OMRIN-REC: Waar blijft onze informatie??

omrin.jpg

Adema geeft nog steeds geen inzicht in onderbouwing REC

Irona Groeneveld heeft een extra vraag gesteld aan gedeputeerde Adema over de
openbaarheid van de stukken over de REC. Deze stukken zijn op woensdag 19 augustus
openbaar gemaakt. Het zijn heel veel documenten. Er is niet in terug te vinden welke
zienswijzen waarom ongegrond zijn verklaard. Het is een grote zoektocht. Ook lijken
er nog gegevens te ontbreken.
Verder lezen

GL heeft genoeg van ondemocratisch gepruts van Adema

PERSBERICHT
omrin.jpg
GrienLinks heeft genoeg van het ondemocratische gepruts van gedeputeerde Adema in de zaak van de Reststoffen Centrale Harlingen. De gedeputeerde beantwoordt het WOB-verzoek niet, maar stuurt een brief met een verklaring rond.
De fractie heeft geen behoefte aan de besloten bijeenkomst die Adema voorstelt, maar wil gewoon de informatie waar zij al in maart om vroeg. Ook de commissie van wijze mannen die een bindend advies moet geven over de kwestie tussen Omrin en Stichting Afvaloven Nee, wijst de fractie af.

Groeneveld: “Laat Adema doen wat hij moet doen: ons WOB-verzoek netjes beantwoorden
en de vragen van PvdA en SP. Dit is een rookgordijn. Adema probeert zo zijn
politieke verantwoordelijkheid te ontlopen.”

Verder lezen

GrienLinks, FNP en SP dienen WOB verzoek in voor informatie over REC

PERSBERICHT
WOB=Wet Openbaarheid van Bestuur
REC=Geplande afvalverbrandingsoven van OMRIN. (Aandeelhouders: Meeste Friese Gemeenten)

omrin.jpg
De statenfracties GrienLinks, FNP en SP hebben woensdag 1 juli een WOB-verzoek ingediend bij Gedeputeerde Staten van Fryslân. Ze vragen aan het college of ze – in verband met het uitoefenen van hun controlerende taak – de rapporten over de uitstoot van de Reststoffen Energie Centrale bij Harlingen (REC) mogen inzien. GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld: “Na de tv-uitzending van Zembla, zondagavond, is er veel onrust ontstaan onder burgers. Wethouder Zomers van Harlingen vond dat er ‘maar een klein clubje actievoerders’ was. In Harlingen en omstreken zijn mensen heel boos geworden.
Er ontstond een spontane demonstratie bij de opening van de Engelse tuin en een pagina vol ingezonden brieven in de Harlinger Courant. Wij denken dat de wethouder nog maar eens zijn burgers moet raadplegen over het draagvlak voor de REC. En over de provincie: de gedeputeerde wil de onrust wegnemen door een avond te organiseren voor de bevolking. Ik raad hem aan dan ook de bewuste rapporten, die nu worden achtergehouden, mee te nemen. Praatjes vullen geen gaatjes, zeg ik maar.
Ik hoorde net dat Omrin heeft aangekondigd zaterdag in een paginagrote advertentie in de krant te gaan reageren op de onrust die is ontstaan na de de documentaire van Zembla ‘Vechten om vuilnis’ op 28 juni Maar ze willen niet voor de camera in discussie over de inhoud. Tja, wat zal ik daarvan zeggen: niet echt getuigen van een open vizier. ”
Verder lezen

OMRIN-REC: constante actie Statenfractie en oproep aan gemeenteraden

omrin.jpg
Statenfractie bovenop REC Harlingen

De afvalverbrander in Harlingen heeft vanaf het begin kunnen rekenen op onze kritische aandacht. Zie onze website, dossier Omrin/REC. Daar vindt u onder andere:

* onze vragen over waarom de provincie een rapport op grond waarvan de provincie bezwaarschriften afwijst, niet openbaar wil maken.

* vragen over het heien van Omrin,

* vragen GrienLinks over het verlenen van de vergunning,

* een interpellatie van GrienLinks over de uitkomsten van de MER

* onze brief aan de aandeelhouders van Omrin: de gemeenten

* een artikel “Gok niet met onze schone lucht” van de GL fractie

Oproep aan gemeenten

We doen naar aanleiding van de documentaire van Zembla ‘Vechten om vuilnis’ op 28 juni opnieuw een oproep aan gemeenten (en dus ook aan alle burgers). Want: steeds duidelijker wordt, dat de nieuwe afvaloven ten koste gaat van afvalscheiding en hergebruik. Al in april werd dat door de afvalscheidingsbranche bekend gemaakt. In de documentaire geeft de VAR in de Achterhoek aan dat in ieder geval 1 lijn gesloten is.

Dus: én de oven heeft straks niet genoeg brandstof (verlies, dus hogere kosten voor de gemeenten/burgers) én inspanningen om afvalscheiding en hergebruik te stimuleren, lijden schipbreuk. Dubbel verlies.

Mensen: schrijf brieven, spreek uw gemeenteraadslid aan, zet het punt nog een keer op de agenda van de gemeenteraad.

Uitspraken Adema gotspe

Tenslotte: dat gedeputeerde Piet Adema zegt dat de onrust weggenomen moet worden na de uitzending van Zembla, is een gotspe. Als hij de onrust wil wegnemen, moet hij de rapporten over de uitstoot openbaar maken! Want dáár is een groot deel van de onrust over. Wij hebben daar al om gevraagd (in maart), maar vage antwoorden gekregen. We zullen er opnieuw om vragen. Doet u dat ook?

Opcenten, een apart verhaal. Wat vindt u van verhoging ervan?

autoweg.jpg Het lijkt erop dat de discussie over de opcenten een grote rol gaat spelen bij de discussie over de begroting. Wat vindt u ervan? De andere partijen vinden allemaal dat de opcenten niet verder omhoog mogen ‘voor de burger’. GrienLinks heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat als er dan extra wegen aangelegd worden (want voor ons hoeft dat niet) daar de opcenten voor mogen worden gebruikt(met zo weinig mogelijk aantasting van het landschap) én dat de opcenten ook mogen worden gebruikt voor verbetering van het openbaar vervoer. Want hoe minder auto’s op de weg, hoe beter de doorstroming én de verkeersveiligheid. Wij vinden dus dat de opcenten wél omhoog mogen, want de meerderheid van de Staten wil nog een hoop nieuwe wegen aanleggen. Wij willen graag jullie mening horen! (Klik op REAGEER onderaan dit bericht)
Verder lezen