Ganzenaanpak zo snel mogelijk veranderen

Jan Atze Nicolai (GL) stemde voor het sneller evalueren van de ganzenaanpak dan het college voorstelde tijdens de Statenvergadering op 26/27 februari 2019. GrienLinks vindt dat het afschieten van 200.000 ganzen niet de oplossing van het probleem is. Jan Atze Nicolai: “We moeten deze aanpak zo snel mogelijk evalueren, zodat we dit probleem anders kunnen oplossen”. Helaas werd een voorstel – om de ganzenaanpak twee jaar eerder te evalueren dan in 2023 – met 1 stem verschil weggestemd.

Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter GrienLinks): “Het doodschieten van 200.000 ganzen vinden wij de kar achter de wagen spannen. De afgeschoten ganzen worden vervangen door ganzen van elders, wanneer het voedselaanbod hier hetzelfde blijft. Ganzen kunnen tenslotte vliegen. Wij geloven meer in maatregelen aan de voorkant, zoals een verandering van de heersende monocultuur. Er wordt hoofdzakelijk snelgroeiend, eiwitrijk raaigras gezaaid door de boeren. Daar zijn ganzen gek op. Meer diversiteit in grassen, meer evenwicht en balans brengen in diverse populaties en in landschap is wél het antwoord. Ook zijn wij voor een goede evaluatie om een goede, afgewogen beslissing te kunnen nemen over dit probleem. Wij kunnen niet voor deze (te lange) verlenging stemmen van een aanpak waar we het niet mee eens zijn.”

De overlast van ganzen
Boeren hebben last van veel gras etende ganzen op hun land. Dat is soms zoveel dat er geen grassprietje meer te vinden is op hun land. Dat is voor boeren een groot probleem. De ‘ganzenaanpak’ bestaat uit een aantal maatregelen: foerageergebieden aanwijzen (waar de boeren dan een vergoeding krijgen voor de vraatschade), een winterrust van vier maanden om de (beschermde) ganzen hun rust te geven (in 2017 door een meerderheid in de Staten ingekort naar twee maanden, onder hevig protest van de natuurorganisaties) en – tenslotte – het verjagen en doodschieten van (200.000) ganzen. Lees hier meer over de in 2017 vaststelde aanpak voor 2017-2020.

Volledige spreektekst van Jan Atze Nicolai zoals uitgesproken tijdens de Statenvergadering van 26/27 februari 2019:
“Voorzitter.
Wij gaan nu niet de discussie van enkele jaren geleden herhalen. Alleen onze conclusies zal ik nog kort in de herinnering roepen.

Wij hebben destijds tegen de ganzenaanpak gestemd, omdat wij niet geloven dat het afschieten van Ganzen de oplossing van het probleem is. Dat vinden wij eerder de kar achter de wagen spannen. De afgeschoten ganzen worden vervangen door ganzen van elders, wanneer het voedselaanbod hier hetzelfde blijft. Ganzen kunnen tenslotte vliegen.

Wij geloven meer in maatregelen aan de voorkant. Verandering van monocultuur. Verandering van landschap. Door meer diversiteit meer evenwicht en balans brengen in diverse populaties.

Ook zijn wij voor een goede evaluatie om tot ons inzicht te komen. Wij zullen daarom dit overwegende voor deze keer vrij pragmatisch tegen deze zaak aankijken.

Wij kunnen niet voor een verlenging stemmen van een aanpak waar we het niet mee eens zijn. Maar vermoedelijk stemt een meerderheid voor de verlenging. Wij zullen dan ook voor het voorstel van de SP/PvdA en PVV stemmen om de verlenging te beperken. Omdat ook wij willen proberen de verlenging te bekorten. Dat is het enige wat we nu kunnen doen.

Wij denken dat er nu al voldoende tijd is om tot een evaluatie te komen. En met een jaar extra is er zeker voldoende tijd.

Graag passen wij de ganzenaanpak aan op het moment dat er een evaluatie ligt.”