GrienLinks stelt vragen aan college: duidelijkheid over vliegverkeer boven Fryslân na brief van minister

Elsa van der Hoek stelde op 30 april 2019 schriftelijke vragen aan het college over de brief van de minister over de herziening van het luchtruim in verband met Lelystad Airport: “Wat nu speelt is dat de minister via de ‘Startbeslissing programma luchtruimherziening’ ineens aangeeft dat er toch in de lagen van Schiphol en defensie gevlogen kan worden, zodat de vluchten hoger kunnen. Het is ons een raadsel waarom dat nu ineens wel kan. Ook wordt er in de startbeslissing gesproken over het inpassen van een militair oefengebied in het noorden. Waar in het noorden is niet duidelijk, maar vanwege de vliegbasis zou dat in Fryslân kunnen zijn.

Het is duidelijk dat rond de vliegbasis geen plek is voor meer vliegbewegingen met bijbehorend geluid. Wij willen graag weten wat het college weet van deze verplaatsing van militaire vliegbewegingen naar het noorden, waar dat oefengebied zou komen, wat ze daarvan vinden, hoe het precies zit met de laagvliegroutes na deze kamerbrief en of het college is betrokken bij deze – nieuwe – voorstellen.”

De GrienLinks-fractie is tegen de opening van de luchthaven Lelystad en vindt meer vliegverkeer zeer onwenselijk vanwege onder meer geluidsoverlast, overlast voor het klimaat (o.a. CO2 uitstoot), gezondheid (o.a. fijnstof) en risico op vogelbotsingen. Geluidsoverlast van laagvliegroutes raakt ook stilte- en natuurgebieden. De fractie vindt dat op zijn minst het luchtruim eerst opnieuw ingedeeld moet worden als het vliegveld toch geopend wordt. Het luchtruim had al veel eerder heringedeeld zullen worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Motie in de Staten aangenomen voor herindeling
In de Staten is in januari 2018 op initiatief van GrienLinks een motie aangenomen om bij de minister aan te dringen op eerst herindelen van het luchtruim en daarna pas Lelystad Airport te openen.

Vragen gesteld over geluidsoverlast vliegbasis
In 2017 en in 2018 zijn er door de GrienLinks Statenfractie vragen gesteld over de geluidsoverlast van de straaljagers van de vliegbasis Leeuwarden. Zie hier meer daarover.

Zienswijze ingediend over Lelystad Airport
In april 2019 heeft Matthijs Sikkes-van den Berg (GrienLinks) een zienswijze ingediend over de geactualiseerde MER (Milieu Effect Rapportage) over Lelystad Airport.

Achtergrond
Er zijn verschillende indelingen/lagen in het luchtruim. Het militaire vliegverkeer zit op een bepaalde hoogte en het Schipholverkeer ook. Omdat beide lagen al erg druk zijn, moesten de vluchten van Lelystad daaronder gaan plaatsvinden. Vandaar dat er laag gevlogen zou moeten worden, wat tot geluidsoverlast en risico’s op vogelbotsingen leidt. Daar vindt veel protest tegen plaats. Lees hier een artikel uit de Leeuwarder Courant over de bezwaren van de actiegroepen. Vandaar dat het luchtruim opnieuw ingedeeld moet worden, zodat er hoger gevlogen kan worden.

Al geruime tijd leven er zorgen rond Lelystad Airport, zoals de gevonden fouten in de geluidsberekeningen, de te verwachten toename van CO2 en fijnstof, mogelijke overlast van de (laag)vliegroutes en het risico op vogelbotsingen. De Friese Staten hebben een motie aangenomen in januari 2018 waarin de minister wordt verzocht alvorens het vliegveld te openen het luchtruim opnieuw in te delen. Dit was vanwege de zogenaamde laagvliegroutes, die ontstonden omdat de vliegtuigen van en naar Lelystad zowel onder het militaire luchtruim als onder het Schipholverkeer door zou moeten vliegen. Op 18 april 2019 is echter de Startbeslissing voor het programma Luchtruimherziening verschenen. Daarin is het uitgangspunt losgelaten dat er geen interferentie met Schiphol-verkeer mag zijn. Ook staat daarin de maatregel dat er standaard gebruik gemaakt mag worden van luchtruim dat primair is ingericht voor de afhandeling van militair verkeer.

Bovendien wordt gesproken over het inpassen van een militair oefengebied (onder andere voor de F-35) in het noorden van Nederland, mede vanwege het eventueel onderdeel worden van internationaal oefengebied. Eerder werd al bekend dat voor het oefenen met de F35’s en de Reaper-drones die naar vliegbasis Leeuwarden komen voldoende (dus meer) oefenruimte nodig is.