Schriftelijke vragen over gasboring boven Schiermonnikoog

Het kabinet heeft eind mei besloten alsnog vergunning te verlenen aan het aan ONE-Dyas om boven Schiermonnikoog naar gas te boren. De boorlocatie ligt circa 20 km ten noorden van Schiermonnikoog en grenst aan het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee. De Waddenzee wordt van alle kanten bedreigd en ook deze nieuwe activiteit is in strijd met het beleid de natuurwaarden in en rond de Waddenzee te
behouden en te verbeteren. Daarnaast is het vreemd dat de provincie Fryslan actief bijdraagt aan een project om de stikstofemissie en -depositie op Schiermonnikoog bij landbouwers te verminderen en dat de Rijksoverheid meewerkt aan een project waardoor de stikstofdepositie op Schiermonnikoog wordt verhoogd.
De fracties van GrienLinks, PvdA, D66, CU, FNP, Lijst Jonker en PvdD hebben daarom op 6 juni 2024 schriftelijke vragen gesteld.

De fracties stellen onder meer de vraag waarom ONE Dyas al mag beginnen met de schadelijke activiteiten terwijl de gewijzigde omgevingsvergunning nog ter inzage ligt en er juridische procedures lopen. Ook stellen de fracties vragen over de risico’s die de activiteiten met zich meebrengen en over de gevolgen voor de werelderfgoedstatus. Lees alle vragen hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *