Kritisch rapport verdwenen in diepe lade?

omrin.jpgDe GrienLinks Statenfractie volgt de ontwikkelingen rond de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen al vanaf 2007 kritisch. Het laatste jaar rijzen er bij onze fractie met name vragen over de wijze waarop het College van Gedeputeerde Staten omgaat met informatie naar burgers en Provinciale Staten. Antwoorden van het College op vragen van GrienLinks blijven onbevredigend. En daarnaast blijkt, dat feiten en documenten de antwoorden van GS tegenspreken. GrienLinks wil absolute duidelijkheid bij de evaluatie die het College gaat opstellen.
Schriftelijke vragen aan het college over het doodzwijgen van het zeer kritische rapport van een onderzoeksbureau.
Verder lezen

GrienLinks wil opheldering over plannen Sportstad Heerenveen

hveenOnderstaand persbericht en schriftelijke vragen van de GrienLinks statenfractie gaan over de betrokkenheid van het college bij de ontwikkeling van Sportstad Heerenveen. De vragen gaan over het uitvoeren van een aangenomen motie in de statenvergadering van 13 mei 2009 waarin gevraagd wordt om een kaderstellende notitie over de ontwikkeling van Sportstad Heerenveen. Retze van der Honing: “En nu lees ik in de krant dat er een voorstel in november aangeboden wordt. Waar is de notitie van het college voor PS? Met welk mandaat voert het college de onderhandelingen?”
Verder lezen

GrienLinks: ‘Provincie moet sturing geven aan proces gemeentelijke herindeling’

PERSBERICHT

gemeente.pngKiezen of Knoeien?

Leeuwarden – De Statenfractie van GrienLinks vindt dat de provincie een actieve rol moet spelen in het gemeentelijke herindelingsproces in Fryslan. De fractie komt tot die conclusie mede naar aanleiding van het fusieonderzoek tussen de gemeenten Heerenveen en Smallingerland. In de media werd gesproken over een ‘bestuurlijke meesterzet’. GrienLinks deelt die kwalificatie niet.Verder lezen

“GrienLinks blijft hameren op duidelijkheid over de REC”

De Statenfractie van GrienLinks heeft sinds maart 2009 gevraagd om duidelijkheid over de wijze waarop de risico’s van de afvaloven REC bij Harlingen zijn getoetst door Gedeputeerde Staten. GrienLinks wil vooral weten waarom precies de betreffende zienswijzen over de uitstootrisico’s ongegrond zijn verklaard. We zijn nu bijna acht maanden verder, maar nog steeds is er volgens GrienLinks geen volledige helderheid over hoe die uitstootrisico’s precies zijn getoetst. Verder lezen