Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie juni 2024

Het waren spannende weken. Wie komen er in het nieuwe kabinet en welke koers zullen ze precies varen? Ook in de Provinciale Staten was het voor velen spannend. Gingen de bezuinigingen op bijvoorbeeld Friese musea, kunstinstellingen en cultuureducatie op het voortgezet onderwijs nou wel of niet door? En de bezuinigingen op organisaties die zo veel betekenen voor de Friese taal? Er kwamen veel insprekers, bezorgde brieven en een volle publieke tribune. Maar ook voor de Wadden is het belangrijk dat er (landelijk) geld wordt vrijgemaakt, ook na 2027.

Dan waren er nog de jaarcijfers over 2023, waarbij GrienLinks opnieuw aangaf dat de Statenleden met elkaar een inhoudelijk debat moeten voeren over de keuzes waaraan we wel en niet geld uitgeven. En tot slot was er een discussie over welke prioriteit we moeten geven aan de uitgifte van stikstofruimte. Kortom, er moeten lastige keuzes gemaakt worden. Waarbij voor GrienLinks duidelijk blijft welke kant we op willen: sociaal en groen. Meer natuur, meer biodiversiteit, schoon water, meer omzien naar elkaar, meer leefbaarheid, meer cultuur.

Doe mee! Zoals je kunt lezen, kunnen we je steun goed gebruiken… Je vindt meer informatie over ons en onze activiteiten op de website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Oproep blijvende financiële middelen Unesco Werelderfgoed Waddenzee

“Voorzitter, de Waddenzee is misschien wel het mooiste natuurgebied van ons land en terecht is het uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Op zich is het onbegrijpelijk dat de natuurwaarden in dit gebied als gevolg van mijnbouwactiviteiten, de aanleg van kabels en lozingen nog steeds onder druk staan. Het Waddenfonds probeert die negatieve effecten enigszins te compenseren. Maar eind 2027 houdt het fonds op te bestaan. De vraag is: wat dan?”, sprak Statenlid Jochem Knol tijdens het debat hierover in de Staten op 19 juni 2024. Hij diende een motie in voor een oproep voor blijvende financiële middelen voor de Waddenzee. Het voorstel werd met een grote meerderheid aangenomen.

Verder lezen?

Fikse bezuinigingen op musea, Keunstwurk en kunstinstellingen

Na een lang en pittig debat over cultuur, is de uitslag teleurstellend: de 800.000 euro bezuinigingen op musea, kunstinstellingen en Keunstwurk gaan door. Ondanks de oproepen van vele insprekers, bezorgde brieven vanuit de sector en klachten dat ze er onvoldoende in mee waren genomen. Elsa van der Hoek diende tijdens het debat op 19 juni 2024 voorstellen in om de bezuinigingen op de musea, kunstinstellingen en Keunstwurk terug te draaien. Daarbij verwees ze naar het geld dat in 2026 extra naar de provincie komt vanuit het Rijk. Maar de voorstellen werden helaas niet aangenomen.

Lees hier meer

Bezuinigingen Friese taal en cultuur passen niet bij de ambities

Op 8 april werd het goede nieuws bekend dat het Rijk flink meer zal investeren in de Friese taal en cultuur. Samen met de provincie zijn hier mooie afspraken over vastgelegd in de nieuwe BFTK: de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Het Rijk stelt in totaal 18 miljoen beschikbaar. Groot was dan ook de teleurstelling dat het college in de nieuwe taalnota Fansels Frysk 2025-2028 acht ton aan bezuinigingen wilde doorvoeren. Elsa van der Hoek van GrienLinks diende in het debat op 19 juni 2024 verschillende voorstellen van andere fracties mee in om dat tegen te gaan. Ook diende GrienLinks een plan in van Afûk en de Fryske Sriuwersbûn voor het meer schrijven en promoten van Friese boeken. Helaas gingen de bezuinigingen toch door.

Lees hier meer

GrienLinks: Oplossing voor stikstofprobleem PAS-melders is natuurherstel

Op 26 juni 2024 werd de Beleidsbrief Prioritering uitgifte stikstofruimte behandeld in de Statenvergadering. In de beleidsbrief wordt een beslisboom vastgesteld in welke volgorde de stikstofruimte toegekend zou kunnen worden. Doel is om ruimte te vinden om PAS-melders legaal te maken. Maar in de beleidsbrief wordt vastgesteld dat er op dit moment geen stikstofruimte te verdelen valt. Jochem Knol: “De enige oplossing is als de wiedeweerga wat te doen aan de natuur, voor de PAS-melders specifiek in Natura2000 gebieden.” Ook noemde hij de beleidsbrief daarom een ‘wassen neus’. De GrienLinks fractie stemde tegen de beleidsbrief.

Meer lezen?

Jaarcijfers 2023: wachten op verbeterplannen en kerntakendiscussie

Uit de jaarcijfers van vorig jaar blijkt dat er 39 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Volgens de accountant blijft de geplande besteding al meerdere jaren achter en is het de uitdaging om de geplande ambities ook waar te maken. Fractievoorzitter Charda Kuipers zei in het debat op 26 juni 2024: “Aan de slag dus. Want er ligt nogal een to do lijstje voor GS voor verbeterplannen en een kerntakendiscussie. GrienLinks spreekt haar ongenoegen uit dat het zo lang moet duren. Want wij zijn geduldig, maar onze mienskip verdient investering, en het klimaat wacht niet.”

Verder lezen?

Schriftelijke vragen

Activiteiten in de afdelingen

Organiseer je als afdeling een bijeenkomst? En denk je: misschien ook leuk voor leden van andere afdelingen? Stuur dan je uitnodiging door en plaatsen wij hem hier.

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *