Schieten van 200.000 ganzen is geen oplossing

“Overlast van dieren (muizen, ganzen) komt doordat de mens de natuur uit balans brengt. Zowel de klimaatverandering (met gevolgen voor het broedgebied van de ganzen in o.a. Siberië) als de intensieve veehouderij hier bij ons zijn de oorzaken van de toename van het aantal ganzen. Het gaat erom het evenwicht te herstellen. Het doodschieten van 200.000 ganzen is zeker geen oplossing. Omdat de ganzen deel uitmaken van een Europese populatie, vult dat vanzelf weer aan. Dan kun je blijven schieten en dat is zeer onwenselijk. De brandgans, bijvoorbeeld, is ook nog eens een beschermde diersoort. Er wordt nu 10 miljoen euro per jaar aan schadevergoeding uitgegeven aan een landbouwsysteem dat failliet is. Zolang de intensieve melkveehouderij met haar eiwitrijke gras niet veranderd en we te weinig doen aan de klimaatverandering, blijft dit probleem in stand”, zegt Retze van der Honing na afloop van het debat over de ganzen in de Staten op 12 juli 2017.Verder lezen

Van der Honing: Natuurvisie juist nu nodig

natuur - hegewiersterfield Wie als (provinciale) overheid regels opstelt, dient daaraan voorafgaand een visie te hebben ontwikkeld, waar die regels op gebaseerd zijn. Dat klinkt logisch, maar de provincie Fryslân doet bij de Wet Natuurbescherming andersom, constateerde GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing. Eerst leggen Gedeputeerde Staten de verordening voor en eind 2018 komt de Natuurvisie in de Staten. GrienLinks stelde in de Staten van 23 november 2016 voor de Natuurvisie in 2017 bespreken.Verder lezen

Ganzen, schieten en landbouw

greylag-goose-301262_640 Er komen steeds meer ganzen naar onze provincie. Dat er meer ganzen zijn, komt doordat de broedgebieden (bv. in Siberië) groter worden door het smelten van het ijs door de klimaatopwarming. De ganzen vinden daarbij het korte (raai) gras dat in Friesland veel voorkomt, erg lekker. Ze komen hier na de broed om te eten. De (winter) ganzen zijn beschermd. Maar ze eten de weilanden van de boeren kaal. Dat zorgt voor veel schade. Sinds twee jaar mogen ze verjaagd én beschoten worden (behalve in de twee maanden winterrust)naar foerageergebieden. Daarvoor krijgen boeren een schadevergoeding. Dat loopt in de miljoenen. “Dit is dweilen met de kraan open, natuurlijk”, zegt Retze van der Honing. “Alleen verjagen en beschieten helpt niet, je moet dit ook bij de oorzaak aanpakken. En aangezien de ganzen graag het gras lusten dat de boeren op hun land zetten, willen wij kijken of daar iets aan te doen is.” Hij diende een motie in bij het voorstel van Gedeputeerde Staten op 28 september 2016 om de evaluatieperiode van de ‘Ganzenaanpak’ te verlengen. De motie_ander-landbouwkundig-gebruik vraagt om in de evaluatie (in 2017) te bekijken of een ander landbouwkundig gebruik zou kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem van de ganzenvraat. De motie werd niet aangenomen.

Lees hier ons artikel: Plagen zouden ons de ogen moeten openen
Verder lezen

Afspraken over ganzen onder vuur

goose-168560_640Trije kear is de lêste oardel jier in oerienkomst sletten tusken boeren, jagers, natoerbehearders en oerheden oer it bestriden fan guozzen. En trije kear is sa’n oerienkomst troch boere- of jagersorganisaasjes wer opsein. Foaral yn Fryslân is it ferset grut. GrienLinks-steatelid Retze van der Honing hat der gjin fertrouwen mear yn, dat se it noch iens wurde. “Wy binne hjir klear mei!”
Harkje hjir wat Retze seit oer it skeel op de radio fan de Omrop
Verder lezen

Verordening ganzenbeleid uitgesteld

WORKUM-BORDERCOLLIES-GANZEN VERJAGEN Met 20 stemmen voor en 19 tegen (inclusief GrienLinks) hebben Provinciale Staten op 27 november 2013 het vaststellen van een nieuwe verordening over het verjagen van ganzen een maand uitgesteld. Dit gebeurde na een flink aantal brieven van jagers, die protesteerden tegen de instelling van de rustperiode. Het uistel van het vaststellen van de verordening betekent dat de jacht op ganzen in november en december nog door mag gaan. Dit komt omdat de concept-tekst van de nieuwe verordening gaat uit van een verbod op de jacht op ganzen van november tot maart. Door de maand uitstel is dit al niet meer mogelijk.

Verder lezen

‘Gans in balans’ bijsturen is mislukt

WORKUM-BORDERCOLLIES-GANZEN VERJAGENDe provincie Fryslân gaat proberen het aantal ganzen binnen de Friese grenzen te beperken. De elf andere provincies doen dat ook, op basis van een akkoord tussen alle provincies en zeven betrokken organisaties die het feitelijke werk moeten doen. Dat gebeurt op een manier die de statenfractie van GrienLinks niet zint. “Wij willen het natuurvriendelijker, zowel voor de ganzen als voor de landbouw. Dat is helaas mislukt. Daarom hebben we tegen ‘Gans in balans’ gestemd”, zegt fractievoorzitter en woordvoerster Irona Groeneveld.

Met diverse moties, de meeste samen met SP en Friese Koers ingediend, probeerde GrienLinks het voorgestelde beleid bij te sturen. Ook steunde GrienLinks moties die dezelfde richting op gingen als die van GrienLinks, maar ook die haalden het niet.
Bij het stemmen over het ‘finale beslút’ bleek dat GrienLinks niet alleen stond in het eindoordeel. Ook SP, Friese Koers en D66 stemden tegen. Maar de ChristenUnie, met wie Groeneveld diverse moties samen had ingediend, stemde uiteindelijk in. Ook de overige partijen deden dat, zodat de notitie van gedeputeerde Johannes Kramer met een ruime meerderheid werd aangenomen: 37 voor, 7 tegen. Verder lezen