Discussie vernieuwing Beginselprogramma GroenLinks

De werkgroep politiek café van de afdeling Groningen Stad organiseert iedere derde dinsdag van de maand een discussieavond. In sommige gevallen besteedt zij deze avond uit aan een andere werkgroep. Deze werkgroep heeft dan de vrije ruimte om de discussieavond in te richten. De werkgroep politiek café voorziet in de facilitaire voorzieningen. In dit kader organiseren twee landelijke werkgroepen op dinsdag 15 mei de volgende bijeenkomst.

Discussie vernieuwing Beginselprogramma GroenLinks

GLOBALISERINGSDEBATTEN
Introductie
GroenLinks streeft naar een vernieuwing van het Beginselprogramma (1992). Het nieuwe beginselprogramma zal in 2008 ter goedkeuring aan het congres worden voorgelegd. Ook op diverse internationale thema’s is een nieuwe of herziene GroenLinkse visie nodigVerder lezen

GrienLinks te groen

GrienLinks te groen

logozonder
Laatste nieuws coalitievorming: het is CDA, PvdA, ChristenUnie geworden. In de
eindrapportage-informateur.doc kun je lezen waarom het CDA en de PvdA voor de ChristenUnie
hebben gekozen en niet voor bijvoorbeeld, GrienLinks. Kort gezegd: wij waren te
groen. Genoeg te doen dus de komende periode……
Woensdagmiddag 9 mei vanaf 16.00 is er een openbaar debat over deze coalitie in het
nieuwe provinciehuis aan de Snekertrekweg.
Zie voor onze – uitgebreide- reactie Irona haar weblog

Laatste nieuws coalitievorming

4logo2.jpg

Laatste nieuws coalitievorming

Zoals jullie vast wel uit de media hebben meegekregen zijn we hier in Fryslân nog steeds bezig met coalitievorming. De onderhandelaars (en fracties) van CDA en de PvdA hebben samen een koersdocument geschreven. Het koersdocument is een opzetje voor het uiteindelijke coalitieakkoord. Een derde partij moet nog worden gezocht. Op woensdagmiddag 9 mei gaat de informateur (Hylkema) bekend maken welke partij hij geschikt vindt om aan te schuiven.
Verder lezen

NIEUWSBRIEF NR. 37 GRIENLINKS statenfractie Mei 2007

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Herinnering: ledenvergadering donderdag 10 mei 20.00 Sneek, voor adres zie hieronder. Van harte welkom!

Beste nieuwsbrieflezer,

Bij de start van deze nieuwe periode komt de politiek maar moeizaam op gang. Want het duurt oneindig lang tot we een college hebben. Jammer genoeg hebben we daar als GrienLinks niet veel invloed op. Het is vooral een kwestie van de PvdA en de CDA. Hieronder kun je het laatste nieuws lezen. Zie voor het allerlaatste nieuws op onze website of kom donderdag naar de ledenvergadering, dan hoor je het live! We nodigen je uit om vooral je tips over zaken die in jouw buurt spelen (en met provinciale politiek te maken hebben) aan ons door te geven. Help mee om GrienLinks zichtbaarder te maken!

Inhoud deze nieuwsbrief:

Verder lezen

Omrin. Kritiek van GrienLinks op afvalverbranding

GrienLinks over afval en afval verbranden aan de Waddenkust

omrin-plek.jpg

GrienLinks vindt ten eerste dat gemeenten zich in moeten zetten voor vermindering en betere scheiding van afval. En over de locatie van de afvalverbrander in Harlingen vindt GrienLinks: de koppeling met de zoutfabriek, de afstand tot de scheidingsinstallatie én de plek aan de Waddenkust pleiten niet voor de locatie in Harlingen. Alternatieven zouden moeten worden gezocht.

Verder lezen

PERSBERICHT-Bodemdaling door gaswinning

05-08-053-small.jpgNAM houdt waarschuwend rapport over bodemdaling Waddenzee achter.
GrienLinks: de politiek heeft zich zand in de ogen laten strooien.

Maandagavond in de uitzending van NOVA bleek dat de NAM over een rapport beschikt waarin staat dat de modellen over bodemdaling bij de gaswinning onder de Waddenzee toch niet zo betrouwbaar blijken. En dat het principe van “hand-aan-de-kraan” niet kan waarborgen dat de bodemdaling direct stopt. Ir. A. Houtenbos heeft dit rapport al eerder aan de NAM aangeboden, maar de NAM heeft ervoor gekozen dit niet in de openbaarheid te brengen.
Verder lezen