Debat over hard Rekenkamerrapport REC slapjes

zand erover Gedeputeerde Poepjes pakte het tijdens het debat over het snoeiharde Rekenkamerrapport over de milieuvergunning voor de REC handig aan. Ze kwam met het nieuws dat ze met het RIVM in gesprek was gegaan over een luchtonderzoek in Harlingen. De aandacht voor de kritiek van de Rekenkamer op het handelen van het provinciale bestuur bij de vergunningverlening werd daarmee door de gedeputeerde afgeleid. Dat de provincie wil bijdragen en meewerken aan een luchtonderzoek in Harlingen is goed nieuws. Dat was ook wat GrienLinks voor ogen heeft. Maar we willen (veel) meer. Hierover verderop meer.

Het debat eindigde met een motie van afkeuring Motie GL – motie van afkeuring NRK REC – PS 19 februari 2014 (2). De motie, ingediend door GrienLinks, SP en PVV, keurde het gevoerde beleid in de periode 2006-2010, af. Na wat discussie met de PvdA en ook het CDA (zij wilden een motie van treurnis indienen) werd de motie van afkeuring weggestemd in de Staten. Retze van der Honing:” Zo’n snoeihard rapport verdient een politiek oordeel van de Staten, dat blijft nu wat slapjes hangen in de marge. Dit debat rekent niet af met het verleden, maar dekt het toe.”

Verder lezen

GrienLinks wil excuses en herstelmaatregelen rond REC-dossier

sorry
Op woensdag 29 januari 2014 is het rapport van de Noordelijke Rekenkamer NRK-20131216-RECover het proces rond het verstrekken van de milieuvergunning aan de REC in Harlingen behandeld in de commissie Lan, Loft en Wetter van de Provinciale Staten. De vraag was of Gedeputeerde Staten juist had gehandeld bij de vergunningverlening.

Retze van der Honing, fractievoorzitter van GrienLinks: “De conclusies van de Rekenkamer zijn luid en duidelijk: nee, GS heeft niet zorgvuldig gehandeld, nee, ze hebben niet op vertrouwenwekkende manier met de burgers gecommuniceerd, nee, GS heeft Provinciale Staten niet, onvolledig of onjuist geïnformeerd en als klapstuk: ook de Raad van State is niet juist geïnformeerd. Daarnaast heeft GS op momenten dat er mogelijkheden waren om hun zogenaamde beoordelingsvrijheid te gebruiken, deze veel meer gebruikt in het voordeel van Omrin. Keiharde conclusies dus. Het openbaar bestuur heeft in dit dossier gefaald. Het vertrouwen van burgers in bestuurders is tot een nulpunt gedaald. Met de volksvertegenwoordiging is een loopje genomen. De Raad van State is misleid. Hier is sprake geweest van onbehoorlijk bestuur.
Lees hier de hele bijdrage van Retze van der Honing: bijdrage GrienLinks – Rapport Rekenkamer REC commisie 29 januari 2014

Hier de presentatie van het rapport door de Noordelijke Rekenkamer op 16 december 2013

Verder lezen

GrienLinks: wel onderzoek nodig naar soort bron van dioxine in eieren

kip Maandag bekend geworden resultaten van het onderzoek van de GGD naar het dioxinegehalte in eieren rond Harlingen bevestigen het eerder gehouden onderzoek van Toxicowatch. In sommige eieren is zelfs een hoger dioxinegehalte aangetroffen. Het resultaat is reden voor de GGD om een onderzoek onder ook andere hobbykippenhouders voor te stellen over heel Nederland. De gemeente Harlingen stelt echter op haar site dat onderzoek naar waar de dioxine vandaan komt (de bronnen) niet nodig is.

Retze van der Honing: ”Dat lijkt ons nu juist wél nodig. Navraag leert ons dat het technisch mogelijk is de ‘vingerafdruk’ van de dioxines heel nauwkeurig in beeld te krijgen en zo te kunnen nagaan van welke soort bron de dioxine komt. Waarom zou je dat niet willen weten? Wij roepen de gemeente Harlingen op om wél onderzoek te doen naar de herkomst van de dioxines in de eieren.

We hebben op 18 december 2013 in de Provinciale Staten gevraagd of GS zich wil inzetten voor een continumeting van dioxine in de uitstoot van de REC. We wachten nog op een antwoord van de gedeputeeerde. We vragen om samen met Harlingen en wellicht met het Rijk in beweging te komen. Als het gaat om een bedreiging van de volksgezondheid is een actieve opstelling van alle overheden wel het minst waar de burgers op moeten kunnen rekenen.”

GrienLinks vraagt naar continumeting dioxine uit de pijp van de REC

grli-bij-omrin.jpg GrienLinks Statenlid Retze van der Honing stelde tijdens de PS van 18 december 2013 een aantal mondelinge vragen over de mogelijkheid om continu in de uitstoot van de REC op dioxine te meten. Hij deed dit naar aanleiding van de onrust die is ontstaan rond het onderzoek van Abel Arkenbout bij eieren van hobbykippenhouders rond Harlingen. Hij stelde een zeer hoog dioxinegehalte in sommige van de eieren vast. De gemeente Harlingen heeft de GGD opdracht gegeven onderzoek te doen naar de dioxine in de eieren.

Van der Honing: “Ik wil eigenlijk dat de provincie, vanuit haar rol als milieuvergunningverstrekker en – handhaver, voor elkaar krijgt dat er een continumeting plaatsvindt op dioxine bij de REC. Wij vinden het – gezien de situatie – absoluut noodzakelijk dat er duidelijkheid is over wat er nu precies uit de pijp komt”

Verder lezen

GrienLinks: College had milieuvergunning REC kunnen weigeren

omrin.jpg Gedeputeerde Staten (GS) hebben burgers en Provinciale Staten (PS) niet of onvolledig geïnformeerd over de afwegingen van GS rond de milieuvergunningverlening aan de ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen. Maar óók hebben GS niet, onvolledige, of zelfs misleidende informatie aan de Raad van State en het ministerie van Economische Zaken verstrekt over zaken rond de REC. Dit leidt de Statenfractie van GrienLinks af uit het maandag 16 december 2013 uitgekomen rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de verstrekking van de milieuvergunning aan de REC.

Ook blijkt uit het rapport onomwonden dat GS de milieuvergunning op verschillende momenten had kunnen weigeren. Daarnaast stellen de onderzoekers dat GS geen gelijkwaardige afweging van belangen hebben gemaakt tijdens de vergunningsverleningprocedure. In verhouding heeft de juridische kant van de zaak (o.a. de mogelijkheid van claims van Omrin) veel zwaarder gewogen dan argumenten op het gebied van Natuur en Ruimtelijke Ordening. GS besloot daarnaast ook nog dat Omrin geen Natuurbeschermingswetvergunning hoefde te hebben, en dus ook geen alternatieve locaties voor de REC hoefde te beoordelen.

Lees hier het hele rapport van de Noordelijke Rekenkamer:
NRK-20131216-REC
Het rapport heeft als ondertitel: ‘As ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.’

Retze van der Honing: “Dit is volstrekt ongehoord. We hebben vanaf 2006 als fractie – samen met de burgers – bovenop dit dossier gezeten en op alle mogelijke manieren geprobeerd aan informatie te komen. We hebben op al deze punten die de Rekenkamer bekritiseert, vragen gesteld, een expertmeeting georganiseerd, interpellaties gehouden, zelfs een motie van wantrouwen ingediend. Maar GS zijn zeer ‘weigerachtig’ geweest ons en de burgers van informatie te voorzien.

Verder lezen