Geen gentechlandbouw in Fryslân

PERSBERICHT

GrienLinks amendement krijgt ruime meerderheid

LEEUWARDEN – De Friese Provinciale Staten besloten vandaag dat er nu geen ruimte is voor genetisch gemodificeerde landbouw in Fryslân. Het is voor het eerst in Nederland, dat een provincie zich uitspreekt tegen gentechlandbouw. Hiertoe werd besloten op initiatief van GrienLinks (de Friese Statenfractie van GroenLinks). Het voorstel werd mee ingediend door SP en PvdA. Het initiatief kon bij de stemmingen vandaag rekenen op een ruime meerderheid in de Friese staten.
Meer hierover:

Tekst van het amendement

Friesland, prominente plek biologische landbouw

PERSBERICHT
LEEUWARDEN, 26 januari – Provinciale Staten van Fryslân erkenden vandaag volmondig het belang van de biologische landbouw in deze agrarische provincie. Met een ruime meerderheid, alleen VVD en CDA stemden tegen, werd de rol van de biologische landbouw als kraamkamer voor innovatie en bewustwording volledig erkend en een terechte plek gegeven in de Friese landbouwplannen voor 2011-2013. Een voorstel daartoe van GrienLinks werd mede ingediend door SP en PvdA en behaalde uiteindelijk de noodzakelijke meerderheid.
Meer hierover:
Fryslan – prominente plek voor biologische landbouw

GrienLinks pleit voor erkenning biologische landbouw in landbouwagenda

Op woensdagmorgen 8 december is de landbouwagenda van de provincie in de commissie LLW behandeld. GrienLinks heeft zich hierbij hard gemaakt voor erkenning van de positie van biologische landbouw.

Irona Groeneveld vroeg de Gedeputeerde: “In Groningen stellen GS: “Ook op het gebied van duurzaamheid moet de biologische landbouw een voorloper blijven en kennis ontwikkelen die ook in de gangbare landbouw van toepassing kan zijn”. Waarom kiezen GS in Fryslân ook niet voor deze positie van de biologische landbouw? “

De Gedeputeerde wilde daar geen toezeggingen op doen. Lees HIER Irona’s bijdrage.

Verder lezen

GroenLinks en de megastallen

contrast GroenLinks Tweede Kamerlid Tofik Dibi gaat in april een landelijk verbod op megastallen voorstellen. Hij verwacht hiervoor een meerderheid van stemmen te krijgen.
Onze fractie heeft al eerder aan Gedeputeerde Konst een onderzoek uit Noord Holland aangeboden, dat gaat over de vraag of Provinciale Staten in de structuurvisie uitspraken mogen doen over intensieve veehouderij en megastallen. Volgens dat onderzoek – uitgevoerd door BRO – mogen Provinciale Staten dergelijke uitspraken doen.
Een landelijk verbod op megastallen is natuurlijk heel helder. En goed voor dieren, mensen en milieu. Bovendien is de melkveehouderij met schaalvergroting in 30 jaar niets opgeschoten, volgens de LTO.

GroenLinks bezoekt boer Wietse

start de film

Afgelopen zaterdag zijn wij op uitnodiging van GroenLinks Weststellingwerf, meegegaan op werkbezoek bij boer Wietse. Wietse Spijksma is natuurlijk bekend van het programma “Boer zoekt vrouw”. Ik was benieuwd hoe Wietse zijn toekomst ziet – als boer, de provincie gaat niet over zijn relatie met Neeltje 😉 Het was een erg leuk en interessant bezoek. Goed idee van lijsttrekker Gertrud van Leeuwen
Verder lezen

Grootschalige landbouw in Fryslân

sfv_logo Opmerkingen Irona Groeneveld bij de nota Standpuntbepaling Grootschalige landbouw in Fryslân, tbv cie LLW 27/01/2010
De nota schaalvergroting gaat uit van het gegeven dat boeren een schaalsprong maken en bekijkt vervolgens hoe dat ingepast kan worden. De rest van de nota is een technische uitwerking van dat gegeven. Het is verleidelijk om op ieder aspect van deze nota in te gaan, daar krijgen we wel een avond mee vol.

Maar, voorzitter: dat leidt “mooi” af van de kernvraag waar het over moet gaan:

Wij vinden dat hier aan vooraf nog een andere afweging moet gaan: wat vindt de provincie van grootschalige/intensieve veehouderij?

weide-met-koeien

Verder lezen