Begroting Provinciale Staten Fryslân 2008: Energie en duurzaamheid

foto: aanbieden-rapport-Powering-Profits

Hoe kan het NUON de komende decennia het meest duurzaam ernergie opwekken? Dat is de vraag die aan de orde wordt gesteld in de motie die gisteren werd aangenomen bij de behandeling van de begroting van Gedeputeerde Staten Fryslân. In het kader van de discussie hierover bood Irona Groeneveld het college het rapport Powering Profits (PDF) aan. Dit rapport, geschreven door Joseph Wilde-Ramsing en Tim Steinweg, onderzoekt de duurzaamheid van de energieopwekking in Nederland zoals die door energiemaatschapijen voor de komende tijd wordt gepland.

Een andere motie van GrienLinks riep op tot het schrijven van een notitie waarin ondermeer het beleid ten aanzien van duurzaam inkoopbeleid voor Provinciale Staten op een rij wordt gezet. Hoewel deze motie niet werd aangenomen heeft GrienLinks de toezegging gekregen dat deze, en andere ‘groene’ moties (met betrekking tot Kyoto en duurzame brandstoffen) in de ‘notitie duurzaamheid’ terug zullen komen.

Verder lezen

GrienLinks: neem geen risico’s met het Wad (ook niet voor 800 miljoen)

wad-verdoner.jpgGisteren deed de Raad van State uitspraak over de gaswinning onder het Wad. De NAM kan doorgaan met de winning. Theo van de Bles van GrienLinks: “Voor ons is dit een grote reden voor bezorgdheid. Wij willen dat er geen risico’s worden genomen met het Wad. Zelfs de Raad van State geeft in haar eigen uitspraak aan dat: “de wijze en mate van bodemdaling niet met volledige zekerheid kunnen worden voorspeld.” Doe het dan niet. Dat het Waddenfonds van 800 miljoen als een soort wisselgeld wordt gebruikt, geeft ons een hele vieze smaak in de mond. Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld dat GS – blijkbaar dit keer unaniem in tegenstelling tot het vorige college – haar blijdschap uitspreekt over deze uitspraak.”

NIEUWSBRIEF NR. 38 GRIENLINKS statenfractie Juni 2007

nieuwsbrief

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Het nieuwe college is inmiddels geinstalleerd en heeft op 27 juni haar eerste Statenvergadering meegemaakt. Het formeren van dit College had nogal wat voeten in de aarde. Over de benodigde chemie en gekwetste ego’s als gevolg daarvan heeft iedereen vast van alles in de media meegekregen. Hieronder geven we kort onze reactie op de inhoud en de vorming van het nieuwe College. Tegelijkertijd speelde het debat over Bouwurk. Lees en trek uw conclusies.

Verder is er een oproep van Frank Petersen, lid van het landelijk panel “Strategie” en bestuurslid van GrienLinks Fryslân, aan alle leden om mee te denken over de toekomst van GroenLinks. Grijp je kans! Op 15 en 16 september is er een landelijk debatweekend over dit onderwerp. Zie ook de landelijke website van Groenlinks: Toekomst GroenLinks.

En dan is het nu bijna echt zomer én vakantie. We wensen iedereen een goede zomer. De fractie zit niet helemaal stil, we blijven bereikbaar, maar doen wel langzaam aan tot 29 augustus.
Verder lezen

Bodemdaling waddenzee

Onderstaand oud persbericht is weer actueel door de behandeling dinsdag j.l. door de Raad van State

* NAM houdt waarschuwend rapport over bodemdaling Waddenzee achter
* GrienLinks: de politiek heeft zich zand in de ogen laten strooien

Maandagavond in de uitzending van NOVA bleek dat de NAM over een rapport beschikt waarin staat dat de modellen over bodemdaling bij de gaswinning onder de Waddenzee toch niet zo betrouwbaar blijken.Verder lezen

NIEUWSBRIEF NR. 37 GRIENLINKS statenfractie Mei 2007

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Herinnering: ledenvergadering donderdag 10 mei 20.00 Sneek, voor adres zie hieronder. Van harte welkom!

Beste nieuwsbrieflezer,

Bij de start van deze nieuwe periode komt de politiek maar moeizaam op gang. Want het duurt oneindig lang tot we een college hebben. Jammer genoeg hebben we daar als GrienLinks niet veel invloed op. Het is vooral een kwestie van de PvdA en de CDA. Hieronder kun je het laatste nieuws lezen. Zie voor het allerlaatste nieuws op onze website of kom donderdag naar de ledenvergadering, dan hoor je het live! We nodigen je uit om vooral je tips over zaken die in jouw buurt spelen (en met provinciale politiek te maken hebben) aan ons door te geven. Help mee om GrienLinks zichtbaarder te maken!

Inhoud deze nieuwsbrief:

Verder lezen