Thialf: college komt GrienLinks tegemoet

IJsstadion Thialf in Heerenveen is altijd goed voor emoties, zowel bij schaatsliefhebbers als in de plaatselijke en provinciale politiek. Zo ook dinsdagavond 6 november in de ‘kommisjeseal’ in het Provinsjehûs, waar gedeputeerde Hans Konst (PvdA) en ‘kwartiermaker’ Gerben Eggink een plan presenteerden, dat ruim twee keer zoveel moet kosten als waar Provinciale Staten begin 2012 nog van uit gingen: 106 miljoen euro, in plaats van de afgesproken 50 miljoen euro. Op zich geen wonder, want in het nieuwe voorstel van Gedeputeerde Staten en de ‘Stuurgroep Thialf’ wordt uitgegaan van twee nieuwe ijsbanen: één voor topsporters en één voor amateurs.

Deze combinatie, inclusief trainingsfaciliteiten voor (zoveel mogelijk) wereldtoppers en hun begeleiders, moet van Thialf (spreek uit als ‘Tjalf’) weer de snelste laaglandbaan van de wereld maken. En moet bovendien, zelfs met een nieuwe 400 meter-baan in Leeuwarden, goed te exploiteren zijn door een particulier. Het stadion zelf moet eigendom worden van een nieuwe NV of BV die geheel in handen is van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen.

De GrienLinks-statenleden Retze van der Honing en Irona Groeneveld zijn niet blij met dit voorstel.

Na een zestig minuten durende toelichting tijdens de commissievergadering kon Groeneveld haar geduld niet langer opbrengen. “Ik wacht nu al een uur op de uitleg, waarom dit voorstel zoveel afwijkt van de opdracht, dat het nieuwe plan hooguit 50 miljoen euro mag kosten!” Verder lezen

Grondbeleid: starre houding coalitiepartijen leidt tot motie van wantrouwen

De GrienLinks-statenfractie heeft woensdag 17 oktober 2012 samen met VVD, PVV, SP, ChristenUnie en D66 een motie van wantrouwen ingediend, gericht aan de vijf gedeputeerden van het college van GS van Fryslân. De motie haalde het overigens niet, omdat deze door de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP werd weggestemd. En zij hebben de meerderheid.

Retze van der Honing vond het triest dat deze motie de uitkomst was van een lang debat, maar weet dit aan de starre houding van de coalitiepartijen: “wy hawwe ús maksimaal útrekt om de politike ferhâldingen te ferbetterjen. En om in goed polityk debat te fieren, dat misse wy eins al hiel lang. Dêr hawwe wy echt ús bêst foar dien. En dan rint it fêst op wêr’t it eigenlik altiten op fêst rint: dat de koalysjepartijen sizze: “ja jongens, wy ha jim heard, mar it gebeurt sa as wy it wolle en jimme hearre noch fan ús hoe ‘t it ôfrint.”
Verder lezen

GrienLinks: College heeft zaakjes niet op orde bij grondaankopen.


Retze van der Honing nam Gedeputeerde Johannes Kramer flink onder handen in de commissievergadering van woensdag 10 oktober 2012. Het onderwerp: rapport van de Noordelijke Rekenkamer over grondaankopen in de provincie Fryslân in de periode 2007-2010. Hoofdconclusie: te veel grond aangekocht, te hoge prijzen en de dossiers zijn niet in orde. Taxaties werden achteraf gemaakt.

Het College onderschrijft de conclusies niet, maar neemt de aanbevelingen wel over.

Retze van der Honing: “ De deputearre hat de boel net yn ‘e stokken. Wy wolle net foar de safolste kear hearre: it sypt ús tige en ja, wy sille der wat oan dwaan. En it is te gek foar wurden dat de deputearre seit: it falt allegearre binnen it belied dat wy in 2007 feststeld hawwe.”

Verder lezen

Schriftelijke vragen van GrienLinks betreffende schaalvergroting in de landbouw.


Kern van de vragen is, wat de provincie doet met aanvragen voor schaalvergroting van melkveehouderijbedrijven in deze provincie zolang de exacte eisen t.a.v. plaatsgebondenheid nog niet zijn uitgewerkt en opgenomen in de Verordening Ruimte.
Dat is weer met een half jaar uitgesteld.
GrienLinks maakt zich daar zorgen over. “Het is helder dat GrienLinks niet op zeer grote melkveehouderijbedrijven zitten te wachten. Wat doet het college bijvoorbeeld wanneer er een aanvraag komt voor het samenvoegen van bedrijven tot 1 bedrijf van bijv. 800 koeien? Ik weet niet of dat dan tegen te houden is.” zegt Groeneveld.
De vragen:Verder lezen

Over de honingbij


Uitnodiging
bijwonen overhandiging en bezoek kruidentuin.
Het voorstel * Tytsjerksteradiel: Foar én mei de Bij * wordt op 15 oktober 11.00 uur
in ontvangst genomen door
wethouder Rijpstra
in
Park Vijversburg
Swarteweisein 2
9255JB Tytsjerk