Stop zoutwinning!

saltlyts.jpgProvinciale Staten van Fryslân zijn eensluidend: stop met zoutwinning onder het vaste land van Fryslân, vanwege de onvoorspelbaarheid van de schade. GrienLinks stemde met een motie met die strekking woensdag 21 september ook in, maar voegde daar iets aan toe. Irona Groeneveld in een stemverklaring: “Wij zijn het niet eens met de opmerking van de gedeputeerde (de pas benoemde CDA-er Sietske Poepjes), dat er wel zout onder de Waddenzee gewonnen kan worden.”
Verder lezen

GrienLinks op bezoek in Harlingen

Woensdag 13 april bezocht de GrienLinks-statenfractie de GroenLinkse afdeling in Harlingen. Samen gingen ze op bezoek bij de Waddenvereniging. Er is gesproken over de zout- en gaswinning onder de Waddenzee en de afvalverbrander. Gezamenlijk werd vastgesteld dat zoutwinning onder land een uitgesloten zaak is vanwege de onacceptabele bodemdaling. Maar dat betekent niet, zoals Gedeputeerde Staten het voorstellen, dat het zout dan dús onder het Wad gewonnen moet worden.Verder lezen

GrienLinks tegen verruiming zoutwinning bij Frisia Zout

Persbericht, 8 januari 2010

saltlyts.jpg LEEUWARDEN – De GrienLinks-statenfractie is het oneens met de extra zoutwinning door Frisia Zout in Harlingen. Dit vanwege de risico’s van extra bodemdaling. Minister van der Hoeven heeft vorig jaar nog extra zoutwinning verboden vanwege de bodemdaling.
De fractie heeft het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân gevraagd, bij minister Van der Hoeven van Economische Zaken bezwaar aan te tekenen tegen de verruiming. Vragen aan het college

Minister Van der Hoeven vindt verkeersveiligheid en economische belangen op de korte termijn blijkbaar belangrijker dan de veiligheid van bewoners, bedrijven en waterhuishouding van Noordwest-Fryslân op de lange termijn, concludeert GrienLinks.
Bovendien werkt zout niet bij temperaturen beneden de min 6 graden Celsius. Scandinavië past dan ook geen zout toe om de wegen schoon te houden. Toch stort de economie van Scandinavië niet in.

Met andere woorden: het wordt tijd, serieus te zoeken naar minder milieubelastende alternatieven voor gladheidbestrijding. Weggebruikers moeten zich wellicht wat meer aan de natuur aanpassen, in plaats van de natuur aan de mens

Nog geen vergunning voor meer zoutwinning

saltlyts.jpg
GrienLinks: Over uitstel gas_ en zoutwinning: “Maak van uitstel afstel”

HARLINGEN/FRANEKER, 23 maart 2009 – Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) heeft op 19 maart besloten uitbreiding van gas- en zoutwinning in Noordwest-Fryslân uit te stellen in afwachting van nader onderzoek naar de bodemdaling. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht.
Verder lezen