze van der Honing: “Juist als overheid moet je laten zien dat het accepteren en ondersteunen van elkaar, van alle verschillende identiteiten en dus ook minderheden, kan en moet. Samenleven moet je dóen.” Lees verder

Geen verlenging zoutwinning onder het Wad

zoutmolen“Het geeft te denken dat minister Kamp nu met een pennenstreek de zoutwinning onder het Wad met 16 jaar (van 2036 tot 2052) verlengt. De zoutfabriek is nog niet eens begonnen met zoutwinnen onder het Wad. De – ingeschatte – gevolgen moeten eerst nog maar eens blijken. Hoe kun je dan nu al de vergunning verlengen? Wij vinden dat überhaupt beter onderzocht had moeten of er wel zout gewonnen kán worden onder het Wad (en vlakbij de dijk rond Harlingen).” Retze van der Honing vraagt het college van Gedeputeerde Staten vragen-verlenging-zoutwinning-Wadof zij bij de minister willen pleiten voor het niet verlengen van de vergunning. “Er geldt niet voor niets een ‘voorzorgsprincipe’ bij activiteiten op het Wad. Bij twijfel, niet inhalen. Friesland zou de Waddenzee moeten beschermen, vinden wij.”
Steun hier de actie GOED ZOUT van de Waddenvereniging
Lees verder

REC niet onder controle en provincie handhaaft te slap

rec-25-4-15Retze van der Honing gelooft niet meer dat de REC, de afvalverbrander in Harlingen, onder controle is. Want opnieuw is er een (groot) probleem geweest in de afvalverbrander (nacht 10/11 september 2016). De vraag is of het nog langer verantwoord is de REC open te houden. GrienLinks wil van de gedeputeerde weten waarom hij de REC niet stillegt en vraagt (ook opnieuw) om de werkelijk gemeten verbrandingstemperaturen. Van der Honing: “”Ik haw it idee dat de boeten ûnder betingst dy’t de lêste moannen troch de provinsje oan Omrin oplein binne foar oare ynsidinten net folle úthelje. Ik leau der net mear yn.” Luister hier naar Retze op de radio van de Omrop over de REC. Lees hier het bericht op de Omrop.
En dit zijn de schriftelijke vragen aan de gedeputeerde Lees verder

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân september 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

Het afgelopen jaar hebben we als eenmansfractie in de Staten onze werkwijze gedwongen moeten aanpassen. En jawel! Elk nadeel heeft zijn voordeel; tot onze grote vreugde is er een maandelijks politiek overleg met raadsleden ontstaan. De meeste van onze raadsleden zitten (ook) in hun eentje in de raad en in zo’n politiek overleg kunnen we van alles uitwisselen. Iedereen blij. Verderop ziet u een foto van de startdag waarop een aantal mensen uit het politieke overleg ook aanwezig waren. Het was een stevig en inspirerend begin van het nieuwe jaar.

Op 7 september was de eerste Statenvergadering van dit politieke jaar. We behandelden de beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport en en namen afscheid van de Commissaris van de Koning. Wilt u ook meepraten over GroenLinks in het algemeen, GrienLinks in de provincie, of GroenLinks in uw gemeente? Kom dan naar de provinciale ledenvergadering op zaterdag 8 oktober in Windpark Riedpolder, Rijksweg 7, 8871NT Midlum.

College trekt te veel macht naar zich toe

Charles Montesquieu, grondlegger van de 'scheiding der machten'

Charles Montesquieu, grondlegger van de ‘scheiding der machten’

Retze van der Honing sprak tijdens de behandeling van de beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport op 7 september 2016 zijn frustratie uit over het instrument ‘beleidsbrief’. “Er staan geen duidelijke doelen in en daardoor heeft het college gewoon alle ruimte om te doen wat hen goeddunkt en trekt daarmee teveel macht naar zich toe. Hij diende een motie-grienlinks-ps-7-sept-2016-beleidsbrief-ctos-instrument-beleidsbrief in om het instrument ‘beleidsbrief’ opnieuw te bekijken. Deze werd breed ondersteund aangenomen. Lees verder

Statenfractie GrienLinks blikt vooruit met raadsleden

startdag-grienlinks-met-aantal-raadsledenNiet alleen in Nederland, maar ook internationaal is sprake van verharding tussen mensen en van verrechtsing van ‘de’ politiek. Bovendien lijkt de afstand tussen de ‘gewone mensen’ en de politiek groter te worden. Voor een partij als GroenLinks – in Fryslân GrienLinks – reden om zich zorgen te maken. Maar ook om moedig te blijven, om te proberen verbinding te maken als antwoord op de verharding en om Groen en Links te blijven. Dat waren enkele opmerkingen die werden gemaakt op de ‘startdag’ van GrienLinks, woensdag 31 augustus, vooruitblikkend op het nieuwe politieke jaar. Lees verder

Retze van der Honing: “Us kommissaris wordt bedankt”

“Een efficiënte bestuurder”, zo typeerde Retze van der Honing (GrienLinks, namens Provinciale Staten) de vertrekkende Commissaris van de Koning John Jorritsma, woensdag 7 september. Hij noemde de nieuwe burgemeester van Eindhoven iemand van: “Niet lullen, maar poetsen!”

Lees verder