GrienLinks wol Grien Boekje foar it Frysk

GrienLinks wol Grien Boekje foar it Frysk

Irona Groeneveld, fraksjefoarsitter fan GrienLinks, giet de útdaging oan dy’t Jan Schotanus yn de LC fan 8 april opsmiten hat oer in Fryske wurdlist, it Griene Boekje foar it Frysk. Sy freget Deputearre Steaten oft sy ek ree binne om de ferantwurdlikens te nimmen foar sa’n Grien Boekje. Groeneveld: “De Provinsjale Steaten hawwe ommers ek de offisjele Fryske stavering fan 1980 fêststeld. Dan kinne wy no ek noch wolris sjen nei hoe oft ús taal him sûnttiid ûntwikkele hat. Der is in soad ûndúdlikens oer hoe oft guon wurden eins skreaun wurde moatte. Wy wollle der wol wat oan dwaan. No DS noch.”

GL fragen Grien Boekje foar it Frysk dd 12042011

Het Frysk Festival is weer voorbij. Nu barst de discussie los

frysk-festival.png Het Frysk Festival is weer voorbij. Met veel berichtgeving in krant, op radio en tv hebben we goed kunnen volgen waar wat was en hoeveel mensen er kwamen. En wat waren er een hoop mooie dingen!

Nu barst de discussie los: te weinig bezoekers, dus moet het anders. Nou, dat wil ik nog wel eens zien. De provincie heeft subsidie verleend en daarbij gesteld dat op grond van een evaluatie bekeken zou worden of een volgende editie ook op subsidie kan rekenen. Gedeputeerde Jannewietske de Vries zal dus met een evaluatie naar de Staten komen. En dan zijn wij van de Staten aan de beurt en is er nog geen conclusie te trekken.

Gebaseerd op wat ik van het Frysk Festival heb meegekregen heb ik wel een aantal gedachten en die zal ik naast een evaluatie leggen
Verder lezen

GrienLinks tegen een groot theater in Sneek

theater.jpgGrienLinks tegen een groot theater in Sneek en vóór het Centrum van de Kunsten en de zomerprogrammering

Op de statenvergadering van 25 juni meldde Irona Groeneveld dat GrienLinks tégen 2 miljoen subsidie voor het theater in Sneek was (onderdeel van het Cultureel Kwartier). Ze vond andere onderdelen van het Cultureel Kwartier wel aantrekkelijk. “Het Centrum voor de Kunsten, prima, en ook de zomerprogrammering lijkt ons een hele goede zaak voor zowel het culturele als het toeristische aanbod. Maar deze 2 miljoen is alleen voor het theater, en een zó groot theater, nee, daar stemmen we niet voor.”
Verder lezen

GrienLinks: Terugtrekken Fries Museum maakt drijfzand Nieuw Zaailand steeds dieper

Het bericht dat het Fries Museum zich genoodzaakt ziet zich terug te trekken uit de samenwerkingsovereenkomst omdat de SNN-subsidie op de tocht staat, verontrust de statenfractie van GrienLinks. Fractievoorzitter Groeneveld: “Vanuit de provinciale organisatie klinkt het geluid dat – vrij vertaald – het de provincie niet raakt omdat zij geen partner is in de samenwerkingsovereenkomst. Maar we hebben wel € 5,5 miljoen cofinanciering beschikbaar gesteld. Wij willen weten wat deze ontwikkeling betekent voor de financiële risico’s. Bovendien hebben de Staten bij amendement heel veel voorwaarden verbonden aan het beschikbaar stellen van diverse subsidies. Ik wil ook weten hoe het College deze nieuwe situatie beoordeelt vanuit die voorwaarden.”

Volgens GrienLinks wordt het project Nieuw Zaailand door deze ontwikkeling alleen nog maar minder haalbaar. Groeneveld: “Al eerder heef mijn collega Theo van de Bles Zaailand drijfzand genoemd.” Zij doelt hiermee op de slechte onderbouwing van het stuk van de provincie en het ontbreken van een inhoudelijke visie op de ontwikkeling van musea in Fryslân.

» De schriftelijke vragen van Grienlinks aan Gedeputeerde Staten (GS) (DOC)
» Antwoorden op schriftelijke vragen inzake Nij Fries Museum (PDF)