GrienLinks tegen snelvaren op het Burgumer Mar

GrienLinks wil geen snelle motorboten op het Burgumer Mar toestaan. Retze van der Honing: “Voor ons hoeft het niet. Het is een natuur- en stiltegebied, dat Burgumer mar, dat moet je gewoon niet willen.” In de Statenvergadering op 25 april 2018 lag er een verzoek van de gemeente Tytjerksteradiel aan de provincie om het snelvaren op het Burgumer Mar toe te staan. Een initiatiefgroep heeft de gemeente gevraagd of snelvaren weer mogelijk gemaakt kon worden.Verder lezen

GrienLinks wil dat ieder kind mee kan doen – Cultuur, Taal, Onderwijs, Sport

Foto: Ben Kerckx
Foto: Ben Kerckx
“Ieder kind moet toegang hebben tot een breed pakket aan culturele mogelijkheden. Elk kind moet lid kunnen zijn (zowel financieel als qua afstand) van een club of vereniging, op muziekles kunnen, op dansles, theater en musea leren kennen ongeacht de sociaal-economische positie of culturele achtergrond van de ouders”. Dat zei Retze van der Honing bij de behandeling van de beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport op de Statenvergadering van 7 september 2016. Het amendement-gewijzigd-grienlinks-beleidsbrief-ctos-ps-7-september-2016-ieder-kind-kan-deelnemen-aan-kunst-sport-muziek-etc waarin hij vroeg dit als doel in de beleidsbrief op te nemen, werd ruimschoots aangenomen.

De beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport (investering 19,4 miljoen euro) investeert 19, 4 miljoen euro in deze beleidsvelden.

Commotie rond Thialf contract

gevaarlijk-wak Vrijdag 26 september 2014 is het contract over de verbouw van het ijsstadion Thialf getekend door de directeur van Thialf en de vertegenwoordigers van Ballast Nedam. In het weekend van 4/5 oktober 2014 werd bekend dat drie van de vier commissarissen van de Raad van Commissarissen van Thialf zijn opgestapt. Officieel is de reden nog niet bekend. In diverse krantenartikelen en brief DS Informatie over Thialf 10 oktober 20141008 wordt gemeld dat er sprake zou zijn van een verschil van mening tussen de commissarissen en de aandeelhouders over de risico’s bij de bouw. Verder lezen

Motie van wantrouwen over informatie beauty contest Thialf

hans-konst.jpg Om beslissingen te kunnen nemen heb je goede informatie nodig. Zeker in de politiek, omdat daar beslissingen worden genomen die voor de hele samenleving gelden. Niet voor niets geldt in de politieke arena dat niet of foutief informeren een halszaak is.

Woensdag 27 november 2013 werd gedeputeerde Konst (PvdA) aan de tand gevoeld (aan de hand van het ‘feitenrelaas’) vanwege het niet tijdig informeren van de Staten over de ‘beauty contest’ van de drie ijshallen. Het debat ontaardde in een kat-en-muisspel van de coalitie met de oppositie om de gedeputeerde buiten schot te houden. De oppositie (inclusief GrienLinks) reageerde daarop met een motie van wantrouwen en de mededeling geen tweede ronde in het debat noodzakelijk te vinden.

Dat is een pijnlijke zaak. Zowel het kat-en-muisspelletje van de coalitie als het niet meer deelnemen aan het debat van de oppositie geven een patstelling aan in het democratisch functioneren van de Staten. Dat moet beter kunnen lijkt ons.

Verder lezen

Houd Thialf-geld maar even op zak

thialf Retze van der Honing pleit in de Leeuwarder Courant (LC) voor het uitstellen van het besluit om 54 miljoen euro overheidsgeld in de bouw van een nieuw Thialf te steken: “Neat dwaan, dat is no in teken fan kreft.” Daarnaast stelt hij dat de overheid niet de rol (en de risico’s) van ondernemer op zich moet nemen door 100 % eigenaar te worden van een ijsbaan.
Woensdag 27 november 2013 wordt het zogenaamde ‘feitenrelaas’ over de gang van zaken rond het Thialfdossier besproken in de Provinciale Statenvergadering. De vraag is of Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten wel alle informatie over de kansen voor Thialf en de ‘beauty contest’ tussen de drie ijshallen (in Heerenveen, Lelystad, Zoetermeer) heeft verstrekt.

Lees hier het hele artikel in de LC: LC-20131126-Retze van der Honing over Thialf
Lees hier het feitenrelaas: Feitenrelaas Thialf – PS 27-11-2013

Thialf-dossier: Hans Konst blijft nog zitten

thialf GrienLinks-statenlid Retze van der Honing wilde 18 september (nog) geen motie van wantrouwen of zo indienen tegen gedeputeerde Hans Konst. De woordvoerders van oppositiepartijen dachten er na onderling beraad ook zo over. IPO-2011-hans-konstOnderwerp was de kwestie Thialf, waarover PVV-fractievoorzitter Otto van der Galiën een ‘interpellatie’ had aangevraagd. Dat is een verzoek om (uitgebreid) vragen over een onderwerp te kunnen stellen in Provinciale Staten. Retze’s werk gebeurde overigens vooral achter de schermen, tijdens een schorsing. Konst werd gevraagd werd met een feitenrelaas te komen over Thialf. Dat verzoek van diverse oppositiefracties kreeg ook de steun van CDA-fractievoorzitter Johan Tjalsma. Konst zegde daarop toe alle “formele” informatie te sturen en vertrouwelijke informatie ter inzage te geven. (Statenleden mogen hier niets over naar buiten brengen). “Ynformele ynformaasje stel ik net beskikber”, aldus Konst.
Lees hier meer over het voorstel van Retze van der Honing voor een ‘tactische wissel’ in het college….Verder lezen