Schriftelijke vragen over impact besluiten over ganzenbeleid voor natuur

Na afloop van de Statenvergadering van 20 maart jl. bestonden er bij de Statenfracties van PvdA, GrienLinks, SP, PvdD en D66 nog een aantal schriftelijke vragen over de gevolgen van de aangenomen moties en amendementen betreffende het gewijzigde ganzenbeleid. De vraagstellers zouden een helder en volledig inzicht willen hebben betreffende de impact en uiteindelijke koers van het nieuwe ganzenbeleid.

De partijen stellen dat de Staten nu voor tien jaar ganzenbeleid hebben vastgesteld waar vier amendementen en tien moties een meerderheid van de stemmen hebben gekregen. Al deze amendementen en moties hebben inhoudelijke en/of financiële consequenties, en lijken soms tegenstrijdig met elkaar te zijn. Deze veertien besluiten hebben echter wel ingrijpende gevolgen voor het vastgestelde ganzenbeleid.
Het is voor de vraagstellers onduidelijk hoe het uiteindelijke ganzenbeleid eruit is komen te zien, maar ook wat de gevolgen zijn van het totaalplaatje aan aangenomen moties en amendementen. Met name de financiële consequenties voor de uitvoering van het NNN en de gevolgen voor de planning
daarvan roepen vragen op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *