Uitnodiging : Politiek ontbijt

POLITIEK ONTBIJT VOOR VROUWEN 8 MAART
(Vrouwenweek Friesland 2013)
Beste vrouwen,
Hierbij van harte uitgenodigd! om aanwezig te zijn bij het Politiek Ontbijt voor Vrouwen!
Datum: Vrijdag 8 maart
Tijd: 08.30 – 11.00 uur
Locatie: Provinciehuis Fryslân
(commissiezaal)
Tweebaksmarkt 52
Leeuwarden
Entree: 6,00 euro
(s.v.p. gepast en contant te voldoen bij aankomst)
Voor vrouwen werkzaam in de politiek en geïnteresseerden.
Thema Vrouwenweek Friesland: VANUIT EIGEN KRACHT!
INSPIRERENDE SPREEKSTERS EN VISUALS!Verder lezen

Ervaringen met de nieuwe OV-dienstregeling

GrienLinks roept op: meld uw ervaringen met de nieuwe OV-dienstregeling vanaf 9 december!
Op 9 december gaat een nieuwe dienstregeling in. Bij NS en bij busdiensten. Zo neemt Arriva buslijnen over van Connexxion – zij hebben de nieuwe aanbesteding gewonnen in het gebied Noord en West Fryslân en Schiermonnikoog.
Wat de gevolgen zijn, zie je pas als die nieuwe dienstregeling er is. Het eerste voorbeeld is al binnen: in Warten en Wergea kunnen scholieren ’s morgens alleen nog maar of te vroeg of te laat naar school in Leeuwarden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Minder bussen, daar valt best mee te leven en dat je niet op ieder moment dat jij wilt in op het platteland de bus kunt pakken is ook redelijk. Maar deze opzet schiet het doel voorbij.

GrienLinks verzamelt via www.beter-ov-friesland.nl al 3 jaar OV-ervaringen. Die willen we gebruiken om het Openbaar Vervoer in Fryslân van vanuit Fryslân te verbeteren.
Verder lezen

Themamiddag over toekomst landbouw


Zaterdagmiddag 24 november van 13.30 tot 15.30 organiseert GroenLinks Brabant in het Natuurmuseum (Spoorlaan 434, 5038 CH in Tilburg) een openbare themabijeenkomst over de toekomst van de landbouw in Brabant.
Gedeputeerde De Boer (VVD), de directeur van de Brabantse Milieufederatie en de Zuidelijke- Land en Tuinbouworganisatie verzorgen korte inleidingen over de transitie van stad en platteland.
Vervolgens is er een discussie met de zaal op basis van stellingen over volksgezondheid, dierenwelzijn en natuur. De stellingen zijn alvast te lezen via groenlinks brabant stellingen

De themamiddag is uitdrukkelijk een openbare bijeenkomst waarvoor ook belangengroeperingen en politici van andere partijen van harte voor zijn uitgenodigd. Ik kan me voorstellen dat het ook voor GroenLinksers in andere provincies interessant is, aangezien Brabant voorop loopt in de transitie van de landbouw. Zo wordt het rapport van de Commissie Van Doorn over de intensieve veehouderij nu ook in het regeerakkoord genoemd als ‘leidend’.

Aanmelden voor de themamiddag kan door een mailtje te sturen naar GroenLinks@Brabant.nl

Hoop veel van jullie zaterdag te mogen verwelkomen in het mooie Brabant!

Hartelijke groet,

Paul Smeulders
06-53822671

GrienLinks niet akkoord met niet-groene begroting

“Het kan anders”, zei Irona Groeneveld al bij de behandeling van de kadernota (de opmaat naar de begroting) in juli 2012. En ze diende namens de GrienLinks-statenfractie een aantal moties in om ook echt andere politieke keuzes te maken over het besteden van het provinciale geld. GrienLinks wilde meer geld voor
groene initiatieven (zoals aanleggen EHS en weidevogelbeheer) en minder geld voor de wegenaanleg. Lees hier terug wat er precies in de moties stond:

De moties werden bij de kadernota echter niet aangenomen. Dat hield in dat de begroting voor 2013 die behandeld werd in de Statenvergadering van 7 november 2012 van dezelfde niet-groene keuzes uitging. De fractie stemde daarom uiteindelijk tegen de gehele begroting, maar probeerde door middel van een aantal moties toch nog wat veranderingen tot stand te krijgen. De volgende moties werden ingediend:

* In kreatyf alternatyf foar it aaisykjen betinke mei de belutsen partijen

* Ekstra geld (250.000 euro) voor projecten om de verdroging, verzuring en
vermesting van de natuur terug te dringen.

* 25.000 euro voor een wekelijks politiek discussieprogramma op Omrop Fryslân

* Geld voor inzet deskundigen bij de voorbereiding van de keuze voor verbouw
van Thialf
Verder lezen