Ganzen, schieten en landbouw

greylag-goose-301262_640 Er komen steeds meer ganzen naar onze provincie. Dat er meer ganzen zijn, komt doordat de broedgebieden (bv. in Siberië) groter worden door het smelten van het ijs door de klimaatopwarming. De ganzen vinden daarbij het korte (raai) gras dat in Friesland veel voorkomt, erg lekker. Ze komen hier na de broed om te eten. De (winter) ganzen zijn beschermd. Maar ze eten de weilanden van de boeren kaal. Dat zorgt voor veel schade. Sinds twee jaar mogen ze verjaagd én beschoten worden (behalve in de twee maanden winterrust)naar foerageergebieden. Daarvoor krijgen boeren een schadevergoeding. Dat loopt in de miljoenen. “Dit is dweilen met de kraan open, natuurlijk”, zegt Retze van der Honing. “Alleen verjagen en beschieten helpt niet, je moet dit ook bij de oorzaak aanpakken. En aangezien de ganzen graag het gras lusten dat de boeren op hun land zetten, willen wij kijken of daar iets aan te doen is.” Hij diende een motie in bij het voorstel van Gedeputeerde Staten op 28 september 2016 om de evaluatieperiode van de ‘Ganzenaanpak’ te verlengen. De motie_ander-landbouwkundig-gebruik vraagt om in de evaluatie (in 2017) te bekijken of een ander landbouwkundig gebruik zou kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem van de ganzenvraat. De motie werd niet aangenomen.

Lees hier ons artikel: Plagen zouden ons de ogen moeten openen
Verder lezen

GrienLinks stemt niet in met regeling ammoniakuitstoot (PAS)

logo_natura_2000 GrienLinks hat woansdei 18 febrewaris 2015 tsjin de ynfiering fan de PAS stimd. “Wy ferwachtsje net dat de doelstelling (it fersterkjen fan de ‘biodiversiteit’ yn Natura 2000-gebieten; red.) mei de PAS helle wurdt”, sei Retze van der Honing yn in stimferklearring. Allinne GrienLinks en D66 stimden tsjin de PAS.

PAS stiet foar de saneamde ‘Programmatische Aanpak Stikstof’. Doel fan de PAS is de delstjit fan stikstof (sis mar: ammoniak) yn natoergebieten (Natura 2000-gebieten benammen) te ferminderjen. De te hege útstjit hat nammentlik as gefolch dat in soad planten dy’t min oer te folle stikstof kinne, yn dy gebieten ferdwine. Mar de PAS is foaral basearre op téoretyske kompjûtermodellen en op technyske yngrepen. De feebesetting yn de neiste omkriten fan de natoergebieten wurdt der net lytser fan. En dat is al nedich, stiet te lêzen yn it Nationaal Mileubeleidsplan 4, fan 2001.

Verder lezen