Waar was GrienLinks deze week? 21 maart – 5 april

21 maart waren Retze en Irona actief in de Statenvergadering. Aan bod kwam o.a. EnergieKooperaasje, vaarwegbeheer en Openbaar Vervoer. In de nieuwsbrief vindt u daar meer over.

23 maart nam Irona deel aan een forum op de vergadering van Dorpsbelangen Oentsjerk. Het initiatief “Groenkerk” werd daar gepresenteerd: een initiatief om van Oentsjerk een duurzaam dorp te maken. Wat er al gebeurt en wat er nog mogelijk is, het kwam allemaal aan de orde.

28 maart

» zijn Retze en Sanne met andere statenleden op werkbezoek geweest bij het nieuwe Fries Museum in aanbouw. Zaailand ziet er al heel anders uit!

» was er ’s avonds een statenconferentie over het gebruik van instrumenten als motie/amendement/initiatiefvoorstel/etc. Heel verhelderen.

5 april zijn Gerrit en Irona op bezoek geweest bij een boerengezin die in Aldeboarn net buiten de ganzengedoogzone woont. Ze hebben erg veel last hun schade te claimen en er wordt veel afgewezen. De ganzen waren al weg, maar dat stond een goed gesprek niet in de weg.

5 april hebben Sanne en Irona – in het kader van de cursus “politieke sensitiviteit” voor ambtenaren – verteld wat het Statenwerk voor hen inhoudt en welke eisen zij stellen aan Statenstukken. Pittige discussies en verheldering over en weer.