Ganzenaanpak zo snel mogelijk veranderen

Jan Atze Nicolai (GL) stemde voor het sneller evalueren van de ganzenaanpak dan het college voorstelde tijdens de Statenvergadering op 26/27 februari 2019. GrienLinks vindt dat het afschieten van 200.000 ganzen niet de oplossing van het probleem is. Jan Atze Nicolai: “We moeten deze aanpak zo snel mogelijk evalueren, zodat we dit probleem anders kunnen oplossen”. Helaas werd een voorstel – om de ganzenaanpak twee jaar eerder te evalueren dan in 2023 – met 1 stem verschil weggestemd. Verder lezen

Het is nu tijd voor verandering

“De klimaatverandering begint in onze achtertuin. We staan voor grote veranderingen, lokaal, regionaal en (inter)nationaal. Veel mensen lijken de immense impact van de klimaatverandering niet te beseffen. Om de gevolgen tegen te gaan moeten we wat doen. Het is tijd voor verandering”, zei Jan Atze Nicolai, fractievoorzitter van GrienLinks bij de behandeling van de begroting voor 2019 op woensdag 14 november 2018, “Want er is geen reserve-exemplaar van onze planeet aanwezig.”
Verder lezen

Stevige inzet nodig voor een echt groene samenleving

De donuteconomie van Kate Raworth
“Er is een stevige inzet nodig om daadwerkelijk de omslag te maken naar een groene samenleving. In de omgevingsvisie geven we aan welke kant we uitwillen met Fryslân. Dit is onze kans om die omslag concreet in te zetten. Daarom moet in de omgevingsvisie het primaat bij de ecologie liggen, bij het herstel van de biodiversiteit, en niet bij de economie.” Dit zei net geinstalleerd GrienLinks Statenlid Jan Atze Nicolai op 26 september 2018 bij het bespreken van het zogenaamde ‘koersdocument’ voor de (ontwerp)omgevingsvisie.
Verder lezen

Gevolgen klimaatakkoord

2015parijs Op 12 december 2015 werd in Parijs door 195 landen het historische ‘Klimaatakkoord’ ondertekend. Bas Eickhout (de GroenLinks Europarlementariër) becommentarieert dit (nogal ingewikkeld geschreven) Klimaatakkoord in tien vragen en antwoorden.

Op de Statenvergadering van 16 december 2015 diende Retze van der Honing een Motie vreemd GrienLinks PS 16 december 2015 – Klimaatakkoord in, om te kijken wat we in Friesland kunnen doen om onze bijdrage te verhogen aan het tegengaan van de klimaatverandering. Helaas stemden de coalitiepartijen CDA, VVD, SP en FNP (plus PVV en Eizema) tegen deze motie. Hij werd niet aangenomen.
“Een gemiste kans,” zei Retze van der Honing, “want het is nu alle hens aan dek om de klimaatverandering tegen te gaan. We komen er niet met de houding van ‘we doen al genoeg’.”

summit Retweet GrienLinks

Minder fleis ite is goed foar minske en miljeu

gezond In oprop om faker fegetarysk iten beskikber te stellen yn it ‘bedriuwsrestaurant’ fan it Provinsjehûs én foar de ‘bûtentsjinst’, hat steatelid Retze van der Honing (GrienLinks) woansdei 16 desimber 2015 omearme. Minder fleis ite is net allinne sûn foar minsken, mar ek foar it miljeu. “Minder fee draacht by oan minder útstjit fan CO2 en methaan en remmet sa de klimaatferoaring”, neffens Van der Honing.Verder lezen