Herstel natuur rond Polderhoofdkanaal in plaats van procederen

Statenleden Jan Atze Nicolai (GrienLinks) en Rinie van der Zanden (Partij voor de Dieren) zijn verontwaardigd over het voornemen van de provincie om in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank rond het Polderhoofdkanaal. De rechtbank oordeelde op 18 oktober 2018 dat de provincie meer moet doen om de natuurcompensatie bij het kanaal goed te laten verlopen. De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld over waarom de natuur nog steeds niet voldoende is gecompenseerd en waarom de provincie het oordeel van de rechtbank niet volgt.

De beide fractievoorzitters betogen: “De gemeente Opsterland schiet volgens de rechtbank op minstens zes punten tekort in de natuurcompensatie. We vinden het onacceptabel dat de provincie daarbij een oogje dichtknijpt, terwijl ze er juist voor moet zorgen dat de gemeente Opsterland de voorwaarden naleeft.” “Wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente Opsterland de ontheffing toepast voor het openstellen van het kanaal voor recreatiescheepvaart, terwijl ze zich niet aan de voorwaarden hiervan houdt. Eerst moet de natuur voldoende gecompenseerd worden voor de schade.” De rechtbank Noord-Nederland stelde vast dat er sprake is van overtredingen.

De Partij voor de Dieren en GrienLinks vinden dat de provincie af zou moeten zien van een hoger beroep en haast moet maken met het uitvoeren van de maatregelen om de natuur in het gebied te versterken.