Moties bij de begroting Provinciale Staten 2008

1. Na verwijdering van het item van de kolencentrale.
2. Ondanks de toezegging wegens steun CU en SP toch in stemming gebracht (en afgewezen).
3. De motie zelf is afgewezen: alleen SP, GL en FNP stemden voor.
4. Gestemd voor verhoging van de opcenten. De fractie: ‘… vervolgens hebben we voor verhoging van de opcenten gestemd omdat de naar ons idee overbodige wegen zoals Centrale As, N381 en NW Tangent wel aangelegd gaan worden: meerderheid van de staten is ervoor. Moet geld voor zijn, dus dan de opcenten omhoog, anders moet er op andere onderdelen, zoals cultuur en welzijn bijvoorbeeld, bezuinigd gaan worden.’

De strijd voor de Zuiderzeelijn: Pleegt het kabinet landverraad?

Woensdag 7 november neemt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat een besluit over het wel of niet doorgaan met de Zuiderzeelijn, is de verwachting.

foto Jan Langenkamp, statenlid GroenLinks Drente

Dinsdag 30 oktober was er een extra, gecombineerde bijeenkomst van de Provinciale Staten van Groningen, Drenthe en Fryslân in het tijdelijke Provinsjehûs van Fryslân in Leeuwarden. GroenLinks-statenlid Jan Langenkamp was één van de motors achter deze bijeenkomst, Aanleiding was de dreiging van het schrappen van de Zuiderzeelijn.
Hier de bijdrage van Jan Langenkamp op 30 oktober.

Verder lezen

Oproep van GrienLinks: “Provincie Fryslân, maak u zelf voor 2012 CO2-neutraal”

blanken-lagendijk.jpg

De organisatie van het provinciaal bestuur van Fryslân moet het goede voorbeeld geven op het gebied van energiebesparing en toepassing van schone energie. “De organisatie dient nog vóór 2012 ‘CO2-neutraal’ te worden”. Die oproep deed een dertigtal aanwezigen donderdagavond 11 oktober aan het eind van een debat van GrienLinks Fryslân in Leeuwarden over kolencentrales versus andere vormen van energieproductie.

Lees de oproep »
Verder lezen

Nieuwsbrief NR. 39 GRIENLINKS statenfractie September 2007

Beste nieuwsbrieflezer,

Het is herfst en we zijn volop begonnen. U ook? Omdat GrienLinks nu nog maar twee statenleden heeft, moeten we – nog meer dan voorheen – keuzes maken in waar we onze energie op inzetten. Gelukkig hebben we weer een nieuw commissielid: Johanna Welfing, die ons komt versterken. Ook zijn er verschillende mensen die ons op de achtergrond ondersteunen, op een voor hen interessant onderwerp. Als je het leuk vindt, kun jij dat ook doen. De komende tijd staan vooral WATER, ENERGIE en LANDBOUW in de aandacht. Maar ook mensen die enthousiast worden van bv. een begroting lezen, discussies over armoedebestrijding of herindeling van gemeenten, zijn van harte welkom.

Ook reacties op de nieuwsbrieven vinden we erg leuk. We hopen dat je – als je aanleiding ziet – de moeite wilt nemen ons een bericht te sturen. Alvast bedankt!

Vriendelijke groeten,

Irona Groeneveld, fractievoorzitter (blog)
Theo van de Bles, statenlid
Johanna Welfing, commissielid
Gerrit van der Meer, fractiemedewerker
Sanne van Wees, fractiemedewerker

INHOUD deze nieuwsbrief:

Verder lezen

Connexxion in de fout?

conn.jpg

GRIENLINKS-PERSBERICHT – 13 september 2007

Leeuwarden – Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de veiligheid van de Frysker-bussen en naar de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs van Connexxion. Dit stelt de statenfractie van GrienLinks voor aan het College van Gedeputeerde Staten (GS).

Aanleiding is een brief van FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond, 10 september gestuurd aan de directie van Connexxion, waarin negen punten van kritiek van kaderleden van beide bonden aan de orde komen.

Verder lezen

GrienLinks: Galema zeurt bij NUON

Gedeputeerde Galema moet in de aandeelhoudersvergadering niet zeuren over verkoop van aandelen, maar zich sterk maken voor schone energie.

steenk.jpg

Dat vindt de statenfractie van GrienLinks. Fractievoorzitter Groeneveld: “Het is
niet te geloven dat de Gedeputeerde veranderingen aangrijpt om zo snel mogelijk van de aandelen af te komen. Er staan grote beslissingen op het spel, bijvoorbeeld het plan voor 5 kolen(vergas)centrales. Maak gebruik van je positie als aandeelhouder.
En doe dat samen met andere provincies.”

Half augustus vroeg GrienLinks het College al om als aandeelhouder aan te dringen op een investeringsplan voor duurzame energieopwekking en het ongedaan maken van huidige plannen voor de kolencentrales.
Die schriftelijke vragen zijn nog niet beantwoord.