Gesprek met NS over verslechtering treinverbinding

Google streetview-GROU STATION

GroenLinks Heerenveen en Weststellingwerf, PAL GroenLinks (Leeuwarden) en de Provinciale Statenfractie GrienLinks hebben de directie van de NS uitgenodigd om in februari 2018 in Akkrum te komen praten over aanpassing van de dienstregeling tussen Zwolle en Leeuwarden. Inmiddels heeft NS regiodirecteur Noord-Oost Joost van der Bijl via een woordvoerder laten weten hierop in te zullen gaan. De NS is onder de indruk van de ruim 4.000 ondertekenaars van de online petitie .

Sinds 10 december 2017 laat de NS de treinen tussen Leeuwarden en Zwolle niet meer stoppen in Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega. De reistijd voor de inwoners van deze plaatsen neemt daardoor toe: naar Zwolle met tien minuten en naar steden ná Zwolle met maar liefst negentien minuten. Bovendien is het niet meer mogelijk om naar Zwolle of Schiphol te reizen zonder in elk geval één of twee keer over te stappen.

Fractievoorzitter Gerrie Rozema van GroenLinks Heerenveen: “Voor scholieren, forensen, toeristen en nog veel meer mensen is dit een flinke verslechtering van de treinverbinding. Voor de leefbaarheid van onze dorpen en om deze aantrekkelijk te maken om zich hier te vestigen is goed openbaar vervoer een vereiste. Bovendien wordt het reizen per openbaar vervoer zo ontmoedigd in plaats van gestimuleerd. Wij begrijpen dan ook niet dat de Gedeputeerde Staten dit onzalige plan hebben laten doorgaan.”

Samen met GroenLinks Weststellingwerf, PAL GroenLinks (Leeuwarden) en de Provinciale Statenfractie GrienLinks heeft GroenLinks Heerenveen een online petitie opgezet voor het herstel van een rechtstreekse treinverbinding vanuit Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega naar Zwolle. Deze is inmiddels al door meer dan 4.000 mensen ondertekend.

Voorzitter Retze van der Honing van de Friese Statenfractie GrienLinks: “Vanwege de belangen van al deze mensen willen wij graag met de NS praten over de mogelijkheden om de treinverbinding tussen deze dorpen en Zwolle en de Randstad te herstellen. De provincie heeft tenslotte 1,5 miljoen uitgetrokken voor het verbeteren van de treinverbindingen in Friesland, niet voor het verslechteren ervan.”

De online petitie “Herstel goede treinverbinding Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega” kon ondertekend worden tot 24 januari. Op 25 januari waren er 4182 digitale handtekeningen binnen.