Biodiversiteit: zoemende bijen en gravende wormen

GrienLinks is blij met het Provinciaal programma om de biodiversiteit in Fryslân te herstellen. Wel vinden we dat er in het programma ook aandacht gegeven moet worden aan bestuivende insecten en de gezondheid van onze bodem. In een motie vroeg Jochem Knol in het debat op 26 mei 2021 om die in een graadmeter voor het herstel van biodiversiteit op te nemen. Ook vroeg hij om hiaten in de groenblauwe dooradering op te sporen en een plan te maken om die op te lossen.
Verder lezen

Schoorvoetend voor een kleine stap in het veenweidedossier

“De opgave voor de mensen die in het veenweidegebied wonen en werken én voor de natuur is groot. Als we niets doen verdwijnt het veen en blijft uiteindelijk een nauwelijks te beheren vlakte over. Pompen tot we er bij neervallen, natuurgebieden die verdrogen en huizen en wegen waarvan de funderingen wegzakken. Mijn generatie heeft van de schat die het veen herbergt geprofiteerd, maar het was indrukwekkend hoe bij de hoorzittingen jongeren van de klimaatcoalitie op ons een beroep deden om nu echte keuzes te maken. Verder lezen

GrienLinks stemt tegen faunabeleid

De GrienLinksfractie stemde op 26 mei 2021 tégen de nota ‘Faunabeleid Fryslân’. Jochem Knol: “Het doden van dieren (..) is bij velen omstreden. Zorg voor onze leefomgeving vraagt goede afwegingen. De een noemt dat rentmeesterschap, de ander zorg voor alles wat groeit en bloeit. Deze afwegingen vinden we in de nota niet terug. Eigenlijk is het alleen een opsomming van wat er gebeurt en wat er in de wet staat.”Verder lezen

Geen kabel onder Schiermonnikoog en het Wad

“Wij willen niet dat Tennet de kabel van het windpark op zee dwars door Schiermonnikoog en het Wad legt. Daarvoor moeten er meerdere malen diepe geulen van acht meter(!) worden gegraven door dit Natura-2000 gebied. Het is onbegrijpelijk dat de Waddenzee op deze manier zou worden aangetast,” zegt Jochem Knol. Hij stelt samen met D66, SP en PvdD vragen aan het college van Fryslân hierover. Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân mei 2021

Van saai naar ‘hot’! De provincie beslist steeds meer over grote maatschappelijke zaken. Zo ook in de Statenvergadering in mei. Klimaat, biodiversiteit, de energietransitie, het verhogen van het waterpeil in de veenweidegebieden en het al dan niet doodmaken van dieren stonden allemaal op de agenda. Jochem Knol schreef een column over een diersoort waar zelfs GroenLinksers een dilemma over voelen opkomen: slakken.

Ook meepraten? Doe mee!

In mei op de agenda:

 • Schoorvoetend vóór een kleine stap in het veenweidedossier
 • GrienLinks stemt tégen het faunabeleid
 • Zoemende bijen en gravende wormen
 • Energietransitie (RES 1.0): eruit halen wat er in zit
 • oe gaan we in Fryslân met het klimaat om?

En er zijn door GL schriftelijke vragen gesteld over:

 • thermisch gereinigde grond
 • Thialf en wie dat moet betalen
 • het effect van stikstof op de natuur in Fryslân
 • de mestvergister in Wijnjewoude
 • de kabel die Tennet dwars door het Wad wil leggen
 • de vervuiling van een gasbooreiland in de Noordzee en vergunningen andere gaswinningen (Ternaard en Burgum)

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Vragen over mestvergister in Wijnjewoude

Charda Kuipers: “In de gemeente Opsterland blijkt dat WEN (Wenjewoude Energie Neutraal) een mestvergister neer wil zetten. Er is onrust ontstaan in de omgeving en in de gemeenteraad. Een mestvergister vinden wij als GrienLinks géén duurzame energie. Een mestvergister is meer bedoeld om de intensieve landbouw van het mestprobleem te verlossen. We willen weten wat de rol van de provincie precies is in dit geval.” Samen met D66 stelde GrienLinks vragen aan het Friese college.

Verder lezen