Sanne van Wees krijgt Respons wisselprijs

SANNE
Op vrijdag 30 oktober ontving Sanne van Wees uit handen van Harry van der Snee de Respons wisseltrofee. Stichting Respons reikt die trofee ieder jaar uit aan een persoon die veel voor het werk van Respons heeft betekend. Informatie opdiepen, op een rij zetten, contact houden, mensen bewerken, voorstellen doen; Sannes werk is erg belangrijk geweest voor de behandeling van het onderwerp noodopvang in Provinciale Staten.

De wisseltrofee is een kunstwerkje; een deel van een berkenstam, met 4 figuren er op. Voeg je de drie delen samen, dan heb je een groep. Noodopvang, het opkomen voor asielzoekers, doe je nooit alleen. Sanne gaf in haar reactie aan, dat zij de trofee graag wil delen met alle vrijwilligers die het zware werk doen van het opvangen en begeleiden van mensen die tussen de wal en het schip vallen.
Verder lezen

GL kreeg Albayrak naar Fryslân

Albayrak1 Staatssecretaris Albayrak is maandag 19 oktober in Fryslan geweest om te komen praten over ‘de Friese aanpak’ van de noodopvang van (ex)asielzoekers. Het was een besloten gesprek tussen de woordvoerders van de politieke partijen in de Staten en vertegenwoordigers van de Vereniging van Friese Gemeenten. Albayrak was uitgenodigd door de Staten in een brief die (samen met een gift van 40.000 euro voor de noodopvang in Fryslan) is vastgesteld in de staten van 24 juni 2009. Het initiatief hiervoor was genomen door de GrienLinks statenfractie.
De woordvoerder van GrienLinks heeft een aantal zaken genoteerd uit de mond van Albayrak:

* Zij heeft in Friesland 159 dossiers
* Ze wil de zaak pragmatisch benaderen
* Haar inzet is dat gemeente, Dienst Terugkeer & Vertrek en IND elkaar vinden op het niveau van de individuele dossiers
* Als iets niet loopt, dan mag VFG / gemeente bellen naar Albayrak / justitie
* Albayrak erkent dat Fryslân een grote rol heeft gespeeld bij het zichtbaar maken van de gaten in de wetgeving en de problematiek van de noodopvang, door de Friese aanpak. Ook is er de bereidheid in Fryslân om mee te werken aan de oplossing.
* Albayrak vond het goed dat dit gesprek plaatsvond, met zowel provincie als Friese gemeenten aan tafel. Ze zou dat in meer provincies willen.
Voor een uitgebreid verslag zie Irona’s weblog.
Artikel in het Fries Dagblad hierover

Nieuwsbrief Nummer 52 statenfractie GrienLinks Fryslân September 2009

Inhoud:

Berichten van het bestuur

Beste nieuwsbrieflezer,

En het was een hete zomer. Voor ons gevoel dan. Want normaal is het erg rustig in het reces in de politiek, dit jaar ging het in juli gewoon door. Zie vooral het stukje over de REC….

Maar in augustus werden we ook verrast door de berichtgeving over ‘New York’. Tot onze grote verbazing sprong de landelijke pers (van ANP tot de Telegraaf) op het bericht in de Leeuwarder Courant dat GrienLinks niet meewilde naar de viering New York 400 jaar. De naweeën zijn nog steeds voelbaar. Meer hierover verderop in de nieuwsbrief.

En in deze nieuwsbrief meer over de eerste statenvergadering in september.

Als u ook iets vindt: we zijn erg benieuwd, laat het ons vooral horen. Tenslotte zitten we voor u in de Staten. Zie ook onze website: www.grienlinks.nl.

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (Statenleden)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

GroenLinksers bij de manifestatie tegen de REC 5 september 2009 in Harlingen.

V.l.n.r. Bas Gerdingh (raadslid Bolsward) Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden), Oene Hofman (bestuur GL Harlingen)

Verder lezen

Retze van der Honing: “Slûs fan Starum net te djoer meitsje!”

johanfriso-sluis
Yn de drokste seizoentiid – de trije wiken fan de noardlike boufakfakânsje – wachtsje boatsjefarders dy’t troch de slûs fan Starum wolle, soms mear as fjouwer oeren, ear’t se fan de Iselmar ôf Fryslân yn farre kinne, of oarsom, de Iselmar op kinne. Dat der dêrom sawol foar de skutkapasiteit as foar de feiligens útwreiding fan de slûs nedich is, dat ûnderskriuwt GrienLinks-steatelid Retze van der Honing, sei er 16 septimber yn de gearkomste fan Provinsjale Steaten. Verder lezen

“Tracé Haak bij Leeuwarden heroverwegen”

De ‘Haak van Leeuwarden’ heeft een ontwerptracé dat dwars door zeldzaam goed weidevogelland loopt. Provinciale Staten hebben er woensdag 16 september 2009 niettemin opnieuw mee ingestemd. Dit ondanks verzet van de statenfractie van GrienLinks. Irona Groeneveld had zich daarbij laten inspireren door maar liefst drie nieuwe feiten:
Verder lezen

GroenLinks in Noord-Nederland verdiept zich in duurzame energie

greenpeacekolen.png
Gert-Jan Swaving is programmamanager (duurzame) energie bij de provincie Groningen. Hij vertelde vrijdagmiddag 11 september een groepje GroenLinksers uit Noord-Nederland over zijn werk, in het kantoor van GroenLinks in Groningen-stad aan de Coehoornsingel. Dat werk is vooral een kwestie van veel lobbyen voor duurzame(re) energie, zo bleek uit zijn gloedvolle betoog. Dat gaat niet altijd even makkelijk, erkende Swaving. Een paar keer deed hij zelfs de uitspraak: “Als je zulke vrienden hebt, dan heb je geen vijanden nodig!” Zonder namen te noemen.
Verder lezen